Frigör ditt företag för vinst och tillväxt

Informationshantering som förbättrar resultatet för redovisnings-, skattekonsult- och revisionsföretag.

Sök

                                       

Gör information enkel att hitta och använda

 • Minska den icke fakturerbara tid som personalen l√§gger p√• att s√∂ka efter r√§tt mapp, fil och versionsnummer
 • G√∂r det enkelt att introducera nya medarbetare genom att g√∂ra det m√∂jligt f√∂r dem att snabbt hitta r√§tt versioner av den information de beh√∂ver
 • F√• ut mer av dina nuvarande system n√§r den senaste kundinformationen visas automatiskt i alla aff√§rsprogram
 • F√∂rb√§ttra kvaliteten p√• arbetet eftersom aktuella masterdata f√∂r posterna anv√§nds konsekvent i hela f√∂retaget

Automatisering

                                       

Optimera arbetet med automatiserade arbetsflöden

 • F√∂rb√§ttra personalens produktivitet med processautomation som frig√∂r tid som tidigare lades p√• att hitta och skapa dokument
 • √Ėka konsekvensen och minska antalet fel med system som automatiskt ser till att f√∂retagets procedurer f√∂ljs
 • S√§kerst√§ll att leveranserna slutf√∂rs i tid genom att omedelbart skicka arbete till r√§tt granskare och godk√§nnare
 • Effektivisera och f√∂rkorta granskningscyklerna genom att g√∂ra kritisk information tillg√§nglig p√• en g√•ng

Regelefterlevnad

                                       

Säkerställ regelefterlevnad och sekretess

 • Minska risken f√∂r datal√§ckor med enkelt hanterade beh√∂righetskontroller baserade p√• roll, niv√• och kontotilldelningar
 • Skydda ditt varum√§rke mot negativ publicitet associerad med datal√§ckor genom att uppr√§tth√•lla en strikt informationskontroll
 • Skapa f√∂rtroende att bara r√§tt personer har √•tkomst till den k√§nsliga information som ditt team arbetar med
 • Minska antalet manuella processer som beh√∂vs f√∂r regelefterlevnad, informationss√§kerhet och granskningsbarhet

Samarbete

                                       

Gör kunderna nöjda med en integrerad samarbetsbaserad arbetsyta

 • Hantera information smidigt mellan ditt f√∂retag och kunderna med en intuitiv informationsdelningsupplevelse
 • Beh√•ll fler kunder med omedelbar kommunikation, √•tkomst till r√§tt information och m√∂jlighet att samarbeta i farten
 • P√•skynda godk√§nnanden eftersom dokument omedelbart g√∂rs tillg√§ngliga f√∂r granskningar mellan f√∂retag och kund
 • Undvik missuppfattningar genom att se till att ditt team och kunden alltid utg√•r fr√•n r√§tt version av informationen
Sök
Automatisering
Regelefterlevnad
Samarbete

Redovisningschefer rekommenderar M-Files

quote

Dokumentsäkerheten är mycket enklare, mer flexibel och mer transparent.

National Technology Director
Crowe UK
quote

Med integrerade processarbetsflöden har medarbetarna alltid åtkomst till rätt information. De här också fullständig insikt i projekt och scheman, och kan vara säkra på fullständig efterlevnad av aktuella lagar och bestämmelser.

Partner
FACET Accountants
quote

M-⁠Files har gjort m√•nga rutinuppgifter b√•de enklare och mindre omst√§ndliga.¬†Det √∂kar arbetsgl√§djen, vilket syns i medarbetarnas prestationer. Det har bidragit till att st√§rka engagemanget bland v√•ra anst√§llda.

Continuous Improvement Manager
Mitani
M-Files-Mockup-CIM-Page-Insert-v1

Få ut så mycket som möjligt av din kundinformation och hantera den effektivt.

 

I n√§stan tv√• decennier har M-⁠Files levererat informationshanteringsl√∂sningar och samlat p√• sig en m√§ngd expertis kring de b√§sta branschspecifika metoderna. V√•r l√∂sning f√∂r hantering av kundinformation t√§cker aff√§rsprocesser och datastyrning relaterade till hantering av kunder, kundengagemang och kundkonfidentiell information. V√•r l√∂sning utg√∂r grunden men de slutliga l√∂sningarna kan alltid skr√§ddarsys efter ditt f√∂retags unika behov.

Optimera dina processer och minska risken för bristande efterlevnad

√Ėka produktiviteten

Organisera kundinformation för att snabbt kunna hitta den och återanvända den i olika sammanhang och roller.

Förbättra kvaliteten och enhetligheten

Stöd leverans av kundengagemang med arbetsflöden, dokumentmallar och versionskontroll.

Upprätthåll kundens konfidentialitet

Förenkla förvaltningen av konfidentiell kunddata med automatiserade behörigheter och inbyggda processkontroller.

Förbättra kundnöjdheten

Ge en överlägsen kundupplevelse med sömlöst utbyte av data och en samarbetsmiljö

De mest produktiva redovisningsföretagen använder M-Files

SE - Fingrid

Fingrid

Det finska eldistributionsföretaget Fingrid letade dokumenthanteringssystem som kunde uppfylla deras höga krav på informationssäkerhet. M-Files blev deras lösning.

SE - IKM Ocean

IKM Ocean Design

KM Ocean Design är leverantörer åt energiindustrin och projekterar enerigitransportsystem. Dem använder M-Files för allmän dokumenthantering, arkivering och projektdokumentering.

M-Files-effekten

Upp till 270 procents avkastning på investeringen med låg ingångskostnad och snabb återbetalningstid.

Förbättra resultatet

G√∂r mer med mindre genom att minska den icke fakturerbara tid som l√§ggs p√• att s√∂ka efter dokument ‚Äď och genom att automatisera det dagliga arbetsfl√∂det.

Utöka kundbasen

L√§gg mer tid p√• att skapa nya aff√§rer, bygga kundrelationer och utnyttja f√∂retagets experter ‚Äď med r√§tt data l√§tt tillg√§ngliga f√∂r ditt team.

Minska affärsriskerna

Lägg mindre tid på att följa upp och rapportera säkerhetsefterlevnad och skydda känsliga data med rollbaserade behörighetskontroller.

Behåll nöjda kunder

Ge kunderna en mer engagerande upplevelse med säkra realtidsportaler som ökar transparensen och påskyndar handläggningstiderna.

Uppgradera kvaliteten på leveranserna

Arbetets kvalitet ökar när fel som uppstår vid användning av felaktiga data elimineras och granskningar automatiskt skickas till företagets experter.

Snabbare och enklare implementering

Kom igång snabbt för att få omedelbara produktivitetsvinster utan att behöva migrera data.

Resurser

Se M-⁠Files i aktion

Man tror det man ser. Boka en demo för att ta reda på mer om förenklad sökning, automatiska arbetsflöden, intuitiva användargränssnitt och inbyggda integreringar med befintliga program och filsystem.