Minska affärsrisker och säkerställ regelefterlevnad

Automatisera policyer och styrning

Se till att alla kontor, all personal och alla projekt följer de rutiner och policyer som har tagits fram för effektivt arbete och riskbegränsning.

Automatisera data-⁠
kvarhållning

Policyer efter kund, reglering eller rättstvister för kvarhållning och destruktion av data kan automatiseras för alla filsystem, användare och team.

Begr√§nsa data-⁠
läckor

Rollbaserade beh√∂righeter ger r√§tt personer omedelbar √•tkomst till data ‚Äď som andra inte ens k√§nner till.

Påvisa regelefterlevnad för granskare, kunder och beslutsfattare

Inbyggd spårning av dokumentversion och åtkomsthistorik möjliggör snabba granskningar enligt policyer och regleringar.

Organisationer som minskar risker och säkerställer regelefterlevnad

quote

Vi arbetar p√• ett processbaserat s√§tt. Det inneb√§r att vi har beskrivit processens √§garroll och har √§ven dedikerade e-⁠utbildningsl√∂sningar f√∂r att definiera dessa roller. Det h√§r s√§kerst√§ller att alla arbetar p√• ett effektivt och s√§kert s√§tt i enlighet med g√§llande lagar och regler, med h√∂g kvalitet och minimal milj√∂p√•verkan.

Amy Wegdam
Operations Manager
Bond3D
quote

V√•r kund √§r en immaterialr√§ttsbyr√• som tillhandh√•ller tj√§nster som kommersialisering av innovationer och l√∂sningar p√• immaterialr√§ttstvister. De har genererat tusentals dokument, fr√•n patentans√∂kningar till bilagor och ritningar ‚Äď och innan M-⁠Files arkiverades de flesta dokument i form av papperskopior. Med metadata kan vi enkelt l√§nka dokument till motsvarande klient och fall och enbart utvalda personer kan komma √•t och redigera filerna.

Kund
Roll
Berggren
quote

Ut√∂ver anv√§ndbarhet och √•tkomst var regelefterlevnad ocks√• mycket viktigt. M-⁠Files programvara √§r kompatibel med JCIA-⁠ och HIIPAA-⁠standarderna. Kritiskt, eftersom det fanns vissa √∂verv√§ganden som m√•ste vara p√• plats f√∂r att kunna uppfylla standarderna f√∂r regelefterlevnad.

Yasser Quraishy
Executive Director of Digital Health and Innovation
Manzil Healthcare Services

Efterlevnad och riskhantering

M-Files hjälper organisationer att minska affärsrisker och säkerställa regelefterlevnad.

Se hur andra använder M-Files för att säkerställa regelefterlevnad

SE - Fingrid

Fingrid

Det finska eldistributionsföretaget Fingrid letade dokumenthanteringssystem som kunde uppfylla deras höga krav på informationssäkerhet. M-Files blev deras lösning.

SE - IKM Ocean

IKM Ocean Design

KM Ocean Design är leverantörer åt energiindustrin och projekterar enerigitransportsystem. Dem använder M-Files för allmän dokumenthantering, arkivering och projektdokumentering.

Resurser för regelefterlevnad och riskhantering

Se M-⁠Files i aktion

Man tror det man ser. Boka en demonstration för att få reda på hur ni minskar affärsriskerna och säkerställer regelefterlevnad i er organisation.