Frigör ditt företag för vinst och tillväxt

Vi har hjälpt tusentals företag att effektivisera affärsprocesserna, öka produktiviteten och ta kontroll över sin dokumenthantering.

M-⁠Files ger fullständig insyn i dokument och processer så att du kan leverera projekt i tid, säkert och inom budget

 • AEC-⁠dokumenthanteringsfunktioner möjliggör en smidig hantering av allt från CAD-⁠ritningar och projektplaner till e-⁠post och Office-⁠dokument
 • Integrera med AutoCAD för att ge stöd för xrefs, sökning i DWG-⁠filer och infogning av M-⁠Files-⁠egenskaper i AutoCAD-⁠ritningar
 • Automatisera gransknings-⁠ och godkännandeprocesserna för planer, specifikationer, förslag, tekniska ritningar och alla andra typer av dokument
 • Sammanför dokument, e-⁠postmeddelanden, ritningar med mera från aktuella och tidigare projekt, oavsett var de är lagrade
shutterstock

Konstruktion och teknik

Från raffinering av olja till kolbrytning och produktion av solkraft – M-⁠Files förstår att det är avgörande att säkerställa kvalitetsstandarder och ge omedelbar åtkomst till viktiga dokument

 • Samla alla affärskritiska dokument i ett centralt system och ge ledningsteamen insyn på hög nivå i nyckelverksamheter
 • Upprätthåll en central plattform för att redigera, publicera och distribuera säkerhets-⁠ och hållbarhetsdokumentation för att arbeta för en arbetsplats med noll incidenter
 • Centralisera uppgifter för regelefterlevnad och relaterad dokumentation på en enda plattform för att förenkla och påskynda uppgifter som SOP-⁠hantering, granskningar och CAPA
 • Ge medarbetare omedelbar åtkomst till den information de behöver för att utföra sina kärnuppgifter
other-2

Energi

Vi hjälper ditt företag att samla information om ägare, hyresgäster och fastigheter på ett ställe – utan att du behöver gå igenom stressiga datamigreringar

 • Ha åtkomst till all dokumentation relaterad till hyresgäster, ägare och fastigheter oavsett var den lagras
 • Minska antalet misstag genom att eliminera manuella och pappersintensiva processer
 • Se till att data lagras säkert och automatisera kvarhållnings-⁠ och dispositionspolicyer så att exakt rätt målgrupp får åtkomst
shutterstock

Fastighet

Vi hjälper kundfokuserade organisationer att leverera utmärkt service och minska den icke fakturerbara tid som läggs på att söka efter rätt information

 • Ha en åtkomstpunkt där alla kundinformation är organiserad och lagras säkert
 • Automatisera tidskrävande processer som kundonboarding, ärendehantering och projektavlämningar
 • Skydda ert rykte genom datakryptering och åtkomstbehörigheter
 • Ge utmärkt service med anpassade kundhubbar och automatiserade arbetsflöden som gör informationsutbytet enkelt
other
Konstruktion och teknik
Energi
Fastighet
Professionella tjänster

Branschledare rekommenderar M-Files

southern hills title
quote

Det är oerhört viktigt att kunna hitta faktiska bevis på bara några sekunder. Det bidrar till kundnöjdheten och minskar pressen på våra medarbetare.

Jim Ashmore
Director of Operations
Southern Hills Title

Se hur de mest effektiva organisationerna använder M-Files

SE - Fingrid

Fingrid

Det finska eldistributionsföretaget Fingrid letade dokumenthanteringssystem som kunde uppfylla deras höga krav på informationssäkerhet. M-Files blev deras lösning.

SE - IKM Ocean

IKM Ocean Design

KM Ocean Design är leverantörer åt energiindustrin och projekterar enerigitransportsystem. Dem använder M-Files för allmän dokumenthantering, arkivering och projektdokumentering.

logo omv color
Crowe Logo xpx
logo ife color
logo orifarm color
Wartsila Logo Full Color xpx

Se M-⁠Files i aktion

Man tror det man ser. Schemalägg en demo för att lära dig hur du ger din CRO en konkurrensfördel genom att automatisera processer, genomdriva informationsstyrning och förbättra sponsorernas upplevelse.