Computer Sweden om M-Files arbete hos Getinge

Det nya avtal som M-Files har tecknat med Getinge innefattar global leverans av M-Files plattform för dokumenthantering och ska hjälpa medicinteknikföretaget att arbeta enhetligt med quality management system, QMS. Tanken är att man i koncernen ska kunna skapa, redigera och godkänna dokument i ett och samma system.

I nuläget är M-Files plattform integrerad med Getinges learning management system, affärssystemet SAP, Sharepoint och Adobesign.

– För oss på Getinge är M-Files en central del av vår kvalitetsstrategi för att arbeta enhetligt med QMS på alla våra sajter världen över. Nu får vi en modern, global plattform där alla arbetar på samma sätt och med samma processer. Den metadatadrivna plattformen förenklar arbetet och ger oss bättre möjligheter att enkelt hitta dokument vid exempelvis en revision. Behovet av fysiska arkiv minskar också drastiskt, säger Niclas Bravell, chef för it quality applications på Getinge och konstaterar att behovet blivit allt tydligare.

– Under pandemin ökade trycket på att ha applikationer som gör att vi kan arbeta effektivt och säkert utan att medarbetarna är på samma plats fysiskt. Det får vi med M-Files och en fullt ut digitaliserad miljö. I en verksamhet som vår kommer det alltid nya krav att hantera och vi har nu en mycket flexibel plattform som vi kan konfigurera efter våra affärsbehov.

– Getinge är ett stort globalt bolag med mycket höga krav på sin informationshantering. Vid ett införande av den här omfattningen finns det alltid unika förutsättningar och krav som behöver hanteras. Här är vi särskilt stolta över att Getinge sett möjligheterna med en smidig och säker digital plattform som kan öka produktiviteten och göra stor skillnad i vardagen, inte minst genom att information blir enklare att hitta och använda, säger Anders Edlund, nordisk säljchef på M-Files.