Balansera samarbete med regelefterlevnad

Hantera dokument på ett effektivt sätt, följ regler och föreskrifter automatiskt och spara innehåll från Google Workspace direkt i M-⁠Files.

Spara dokument enligt föreskrifter

Google Workspace-program är utmärkta verktyg för effektivt samarbete och innehållsskapande. Många länder och kunder tillåter dock inte att du använder Gmail eller Google Drive som dokumentationssystem.

Se M-⁠Files i aktion

Man tror det man ser. Boka en demo för att ta reda på mer om förenklad sökning, automatiska arbetsflöden, intuitiva användargränssnitt och inbyggda integreringar med befintliga program och filsystem.