Studie visar att M-Files ger kunderna 294 procents avkastning på kapital

Stockholm den 10 oktober 2023 - En ny oberoende studie genomförd av Forrester Consulting visar kostnadsbesparingarna och affärsfördelarna med M-Files plattform för automatiserad dokumenthantering. Enligt rapporten har kunderna under en treårsperiod fått 294 procents avkastning på sitt kapital (Return on Investment) samtidigt som de eliminerat informationskaos.

Med M-Files plattform kan medarbetarna automatisera hela processen från att skapa och hantera dokument till att automatisera arbetsflöden, externt samarbete, företagsövergripande sökning, säkerhet, regelefterlevnad och revisionsspår. Med en heltäckande automationslösning för dokumenthantering skapas nya möjligheter att förbättra arbetsprocesser och samtidigt minska affärsrisken.

Rapporten “The Total Economic Impact™ of M-Files” beställdes av M-Files och genomfördes under augusti 2023 av Forrester. Den drar slutsatsen att företag som använder M-Files får mätbara fördelar, inklusive bättre sökning, snabbare arkivering, effektivare arbetsflöden och samarbete, förbättrad säkerhet och regelefterlevnad, intäktsökning och ökad produktivitet. Studien lyfter även fram att M-Files fungerar bra tillsammans med Microsoft, liksom möjligheten till andra integrationer som gör det möjligt att hantera dokument och information effektivt och säkert i en global verksamhet.

– Med ledande teknik som stöds av ett starkt ekosystem av partner ger Microsoft enskilda och organisationer möjlighet att uppnå mer. Som framgår av Forrester-studien tillför vår långsiktiga partner M-Files betydande värden till Microsoft-kunder genom att omedelbart och säkert visa rätt innehåll. Genom att kombinera M-Files och Microsoft kan medarbetare få tillgång till information snabbare, arbeta mer effektivt och skapa bättre resultat, säger Rene van Haaster, ISV Lead Western Europe, Microsoft.

Forresters studie visar flera mätbara fördelar för företag som använder M-Files i kombination med Microsoft och andra applikationer, till exempel:

  • 50 procent bättre sökning efter dokument och information. Med avancerade kontextuella sökfunktioner och en robust metadatabas gör M-Files att medarbetarna snabbt kan hitta dokument och eliminera informationskaos. Sömlös integrering med Microsoft och andra applikationer ger också effektiva systemöverskridande sökningar, vilket gör verksamheten mer effektiv.
  • 65 procent snabbare arkivering av dokument. M-Files accelererar och förbättrar dokumentarkiveringen genom automatisk metadatataggning och filnamn, allt samtidigt som det integreras sömlöst med Microsoft-program som SharePoint, Word och Outlook.
  • 70 procent effektivare arbetsflöden. M-Files förbättrar processeffektiviteten och precisionen med automatiserade dokumentflöden för skapande, samarbete och godkännande. Det grundläggande värdet med M-Files är att automatisera dokumentcentrerade processer, medan versionskontroll i Microsoft Word och andra applikationer optimerar både ensam- och lagarbete.
  • Förbättrad regelefterlevnad och säkerhet leder till en automatiserad hantering av nya dokument och 20 procent tidsbesparing för revisorer. M-Files minskar affärsrisken med automatiserad dokumentsäkerhet och regelefterlevnad för att förhindra intrång, hantera dokumentåtkomst och lagringspolicyer.

För analysen skapade Forrester en fiktiv organisation baserad på data som samlats in från kundintervjuer. Det underlaget ligger till grund för att beräkna den totala ekonomiska effekten av att investera i M-Files-teknik. Varje intervjuad kund använde hela eller delar av Microsoft 365 innan de köpte M-Files. Resultaten visar att kunderna genom att använda både Microsoft och M-Files fick en förbättrad dokument- och informationshantering med betydande ökningar av de anställdas produktivitet.

Några kommentarer från de intervjuade:

  • – Vi har integrerat M-Files med Microsoft Teams, Outlook och alla Office-program. Vi har även integrerat SharePoint-anslutningen samt flera interna applikationer med M-Files. Integrationerna med andra system är mycket användbara. Dokumentdatan lagras i M-Files, men integrationerna är något som verkligen ger extra värde för oss. — ansökningsspecialist, offentlig sektor
  • – Det är väldigt viktigt att alla våra system pratar med varandra. Kombinationen av M-Files och Microsofts ekosystem och allt som fungerar tillsammans skapar ett väldigt högt värde för oss. Om det inte redan var integrerat hade vi behövt bygga funktionen själva. — CIO, konsultverksamhet
  • – De största fördelarna för oss är att M-Files möjliggör livscykelhantering av information och även regelefterlevnad. Och M-Files tillsammans med Microsofts ekosystem – som handlar om lagarbete och samarbete – ger oss ett flexibelt urval av verktyg. Det är definitivt något som ger värde. — chef för registerhantering, offentlig sektor
  • – Integrationen med Microsoft Outlook, Word och Excel låter oss lägga dokument direkt i M-Files, vilket sparar tid och kraft. Medarbetaren anger vad det är och M-Files namnger dokumentet åt dem. På så vis får vi en standardisering av filnamn. — affärsanalytiker, professionella tjänster.

– Med framväxten av generativ AI står vi inför nästa nivå av transformation. Våra omfattande integrationer med Microsoft ger medarbetare kraft att växa genom att använda automation för att eliminera informationskaos, förbättra processeffektiviteten och minska affärsriskerna. Den här studien understryker vår förmåga att ge en verklig effekt genom vår plattform för automatisering av informationsarbete och dokumenthantering, säger Antti Nivala, grundare och vd, M-Files

M-Files-kunder som använder Microsoft Azure molntjänster kan beställa M-Files-prenumerationserbjudanden direkt via Microsoft Azure Marketplace och knyta sin M-Files-prenumeration till Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC).

Microsoft Azure Marketplace är en onlinebutik som tillhandahåller applikationer och tjänster för användning på Azure. Det hjälper företag som söker innovativa, molnbaserade lösningar att koppla ihop sig med globala partner som har utvecklat lösningar som är färdiga att användas.

Om du vill läsa mer om vilka kostnadsbesparingar och affärsfördelar som M-Files möjliggör kan du ladda ner hela Forresters studie “The Total Economic Impact™ of M-Files” här».  https://media.m-files.com/sv/forrester-tei-study-m-files-2023

 

Om M-Files:
M-Files är den ledande plattformen för ”knowledge work automation”. Med M-Files-plattformen kan medarbetare hitta information snabbare, arbeta smartare och få mer utfört. M-Files har en innovativ metadatadriven arkitektur, en inbäddad motor för arbetsflöden och avancerad artificiell intelligens. Det gör det möjligt för kunder att eliminera informationskaos, förbättra processeffektiviteten och automatisera säkerhet och regelefterlevnad. För mer information, besök https://m-files.com.

 

Presskontakter:
Kasimir Bergman, Growth Marketing Manager, M-Files, [email protected], +46 700 926 716

Jonas Paulsrud, Westmark Information, [email protected], +46 70 813 34 72