Lösning för automatiserad dokumenthantering utan kodning

M-⁠Files Ment – Automatisera dokument snabbt och noggrant och se ändringar direkt

Få tillgång till en helt visuell dokumentautomatisering

 

M-⁠Files Ment är nästa generationens dokumentautomatiseringsverktyg som gör det enkelt att alltid skapa komplexa, databaserade dokument snabbt och konsekvent. M-⁠Files Ment är det första helt visuella automatiseringsverktyget utan kod som förenklar komplicerade dokumentautomatiseringsprocesser.

 

Med M-⁠Files Ment får företag unika självbetjäningsverktyg så att personer med kunskapsintensivt arbete kan släppa automatiserat innehåll var som helst och skapa dokument direkt från inmatningar från externa parter på ett säkert och regelrätt sätt.

Förvandla dokumentskapandet med M-Files Ment

Dokumenthantering

Maximera avkastningen

Dokumentautomatisering är ett kraftfullt sätt att anpassa arbetet och förbättra resultatet eftersom antalet manuella arbetsprocesser minskar. Skapa nya intäktskällor och minska kostnaderna.

Dokumenthantering

Öka effektivitetena och lönsamheten

Få mer gjort med samma resurser genom att minska antalet återkommande uppgifter och optimera uppgiftsprocesser. Använd den tid och de pengar du sparat åt mer komplicerade uppgifter.

Dokumenthantering

Erbjud högklassiga digitala tjänster

Med unika självbetjäningsverktyg kan ditt företag släppa automatiserat innehåll var som helst och skapa dokument direkt från inmatningar från externa parter.

Dokumenthantering

Säker och pålitlig efterlevnad

Dokument som genereras med M-⁠Files Ment skapas enligt företagets best practices och baseras på rätt versioner.

Kunskap nära till hands

M-⁠Files Ment innehåller ett klausulbibliotek som gör det möjligt att lagra vanligt förekommande text som enkelt kan släppas i skapade dokument. Detta gör det enklare och snabbare att skapa utkast.

Få mer värde på kortare tid

Mallskapare kan lära sig att automatisera på bara 15 minuter. På så sätt kan företag snabbt automatisera sina dokument utan att ta till dyra tekniska resurser.

Det här säger kunderna om M-Files Ment

quote

Med Ment förbättrar vi efterlevnaden av avtal och ger advokater mer tid till de viktigaste fallen.

Niina Koponen
Juridisk rådgivare, Tietoevry

Modernisera kunskapshanteringen

 

M-⁠Files Ment innehåller flera olika verktyg som gör det enkelt att automatisera dokument och hantera kunskap, bland annat intuitiva klausulbibliotek, helt visuell automatisering, white label-⁠lösningar och API:er.

 

M-⁠Files Ment är en nästa generations plattform för dokumentautomatisering som ger användare möjlighet att samla sin kunskap i mallar och använda automatisering utan kod till att skapa konsekventa och regelrätta dokument.

Ment grundades 2016 av Kaisa Kromhof

 

Ment grundades 2016 av Kaisa Kromhof. Kaisa gick från att vara chefsjurist till entreprenör inom no code dokumentautomation. Ment utformades från början med juridiska dokument i åtanke eftersom skapandet av juridiska dokument handlar om att försöka infoga och upprätthålla bästa praxis och alternativa formuleringar i ett Word dokument med parenteser, fotnoter, separata “bruksanvisningar” osv. Det är här som kraften i automatisering och smarta verktyg kan göra stor skillnad.

 

Automatisering av dokument har gjorts i flera år, men de flesta produkter är svåra att använda och för att behärska dem krävs långa inlärningskurvor och ibland programmeringskunskaper. Ments designfilosofi har sina rötter i att förstå användarnas behov – att göra den här typen av dokument enklare genom sofistikerad juridisk design och utnyttjande av innehållets återanvändbara natur.

 

För att se M-⁠Files Ment i praktiken, boka en demo idag.

Upptäck mer

Se M-⁠Files Ment i praktiken
Kontakta M-⁠Files för att få veta mer om de olika plattformsfunktionerna och hur de kan vara till nytta för dig.