Arbeta smartare, inte hårdare

Kom igång med teamsamarbetet och uppnå driftsbesparingar med hjälp av kraften i M-Files lösning för innehållssamarbete

Two business people sitting on a bench in modern office building with a laptop. Woman with laptop discussing business with male colleague.

Arbeta smartare, inte hårdare

Kom igång med teamsamarbetet och uppnå driftsbesparingar med hjälp av kraften i M-Files lösning för innehållssamarbete

Dela rätt information med rätt personer i realtid

M-Files : Framgångsberättelser om samarbete

“Det är viktigt – faktiskt avgörande – för framgång att du involverar processägare och anställda...detta håller alla "på samma sida" och i slutändan låter det dig implementera snabbare. M-Files är nu en seriös pelare i hela organisationen"

Kvalitetssäkringschef
Bond3D

"Sömlös informations- och dokumenthantering med våra intressenter garanterar att vår verksamhet är tillförlitlig. För att erbjuda säkra elöverföringstjänster måste alla våra dokument vara uppdaterade och säkert tillgängliga. M-Files intelligenta informationshanteringslösning är väl lämpad för vår verksamhets behov"

Marjaana Kivioia
Kommunikations
Fingrid Oyj

"Under de demos vi fick av M-Files Hubshare såg vi att plattformen var väldigt användarvänlig vilket var jätteviktigt för oss."

Yvette Moss
IT-direktör
Steele Raymond

Upptäck hur framtidsinriktade organisationer optimerar samarbetet med M-Files

Fingrid

Det finska eldistributionsföretaget Fingrid letade dokumenthanteringssystem som kunde uppfylla deras höga krav på informationssäkerhet. M-Files blev deras lösning.

IKM Ocean Design

KM Ocean Design är leverantörer åt energiindustrin och projekterar enerigitransportsystem. Dem använder M-Files för allmän dokumenthantering, arkivering och projektdokumentering.

Dela med tillförsikt

M-Files inbyggda säkerhets- och efterlevnadskontroller säkerställer att din information förblir säker, även när du samarbetar internt eller externt

Flexibel arkitektur möjliggör säker informationsdelning i realtid.

Rollbaserade behörigheter ger omedelbar åtkomst till rätt personer – samtidigt som du skyddar viktig data.

Med lokal installation eller i molnet fungerar M-⁠Files sömlöst med befintliga lagrings-⁠ och filhanteringssystem.

Lagrings-⁠ och applikationsflexibilitet stöder medförfattarskap över olika lagringssystem och verktyg såsom SharePoint, Teams och Salesforce.

Samarbetsresurser

Se M-⁠Files live

Lär dig hur du kan öka samarbetet med kraften i metadata och M-⁠Files.

Se M-⁠Files live

Lär dig hur du kan öka samarbetet med kraften i metadata och M-⁠Files.