Gör Salesforce till din enda källa till sanning

Integrera viktiga dokument med kunder, leads och affärsmöjligheter.

M-⁠Files for Salesforce gör att du kan hantera dina dokument i samma vy som dina kunddata och andra affärsdata, vilket ger en enda vy med all relevant information.

M-Files for Salesforce förbättrar användarupplevelsen så att alla uppgifter fungerar sömlöst

Förbättra noggrannheten och minska tidsslöseriet för säljavdelningen genom att placera alla deras dagliga uppgifter på samma plats, inklusive möjligheten att skapa, lagra, hitta och hantera dokument.

Hur fungerar M-Files for Salesforce?

Med M-Files kan sälj- och serviceteam organisera och hantera kundrelaterade dokument som förslag, avtal och försäljningsmaterial – och sedan tagga dem till relaterade poster som Konton, Affärsmöjligheter, Kontakter eller Leads i Salesforce.