Optimera tillväxt och drift för tillverkningsbranschen

Framtidssäkra företagets informationshanteringsprocesser med en metadatabaserad plattform för dokumenthantering.

Young steel worker examining manufactured rod cylinder while using digital tablet in distribution warehouse.

Optimera tillväxt och drift för tillverkningsbranschen

Framtidssäkra företagets informationshanteringsprocesser med en metadatabaserad plattform för dokumenthantering.

M-Files för tillverkandeindustrin

Informationshantering som förbättrar resultatet för tillverkare.

Gör information enkel att hitta och använda

 • Minska den onödiga tid som personalen lägger på att söka efter rätt mappar, filer och versioner
 • Organisera uppskattningar, materiallistor och arbetsorder på en plats
 • Integrera intelligent informationshantering i ert dagliga arbete
#image_title

Förbättra arbetsprocesserna med automatiserade afffärsarbetsflöden

 • Automatisera alla dokument- och uppgiftsprocesser för att öka avkastningen på investeringen
 • Optimera leveransinformation och logistikplaner via automatiserade arbetsflöden
 • Förenkla tillverkningsprocesser som designbegäranden, inköpsorder och utbildning
#image_title

Skapa sinnesro med smidig hantering av regelefterlevnad

 • Spåra och automatisera enkelt ISO 9001 och andra standarder för regelefterlevnad
 • Skapa specificerade arbetsflöden så att granskningar flödar korrekt med automatiserade uppföljningsåtgärder och spårning
 • Identifiera risker och problem snabbt och skapa automatiserade förebyggande uppföljningsåtgärder
#image_title

Identifiera risker och automatisera förebyggande åtgärder

 • Distribuera en plattform för kvalitetshantering som håller all viktig information på samma plats
 • Spåra kvalitetsprocedurer och utbildningsuppgifter från kontoret till verkstadsgolvet
 • Rapportera säkerhetsproblem digitalt för kontinuitet och uppföljning
shutterstock_482398822

Tillverkningschefer rekommenderar M-Files

"För oss har M-Files blivit en viktig del av vår verksamhet. Intelligent informationshantering och kvalitetshantering är nu förankrade i ett system."

Johan Vloedbeld
Quality Assurance Manager

"Genom att automatisera hela processen för standardiserade produkter sparar vi omkring 500 timmars arbetstid per år, vilket har haft stor effekt. Samtidigt säkerställer vi leveranser med hög kvalitet till våra kunder."

Juha Lehtola
IT Manager

Upptäck varför de mest produktiva tillverkarna använder M-Files

SE-Fingrid

Fingrid

Det finska eldistributionsföretaget Fingrid letade dokumenthanteringssystem som kunde uppfylla deras höga krav på informationssäkerhet. M-Files blev deras lösning.

SE-IKM-Ocean-1

IKM Ocean Design

IKM Ocean Design är leverantörer åt energiindustrin och projekterar enerigitransportsystem. Dem använder M-Files för allmän dokumenthantering, arkivering och projektdokumentering.

M-Files-effekten

Upp till 270 procents avkastning på investeringen med en låg ingångskostnad och snabb återbetalningstid.

Se hur M-Files Ment fungerar

Schemalägg en demo för att lära dig hur du ger ditt företag en konkurrensfördel genom att automatisera processer, genomdriva informationsstyrning och förbättra kundernas upplevelse.

Se hur M-Files Ment fungerar

Schemalägg en demo för att lära dig hur du ger ditt företag en konkurrensfördel genom att automatisera processer, genomdriva informationsstyrning och förbättra kundernas upplevelse.