AI och socialt umgänge sätter fart på framtidens tech-team

Med AI-drivna och assisterade verktyg förväntas vår produktivitet öka väsentligt. Det gäller i alla branscher – inte minst inom tekniktungt lagarbete som ofta präglas av stora informationsmängder och komplexa projekt. Det är också därför som framtidens informationshantering kommer att styras av sammanhang snarare än plats. Du som arbetar i ett tech-team kommer inte längre att…

Läs mer

M-Files eliminerar risken för mänskliga dokumenthanteringsfel

Dokumenthantering är en central del av de flesta företags verksamheter, men att organisera stora mängder information kan vara en utmaning och hindra bolag från att arbeta effektivt. – Digital hantering av våra dokument har gett en förbättrad produktivitet och ökad efterlevnad av standarder och regler, säger ansvarig på AQ Group. Dokumenthantering utgör en viktig del…

Läs mer

Så räknar du hem en smartare lösning för dokumenthantering

På bara femton månader fördubblas den beräknade mängden information som en organisation hanterar. Det gör att många företag står inför en ohållbar situation. Tiden och resurserna att hantera information i gamla mappstrukturer kommer inte att räcka till. Men det finns lösningar som både förenklar hanteringen och snabbt blir lönsamma. En Forrester-studie visar att en metadatadriven…

Läs mer

Inga gas- eller informationsläckor med M-Files

Att ha full kontroll över sina dokument kräver en effektiv, kraftfull och flexibel plattform. Fler och fler kontor i INFICON-koncernen implementerar M-Files – och i Linköping märker de redan stor skillnad. – En tydlig översikt och smidig tillgång till vår information gör oss redo att möta de växande krav som ställs på vår verksamhet, säger…

Läs mer

Computer Sweden om M-Files arbete hos Getinge

Det nya avtal som M-Files har tecknat med Getinge innefattar global leverans av M-Files plattform för dokumenthantering och ska hjälpa medicinteknikföretaget att arbeta enhetligt med quality management system, QMS. Tanken är att man i koncernen ska kunna skapa, redigera och godkänna dokument i ett och samma system. I nuläget är M-Files plattform integrerad med Getinges…

Läs mer

Taggad på jobbet – så skapar metadata framtidens arbetsplats

I dag ägnar vi nästan en tredjedel av arbetsdagen åt att leta efter filer på servrar runt om i organisationen. Mycket ligger fortfarande i mappar och dubbletter är mer regel än undantag. Vad som är den senaste versionen kan lätt bli en gissningslek. Men är detta verkligen rimligt år 2022? Med modern teknik har det…

Läs mer

Varför samarbete fortsätter att öka i en värld av distansarbete

Experter har länge sagt att distansarbete, alltså att arbeta hemifrån, skulle vara “framtidens våg”. Få kunde dock ha förutspått att vågen skulle slå så snabbt som den gjorde och att det skulle bli det “nya normala”. I en nyligen genomförd studie uppgav ungefär 20 % att de arbetade hemifrån innan COVID-19 bröt ut. I slutet av…

Läs mer

Hur AI förvandlar informationshantering radikalt

Under de senaste tio åren har i princip alla branscher förändrats och förbättrats i takt med utvecklingen av artificiell intelligens. Ett område som har förändrats radikalt, men som många kanske inte tänker på, är ekosystemet för dokumenthantering. Informationsrika uppgifter har gynnats enormt av AI, särskilt när det gäller kunskapshantering, hantering av affärsprocesser, säkerhet och efterlevnad.…

Läs mer

Tre trender som leder till bättre och säkrare informationshantering

Vårt sätt att hantera information påverkas självklart av det som händer omkring oss. Efter en pandemi där många arbetat utanför den ordinarie arbetsplatsen har flexibilitet och säkerhet blivit avgörande framgångsfaktorer. Och nu när medarbetarna ofta fortsätter att utföra delar av arbetet på distans ökar kraven på hur vi hanterar information. Anders Edlund, nordisk säljchef på M-Files,…

Läs mer