Redigera snabbare och spara tid med M-Files

Automatisk kodningsfri upprättelse av handlingar tar det juridiska redaktionsjobbet till nästa nivå såväl på advokatbyrån som juristavdelningen.

Maximal ROI med en kodningsfri automationslösning för dokument

 • Automatisera dokument smidigt utan att använda förinstallerade beslutsträd, dokumenttaggar, SQL och andra komplicerade processer.
 • Din organisation kan släppa automatiserat innehåll var som helst och skapa handlingar direkt med information från tredje part med hjälp av unika självbetjäningsverktyg.
 • Skapa snabbt mervärde för företaget med minimal ansträngning för advokater och utan besvärlig implementering.
 • Få mer gjort med samma resurser genom att minska antalet återkommande uppgifter och optimera arbetsprocesser. Lägg sparad tid och pengar på mer komplicerade uppgifter.

Dokumentautomation

Förstärkt regelefterlevnad och datasäkerhet

 • Säkerställ att endast rätt medarbetare har tillgång till känslig information.
 • Minska risken för dataläckor med lättskött behörighetsförvaltning baserad på roll, nivå och tilldelat kundansvar.
 • Minska antalet manuella förfaranden som krävs för regelefterlevnad, datasäkerhet och redovisning.
 • Skydda ditt företags rykte från negativ publicitiet i samband med dataintrång genom att vidhålla strikt kontroll över data.

Dokumentförvaltning

Behåll och utveckla kundbasen med integrerade digitala arbetsytor för teamwork

 • Påskynda juridiska processer med handlingar som ögonblickligen är tillgängliga för granskning och godkännande av företag, egna jurister, kunder eller andra parter.
 • Dela smidigt data med kunder med en lättanvänd och säker delningsportal.
 • Undvik kostsamma fel och missförstånd genom att säkerställa att företaget och kunderna alltid arbetar med den senaste versionen av informationen.
 • • Förbättra firmans image med digitala arbetsytor som är unikt anpassade för varje kund och accentuerar era specialiteter.

Samarbete

Dra fördel av er juridiska kunskap för att komma snabbare till affär

 • Slipp leta efter tidigare använda klausuler genom att lagra de klausuler som används regelbundet.
 • Snabba upp utformningen av juridiska handlingar med lagrade klausuler som enkelt placeras i handlingarna.
 • Maximera efterlevnaden genom att se till att lagrade klausuler innehåller den senaste godkända formuleringen.
 • Automatisera förhandlingsrutinerna, kom till affär snabbare genom att erbjuda överlägsna utkast till handlingar snabbare.
Dokumentautomation
Dokumentförvaltning
Samarbete
Klausulbibliotek

Ledare i juridikbranschen rekommenderar M-Files

quote

”Den digitala omställningen är en viktig fråga för oss och för våra medlemmar. Med digitala handlingar lyckades vi inte bara förbättra våra förfaranden markant, vi blev också en ledstjärna för våra medlemmar som visar hur moderna IT-⁠lösningar leder till effektivisering och förhöjd arbetsmoral.

Thorsten Bröcker
Senior Managing Director
vem.die arbeitgeber e.V.
quote

”Automatiserade avtalsmoduler kommer att bidra kraftigt till bättre efterlevnad av avtal och frigör tid för våra jurister att ägna sig åt de de mest kritiska fallen.”

Niina Koponen
Juridisk rådgivare
Tietoevry
quote

“Vårt team älskar M-⁠Files. Det innebär tidsbesparingar för juristerna på 40 till 50 procent när det gäller skapande av prejudikat.
Gensvaret har varit så positivt att företaget nu eftersträvar att lägga till fler handlingar för att underlätta automatisering, det kommer att ta företagets arbetsflöden till en högre nivå.”

Sam Sofianos
CIO
Colin Biggers & Paisley

Erbjud en tjänst för att utforma handlingar som ni och kunderna kommer älska

 

M-⁠Files gör livet lättare för jurister. Användarvänlighet är A och O, automatisering av mallhandlingar går att lära sig på så lite som 15 minuter. Jurister ges möjlighet att skapa och uppdatera egna automatiska avtal och handlingar utan teknisk support, och får verktygen för att utforma dem snabbare och enklare. Vår lösning utgör också ett smidigt system för att inhämta avtalsinformation från kunder, och ger advokatbyråer möjlighet att skapa intäkter genom att erbjuda kunder automatiska malltjänster.

Optimera processerna och minska risken för regelbrott

Öka produktiviteten

Utforma snabbt juridiska handlingar eller uppsättningar med avtal med hjälp av automatiska mallhandlingar.

Uppnå hög och jämn kvalitet

Utnyttja dina juridiska kunskaper med hjälp av klausulbiblioteket och utforma högkvalitativa utkast till handlingar med godkända och regelbundet brukade formuleringar.

Gör klientsamverkan smidigare

Gör det möjligt för dina interna och externa klienter att utforma avtalsutkast baserade på i förväg godkända mallhandlingar.

Skapa mervärde snabbt

Använd fördelarna med kodningsfri automation för att upprätta malllhandlingar på ett par minuter och skapa snabbt och konkret mervärde för ditt företag.

Se M-Files i bruk på framgångsrika advokatbyråer och juridikavdelningar

Tietoevry är en av världens största leverantörer av IT-tjänster, med årlig omsättning över 3 miljarder Euro. M-Files Ment hjälpte bolaget att ge sina affärspartners möjlighet att med hjälp av en generator för standardiserade avtalsklausuler snabbt göra utkast till handlingar i enlighet med gällande datalagstiftning. M-Files möjliggjorde snabbare utformning av handlingar med bättre regelefterlevnad.

Banijay är en global mediakoncern med fler än 120 produktionsbolag i 22 skilda lagrum. De finska dotterbolagen till Banijay använder M-Files för intern effektivisering. Deras jurister har hittills automatiserat över 30 mallhandlingar och har möjlighet att uppdatera dem utan teknisk support.

M-Files effekt

Ökad ROI med låg ingångskostnad och kort tid till avkastning.

financial
Enhance the bottom line

Åstadkom mer med mindre genom att reducera söktiden för handlingar och automatisera det dagliga arbetsflödet.

Minska affärsriskerna

Spendera mindre tid på att spåra och rapportera säkerhetsöverensstämmelse och skydda känsliga data med hjälp av rollbaserade behörighetskontroller.

shutterstock scaled
Behåll tillfredsställda kunder

Ge kunderna säkra realtidsportaler som ger mer transparens, snabbare expediering och bättre arbetsupplevelse.

Upplev M-⁠Files Ment

Man tror det man ser. Boka en demo för att få veta hur lättillgängliga klausuler kan göra processerna för upprättande av juridiska handlingar smidigare och förbättra kundupplevelsen.