Automatisera arbetsflöden för att öka enhetligheten och minska antalet fel

Öka kunskapsarbetares effektivitet och få snabbare hantering genom att automatisera rutinarbetet.

Optimera arbetet med automatiserade afffärsarbetsflöden

Automatisering ger effektivitet och konkurrensfördelar

"Automatiserade arbetsflöden säkerställer att övervaknings- och rapporteringsprocedurerna slutförs. Det här gjort vårt jobb enklare och förbättrat kvaliteten, verksamheten och leveranserna till kunderna betydligt."

Susanna Eerola
Quality Control Manager
Roal

"Möjligheten att implementera automatiserade arbetsflöden har varit en gudagåva. Det gör personer ansvariga för sina uppgifter och ser till att processerna flyter på. Vi hoppas kunna utöka vår användning av M-Files till hela företaget framöver."

Manuel Alvarado
Director of IT
DGM

"Vi behandlar omkring 5 500 hyresansökningar och omkring 1 000 hyreskontrakt om året. Signeringen och behandlingen av ett enda avtal brukade ta 30 minuter. Nu har hela processen automatiserats med M-Files vilket har förbättrat vår produktivitet avsevärt."

Petri Juvonen
Controller
Lahden Talot

Se hur andra företag hanterar automatiseringar med M-Files

SE-Fingrid

Fingrid

Det finska eldistributionsföretaget Fingrid letade dokumenthanteringssystem som kunde uppfylla deras höga krav på informationssäkerhet. M-Files blev deras lösning.

SE-IKM-Ocean-1 (1)

IKM Ocean Design

KM Ocean Design är leverantörer åt energiindustrin och projekterar enerigitransportsystem. Dem använder M-Files för allmän dokumenthantering, arkivering och projektdokumentering.

M-Files arbetsflödesmotor

Översätt verkliga processer till enkla automatiserade program som är enkla att följa.

Flödesscheman modellerar nuvarande manuella processer

Behörighetskontroller ger rätt personer åtkomst

Rapportering ger en översikt över ansvarstagande

AI skannar dokumentinnehåll för att utlösa arbetsflöden och ange behörigheter

OCR digitaliserar tryckta dokument för att förbättra kontrollen

Elektroniska signaturer är snabbare och säkerställer granskningsbarheten

Resurser för automatisering av arbetsflöde

Se M-Files i aktion

Man tror det man ser. Schemalägg en demo för att lära dig hur du ger ditt företag en konkurrensfördel genom att automatisera processer, genomdriva informationsstyrning och förbättra kundernas upplevelse.

Se M-Files i aktion

Man tror det man ser. Schemalägg en demo för att lära dig hur du ger ditt företag en konkurrensfördel genom att automatisera processer, genomdriva informationsstyrning och förbättra kundernas upplevelse.