Fördubbla kraften i Microsoft 365

Optimera din investering i Microsoft 365 med förbättrad support för affärsprocesser och informationsstyrning.

Koppla ihop affärsdata och affärsdokument

M-Files gör Microsoft 365 till en samlingsplats för alla företagsdata. Du kan hitta, få åtkomst till och hantera alla anslutna data, oavsett lagringsplats, via användargränssnittet i Office 365.

Teams

Lägg till informationsstyrning i Microsoft Teams.

Outlook

Koppla Outlook‑e‑postmeddelanden till dina data och dokument.

SharePoint

Använd SharePoint Online för att komma åt alla data och dokument.

Word, Excel, PowerPoint

Använd SharePoint online för att komma åt alla data och dokument.

Azure

Tillhandahåll M‑Files‑inloggningar genom Azure AD.

Uppnå mer med Microsoft 365-integreringen

Åtkomst och redigering

Använd och redigera dokument utan datamigrering.

 

En enda vy

Hantera filer från alla anslutna system eller arkivera i en vy för snabbare åtkomst.

Inbyggd redigering

Redigera och hantera dokument direkt i Teams, Outlook, SharePoint, Word, Excel och PowerPoint.

Automatisera och säkra

Möjliggör digitala affärer med automatiserade processer och förbättrad informationsstyrning.

Microsoft 365-integrering som en del av våra lösningar

Den omfattande integreringen med Microsofts dagliga arbets- och samarbetsverktyg gör det enkelt att arbeta med M-Files.

Distansarbete

Användningen av Microsoft Teams har skjutit i höjden, med det har även de potentiella riskerna. Läs om hur du säkrar dokument i team, kanaler och diskussioner.

Läs mer

Säkerhet och kontroll

Microsoft erbjuder utmärkta verktyg för dagligt arbete och samarbete, men när det gäller affärskritiska data och informationsstyrningsregler kan M‑Files erbjuda enkel regelefterlevnad.

Läs mer

Dokumenthantering

Om du använder Microsoft‑verktyg dagligen kanske du vill samla dina data och dokument i Microsofts användargränssnitt. M‑Files hjälper dig med det och hanterar allt där du redan befinner dig.

Läs mer