Optimera arbetet med automatiserade afffärsarbetsflöden

Förbättra personalens produktivitet

Processautomation frigör tid som för närvarande läggs på att hitta och skapa dokument.

Ökad konsekvens och färre fel

M-⁠Files-⁠system kan automatiskt se till att företagets procedurer följs.

Se till att arbete slutförs i tid

Utkast till leveranser kan omedelbart skickas till rätt granskare och godkännare.

Minska stressen

Personalen kan slappna av när de vet att systemet intuitivt tillhandahåller rätt information så fort de behöver den.

Effektivisera och förkorta granskningscyklerna

Du kan alltid hitta viktig information från alla arbetsfaser omedelbart.

Undvik omarbetning

Gör rätt första gången genom att säkerställa korrekt användning av dokument och kundnomenklatur.

Automatisering ger effektivitet och konkurrensfördelar

quote

Automatiserade arbetsflöden säkerställer att övervaknings-⁠ och rapporteringsprocedurerna slutförs. Det här gjort vårt jobb enklare och förbättrat kvaliteten, verksamheten och leveranserna till kunderna betydligt.

Susanna Eerola
Quality Control Manager
Roal
quote

Möjligheten att implementera automatiserade arbetsflöden har varit en gudagåva. Det gör personer ansvariga för sina uppgifter och ser till att processerna flyter på. Vi hoppas kunna utöka vår användning av M-⁠Files till hela företaget framöver.

Manuel Alvarado
Director of IT
DGM
quote

Vi behandlar omkring 5 500 hyresansökningar och omkring 1 000 hyreskontrakt om året. Signeringen och behandlingen av ett enda avtal brukade ta 30 minuter. Nu har hela processen automatiserats med M-⁠Files vilket har förbättrat vår produktivitet avsevärt.

Petri Juvonen
Controller
Lahden Talot

Se hur andra företag hanterar automatiseringar med M-Files

SE - Fingrid

Fingrid

Det finska eldistributionsföretaget Fingrid letade dokumenthanteringssystem som kunde uppfylla deras höga krav på informationssäkerhet. M-Files blev deras lösning.

SE - IKM Ocean

IKM Ocean Design

KM Ocean Design är leverantörer åt energiindustrin och projekterar enerigitransportsystem. Dem använder M-Files för allmän dokumenthantering, arkivering och projektdokumentering.

M-Files arbetsflödesmotor

Översätt verkliga processer till enkla automatiserade program som är enkla att följa.

Resurser för automatisering av arbetsflöde

Se M-⁠Files i aktion

Man tror det man ser. Schemalägg en demo för att lära dig hur du ger ditt företag en konkurrensfördel genom att automatisera processer, genomdriva informationsstyrning och förbättra kundernas upplevelse.