Optimera arbetet med metadatabaserad dokumenthantering

Genomdriv regelefterlevnad

Förbättra kunskapsarbetares produktivitet

Upp till 40 procents besparing genom att undvika att lägga tid på att söka efter rätt dokument.

Dokumenthantering

Ökad konsekvens och färre fel

När personalen enkelt hittar rätt information blir deras arbete mer konsekvent, med färre misstag och omarbetningar.

Dokumenthantering

Förbättra personalens upplevelse

Kunskapsarbetare är nöjdare när de får använda sin kompetens i stället för lägga tid på att söka.

Artboard

Undvik omarbetning

Få arbetet gjort på rätt sätt vid första försöket när det är enkelt för personalen att hitta och använda rätt dokument och nomenklatur.

Dokumenthantering

Underlätta arbete var som helst

Oavsett åtkomstpunkt kan medarbetarna enkelt hitta rätt information från alla typer av enheter, oavsett var eller av vem den har lagrats.

Artboard

Påskynda rutinarbetet

Med rätt information lätt tillgänglig hanterar ditt team snabbt och enkelt sina dokumentcentrerade uppgifter.

Artboard

Öka masterposternas korrekthet

Med metadata innehåller avtal och rapporter automatiskt rätt namn, titlar, platser med mera.

Dokumenthantering

Gör era nuvarande program mer kraftfulla

Era CRM-⁠ och ERP-⁠system blir mer användbara genom att ni får åtkomst till aktuella, relevanta dokument via programmets gränssnitt.

Fördelarna med holistisk dokumenthantering

plan international
quote

M-⁠Files gav oss så många alternativ för automatisering, synergier och oberoende utökning jämfört med konkurrenterna så att det är den ekonomiskt bästa lösningen. Dessutom är M-⁠Files mycket mindre komplicerat och enklare att underhålla än den andra produkten.

Rudi Gatzemeyer
Team Leader
Infrastructure and User Support at Plan International Deutschland

Se hur andra företag hanterar innehåll med M-Files

SE - Fingrid

Fingrid

Det finska eldistributionsföretaget Fingrid letade dokumenthanteringssystem som kunde uppfylla deras höga krav på informationssäkerhet. M-Files blev deras lösning.

SE - IKM Ocean

IKM Ocean Design

KM Ocean Design är leverantörer åt energiindustrin och projekterar enerigitransportsystem. Dem använder M-Files för allmän dokumenthantering, arkivering och projektdokumentering.

logo omv color
Crowe Logo xpx
logo ife color
logo orifarm color
Wartsila Logo Full Color xpx

Metadatabaserad dokumenthantering

Produktiviteten ökar och arbetets kvalitet förbättrar när dokumenten är enklare att hitta, använda och dela.

Dokumenthanteringsresurser

bootom titlt img

Se M-⁠Files i aktion

Man tror det man ser. Schemalägg en demo för att lära dig hur du ger ditt företag en konkurrensfördel genom att automatisera processer, genomdriva informationsstyrning och förbättra kundernas upplevelse.