Minska affärsrisker och säkerställ regelefterlevnad

Dokumenthantering

Automatisera policyer och styrning

Se till att alla kontor, all personal och alla projekt följer de rutiner och policyer som har tagits fram för effektivt arbete och riskbegränsning.

Implementeringstjänster

Automatisera data-⁠
kvarhållning

Policyer efter kund, reglering eller rättstvister för kvarhållning och destruktion av data kan automatiseras för alla filsystem, användare och team.

Dokumenthantering

Begränsa data-⁠
läckor

Rollbaserade behörigheter ger rätt personer omedelbar åtkomst till data – som andra inte ens känner till.

Dokumenthantering

Påvisa regelefterlevnad för granskare, kunder och beslutsfattare

Inbyggd spårning av dokumentversion och åtkomsthistorik möjliggör snabba granskningar enligt policyer och regleringar.

Organisationer som minskar risker och säkerställer regelefterlevnad

bond d logo
quote

Vi arbetar på ett processbaserat sätt. Det innebär att vi har beskrivit processens ägarroll och har även dedikerade e-⁠utbildningslösningar för att definiera dessa roller. Det här säkerställer att alla arbetar på ett effektivt och säkert sätt i enlighet med gällande lagar och regler, med hög kvalitet och minimal miljöpåverkan.

Amy Wegdam
Operations Manager
Bond3D
berggen
quote

Vår kund är en immaterialrättsbyrå som tillhandhåller tjänster som kommersialisering av innovationer och lösningar på immaterialrättstvister. De har genererat tusentals dokument, från patentansökningar till bilagor och ritningar – och innan M-⁠Files arkiverades de flesta dokument i form av papperskopior. Med metadata kan vi enkelt länka dokument till motsvarande klient och fall och enbart utvalda personer kan komma åt och redigera filerna.

Kund
Roll
Berggren
manzil logo
quote

Utöver användbarhet och åtkomst var regelefterlevnad också mycket viktigt. M-⁠Files programvara är kompatibel med JCIA-⁠ och HIIPAA-⁠standarderna. Kritiskt, eftersom det fanns vissa överväganden som måste vara på plats för att kunna uppfylla standarderna för regelefterlevnad.

Yasser Quraishy
Executive Director of Digital Health and Innovation
Manzil Healthcare Services

Efterlevnad och riskhantering

M-Files hjälper organisationer att minska affärsrisker och säkerställa regelefterlevnad.

Se hur andra använder M-Files för att säkerställa regelefterlevnad

SE - Fingrid

Fingrid

Det finska eldistributionsföretaget Fingrid letade dokumenthanteringssystem som kunde uppfylla deras höga krav på informationssäkerhet. M-Files blev deras lösning.

SE - IKM Ocean

IKM Ocean Design

KM Ocean Design är leverantörer åt energiindustrin och projekterar enerigitransportsystem. Dem använder M-Files för allmän dokumenthantering, arkivering och projektdokumentering.

Caverion Logo Full Color xpx
horne llp testimonial logo xpx
logo omv color
Wartsila Logo Full Color xpx
logo orifarm color

Resurser för regelefterlevnad och riskhantering

bootom titlt img

Se M-⁠Files i aktion

Man tror det man ser. Boka en demonstration för att få reda på hur ni minskar affärsriskerna och säkerställer regelefterlevnad i er organisation.