Öka produktiviteten och förbättra kontrollen för biovetenskaper

Hantera stora mängder data från kliniska försök med mer kontroll och förbättra upplevelsen för fältpersonal, projektledare och sponsorer.

shutterstock_1688484580-scaled-1-1-2

Öka produktiviteten och förbättra kontrollen för biovetenskaper

Hantera stora mängder data från kliniska försök med mer kontroll och förbättra upplevelsen för fältpersonal, projektledare och sponsorer.

Frigör vinster och tillväxt samtidigt som du minskar riskerna

Förbättra produktiviteten, kvaliteten och lönsamheten för avtalsforskningsorganisationer med bättre dokumenthantering.

Förenkla spårningen av information i hela den kliniska processen

 • Förbättra fältupplevelsen genom att effektivisera omständliga dokumentationsuppgifter så att CRA:er och projektledare kan fokusera på vetenskapen i studien
 • Säkerställ dokumentkvaliteten med konsekvent användning av masterdata och aviseringar som varnar om information saknas
 • Få ut mer av CTMS genom att göra dokumentationen enkelt tillgänglig via personalens primära driftgränssnitt
 • Vinn fler projekt genom enkelt utnyttja kunskap från tidigare studier för att förbättra RFI- och RFP-responsen
#image_title

Automatisera dokumentationen av SOP och CAPA

 • Automatisera SOP och lös CAPA effektivt med programmerade arbetsflöden och aviseringar som ger insyn i avvikelser från standarderna
 • Nå schemats milstolpar enligt standardrutinerna via granskningsarbetsflöden, tidslinjer, påminnelser och förseningsmeddelanden
 • Kontrollera kvaliteten med arbetsflöden, säkerhetskontroller, registerhantering och godkännanden som automatiskt implementerar era policyer
 • Öka tillväxtmöjligheten genom att automatisera rutinuppgifter så att företaget kan hantera fler studier utan mer personal
 • Förbättra rekryteringen och kvarhållningen av CRA:er genom att ge dem verktyg som minskar antalet administrativa uppgifter och skapar mer tid för vetenskap
 • Introducera personal snabbare med mallar och arbetsflöden som gör att de snabbt kan utföra standarduppgifter och hantera korrigerande och förebyggande åtgärder
#image_title

Minska affärsrisker genom att säkerställa regelefterlevnad

 • Håll innehållet säkert oavsett var det lagras – se till att dokumenten bara är tillgängliga för rätt personer
 • Förbättra blindningen genom att säkerställa att användarna har noll datasynlighet tills de har identifierats som godkända för åtkomst
 • Tillhandahåll bevis på verksamhetstillsyn som inger förtroende hos sponsorer och uppfyller regulatoriska krav
 • Upprätthåll masterfiler för prövningar i enlighet med regelkrav via automatiserad körning av standardrutiner
 • Effektivisera granskningar genom att visa SOP- och CAPA-kontroller och spårning på registernivå av hur och när data genererades, godkändes och användes
#image_title

Stärk relationerna med sponsorer genom samarbetsplatser

 • Säkerställ regelefterlevnad genom att spåra när läkare på undersökningsplatser tar emot, öppnar och agerar på viktig kommunikation
 • Undvik projektförseningar via arbetsflöden för biovetenskapsorganisationer/sponsorer, aviseringar om öppna uppgifter och möjlighet att kommunicera och samarbeta om information i realtid
 • Undvik att förlora kliniska data som kanske förbises genom att säkerställa att versionsstatus inte är felaktigt kodad eller missuppfattad
 • Spåra informationsutbyte mellan undersökningsplatser och sponsorer, inklusive mottagningsbevis
#image_title

M-Files-effekten

Upp till 294 procents avkastning på investeringen med låg ingångskostnad och snabb återbetalningstid.

Se hur M-Files fungerar

Schemalägg en demo för att lära dig hur du ger din CRO en konkurrensfördel genom att automatisera processer, genomdriva informationsstyrning och förbättra sponsorernas upplevelse.

Se hur M-Files fungerar

Schemalägg en demo för att lära dig hur du ger din CRO en konkurrensfördel genom att automatisera processer, genomdriva informationsstyrning och förbättra sponsorernas upplevelse.