Lösningar som bygger på förtroende

Vi har tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, vi skyddar dina data och våra tjänster överensstämmer med lagar, regler och branschens riktlinjer.

Säkerhet

Vi prioriterar datasäkerhet, oavsett om du använder M-Files i molnet eller lokalt. Vi tar din sekretess och ditt dataskydd på allvar och vi hjälper dig att säkerställa att ditt innehåll inte utsätts för risker.

Sekretess

Vi tillämpar högsta tänkbara normer i fråga om informationssäkerhet, datasekretess och transparens och hanterar data i enlighet med gällande sekretessregler.

Regelefterlevnad

M-Files använder sig av ett ISO- och SOC-certifierat system för kvalitetsstyrning och hantering av informationssäkerhet för att ge dig en säker tjänst av hög kvalitet.

Report vulnerabilities

M-Files takes software vulnerabilities seriously. If you have identified a potential security vulnerability, be in touch.

Se hur M-Files arbetar

BOKA DEMO

or

Kontakta oss om du har frågor