Frigör ditt företag för vinst och tillväxt

Informationshantering som förbättrar resultatet för redovisnings-, skattekonsult- och revisionsföretag.

Gör information enkel att hitta och använda

 • Minska den icke fakturerbara tid som personalen lägger på att söka efter rätt mapp, fil och versionsnummer
 • Gör det enkelt att introducera nya medarbetare genom att göra det möjligt för dem att snabbt hitta rätt versioner av den information de behöver
 • Få ut mer av dina nuvarande system när den senaste kundinformationen visas automatiskt i alla affärsprogram
 • Förbättra kvaliteten på arbetet eftersom aktuella masterdata för posterna används konsekvent i hela företaget
accounting

Sök

Optimera arbetet med automatiserade arbetsflöden

 • Förbättra personalens produktivitet med processautomation som frigör tid som tidigare lades på att hitta och skapa dokument
 • Öka konsekvensen och minska antalet fel med system som automatiskt ser till att företagets procedurer följs
 • Säkerställ att leveranserna slutförs i tid genom att omedelbart skicka arbete till rätt granskare och godkännare
 • Effektivisera och förkorta granskningscyklerna genom att göra kritisk information tillgänglig på en gång
accounting

Automatisering

Säkerställ regelefterlevnad och sekretess

 • Minska risken för dataläckor med enkelt hanterade behörighetskontroller baserade på roll, nivå och kontotilldelningar
 • Skydda ditt varumärke mot negativ publicitet associerad med dataläckor genom att upprätthålla en strikt informationskontroll
 • Skapa förtroende att bara rätt personer har åtkomst till den känsliga information som ditt team arbetar med
 • Minska antalet manuella processer som behövs för regelefterlevnad, informationssäkerhet och granskningsbarhet
product support policy

Regelefterlevnad

Gör kunderna nöjda med en integrerad samarbetsbaserad arbetsyta

 • Hantera information smidigt mellan ditt företag och kunderna med en intuitiv informationsdelningsupplevelse
 • Behåll fler kunder med omedelbar kommunikation, åtkomst till rätt information och möjlighet att samarbeta i farten
 • Påskynda godkännanden eftersom dokument omedelbart görs tillgängliga för granskningar mellan företag och kund
 • Undvik missuppfattningar genom att se till att ditt team och kunden alltid utgår från rätt version av informationen
shutterstock
Sök
Automatisering
Regelefterlevnad
Samarbete

Redovisningschefer rekommenderar M-Files

Crowe Logo xpx
quote

Dokumentsäkerheten är mycket enklare, mer flexibel och mer transparent.

National Technology Director
Crowe UK
facet logo new
quote

Med integrerade processarbetsflöden har medarbetarna alltid åtkomst till rätt information. De här också fullständig insikt i projekt och scheman, och kan vara säkra på fullständig efterlevnad av aktuella lagar och bestämmelser.

Partner
FACET Accountants
mitani logo new
quote

M-⁠Files har gjort många rutinuppgifter både enklare och mindre omständliga. Det ökar arbetsglädjen, vilket syns i medarbetarnas prestationer. Det har bidragit till att stärka engagemanget bland våra anställda.

Continuous Improvement Manager
Mitani
M-Files-Mockup-CIM-Page-Insert-v1

Få ut så mycket som möjligt av din kundinformation och hantera den effektivt.

 

I nästan två decennier har M-⁠Files levererat informationshanteringslösningar och samlat på sig en mängd expertis kring de bästa branschspecifika metoderna. Vår lösning för hantering av kundinformation täcker affärsprocesser och datastyrning relaterade till hantering av kunder, kundengagemang och kundkonfidentiell information. Vår lösning utgör grunden men de slutliga lösningarna kan alltid skräddarsys efter ditt företags unika behov.

Optimera dina processer och minska risken för bristande efterlevnad

Genomdriv regelefterlevnad

Öka produktiviteten

Organisera kundinformation för att snabbt kunna hitta den och återanvända den i olika sammanhang och roller.

Dokumenthantering

Förbättra kvaliteten och enhetligheten

Stöd leverans av kundengagemang med arbetsflöden, dokumentmallar och versionskontroll.

Integreringar

Upprätthåll kundens konfidentialitet

Förenkla förvaltningen av konfidentiell kunddata med automatiserade behörigheter och inbyggda processkontroller.

Förbättra kundnöjdheten

Ge en överlägsen kundupplevelse med sömlöst utbyte av data och en samarbetsmiljö

De mest produktiva redovisningsföretagen använder M-Files

SE - Fingrid

Fingrid

Det finska eldistributionsföretaget Fingrid letade dokumenthanteringssystem som kunde uppfylla deras höga krav på informationssäkerhet. M-Files blev deras lösning.

SE - IKM Ocean

IKM Ocean Design

KM Ocean Design är leverantörer åt energiindustrin och projekterar enerigitransportsystem. Dem använder M-Files för allmän dokumenthantering, arkivering och projektdokumentering.

Crowe Logo xpx
horne llp testimonial logo xpx
Tuokko logo
countplus one logo

M-Files-effekten

Upp till 270 procents avkastning på investeringen med låg ingångskostnad och snabb återbetalningstid.

shutterstock
Förbättra resultatet

Gör mer med mindre genom att minska den icke fakturerbara tid som läggs på att söka efter dokument – och genom att automatisera det dagliga arbetsflödet.

shutterstock scaled
Utöka kundbasen

Lägg mer tid på att skapa nya affärer, bygga kundrelationer och utnyttja företagets experter – med rätt data lätt tillgängliga för ditt team.

shutterstock scaled
Minska affärsriskerna

Lägg mindre tid på att följa upp och rapportera säkerhetsefterlevnad och skydda känsliga data med rollbaserade behörighetskontroller.

shutterstock scaled
Behåll nöjda kunder

Ge kunderna en mer engagerande upplevelse med säkra realtidsportaler som ökar transparensen och påskyndar handläggningstiderna.

shutterstock
Uppgradera kvaliteten på leveranserna

Arbetets kvalitet ökar när fel som uppstår vid användning av felaktiga data elimineras och granskningar automatiskt skickas till företagets experter.

shutterstock
Snabbare och enklare implementering

Kom igång snabbt för att få omedelbara produktivitetsvinster utan att behöva migrera data.

Resurser

bootom titlt img

Se M-⁠Files i aktion

Man tror det man ser. Boka en demo för att ta reda på mer om förenklad sökning, automatiska arbetsflöden, intuitiva användargränssnitt och inbyggda integreringar med befintliga program och filsystem.