Optimera arbetet med automatiserade afffärsarbetsflöden

Genomdriv regelefterlevnad

Förbättra personalens produktivitet

Processautomation frigör tid som för närvarande läggs på att hitta och skapa dokument.

Dokumenthantering

Ökad konsekvens och färre fel

M-⁠Files-⁠system kan automatiskt se till att företagets procedurer följs.

Genomdriv regelefterlevnad

Se till att arbete slutförs i tid

Utkast till leveranser kan omedelbart skickas till rätt granskare och godkännare.

Dokumenthantering

Minska stressen

Personalen kan slappna av när de vet att systemet intuitivt tillhandahåller rätt information så fort de behöver den.

Dokumenthantering

Effektivisera och förkorta granskningscyklerna

Du kan alltid hitta viktig information från alla arbetsfaser omedelbart.

Dokumenthantering

Undvik omarbetning

Gör rätt första gången genom att säkerställa korrekt användning av dokument och kundnomenklatur.

Automatisering ger effektivitet och konkurrensfördelar

roal
quote

Automatiserade arbetsflöden säkerställer att övervaknings-⁠ och rapporteringsprocedurerna slutförs. Det här gjort vårt jobb enklare och förbättrat kvaliteten, verksamheten och leveranserna till kunderna betydligt.

Susanna Eerola
Quality Control Manager
Roal
dgm
quote

Möjligheten att implementera automatiserade arbetsflöden har varit en gudagåva. Det gör personer ansvariga för sina uppgifter och ser till att processerna flyter på. Vi hoppas kunna utöka vår användning av M-⁠Files till hela företaget framöver.

Manuel Alvarado
Director of IT
DGM
lahden talot
quote

Vi behandlar omkring 5 500 hyresansökningar och omkring 1 000 hyreskontrakt om året. Signeringen och behandlingen av ett enda avtal brukade ta 30 minuter. Nu har hela processen automatiserats med M-⁠Files vilket har förbättrat vår produktivitet avsevärt.

Petri Juvonen
Controller
Lahden Talot

Se hur andra företag hanterar automatiseringar med M-Files

SE - Fingrid

Fingrid

Det finska eldistributionsföretaget Fingrid letade dokumenthanteringssystem som kunde uppfylla deras höga krav på informationssäkerhet. M-Files blev deras lösning.

SE - IKM Ocean

IKM Ocean Design

KM Ocean Design är leverantörer åt energiindustrin och projekterar enerigitransportsystem. Dem använder M-Files för allmän dokumenthantering, arkivering och projektdokumentering.

Caverion Logo Full Color xpx
horne llp testimonial logo xpx
logo omv color
Wartsila Logo Full Color xpx
logo orifarm color

M-Files arbetsflödesmotor

Översätt verkliga processer till enkla automatiserade program som är enkla att följa.

Resurser för automatisering av arbetsflöde

bootom titlt img

Se M-⁠Files i aktion

Man tror det man ser. Schemalägg en demo för att lära dig hur du ger ditt företag en konkurrensfördel genom att automatisera processer, genomdriva informationsstyrning och förbättra kundernas upplevelse.