M-Files för tillverkandeindustrin

Informationshantering som förbättrar resultatet för tillverkare.

√Ötkomst

                                       

Gör information enkel att hitta och använda

 • Minska den on√∂diga tid som personalen l√§gger p√• att s√∂ka efter r√§tt mappar, filer och versioner
 • Organisera uppskattningar, materiallistor och arbetsorder p√• en plats
 • Integrera intelligent informationshantering i ert dagliga arbete
manufacturing-1

Automatisering

                                       

Förbättra arbetsprocesserna med automatiserade afffärsarbetsflöden

 • Automatisera¬†alla dokument-⁠ och uppgiftsprocesser f√∂r att √∂ka avkastningen p√• investeringen
 • Optimera leveransinformation och logistikplaner via automatiserade arbetsfl√∂den
 • F√∂renkla tillverkningsprocesser som designbeg√§randen, ink√∂psorder och utbildning
manufacturing-2

Regelefterlevnad

                                       

Skapa sinnesro med smidig hantering av regelefterlevnad

 • Sp√•ra och automatisera enkelt ISO 9001 och andra standarder f√∂r regelefterlevnad
 • Skapa specificerade arbetsfl√∂den s√• att granskningar fl√∂dar korrekt med automatiserade uppf√∂ljnings√•tg√§rder och sp√•rning
 • Identifiera risker och problem snabbt och skapa automatiserade f√∂rebyggande uppf√∂ljnings√•tg√§rder
manufacturing-3

Säkerhet

                                       

Identifiera risker och automatisera förebyggande åtgärder

 • Distribuera en plattform f√∂r kvalitetshantering som h√•ller all viktig information p√• samma plats
 • Sp√•ra kvalitetsprocedurer och utbildningsuppgifter fr√•n kontoret till verkstadsgolvet
 • Rapportera s√§kerhetsproblem digitalt f√∂r kontinuitet och uppf√∂ljning
√Ötkomst
Automatisering
Regelefterlevnad
Säkerhet

Tillverkningschefer rekommenderar M-Files

quote

Om man sk√∂ter ISO 9001 manuellt √§r pappersarbetet en mardr√∂m, men med M-⁠Files √§r det enkelt [‚Ķ] vi har olika dokument som vi m√•ste sp√•ra n√§r vi kalibrerar och testar en autopilot. Tidigare hade vi ett manuellt registersystem och nu, med M-⁠Files, bifogar vi bara serienumret som ett attribut n√§r vi sparar. P√• s√• s√§tt kopplar vi ihop checklistor, fakturor och alla dokument som g√§ller en viss autopilot och kan h√§mta historiken med en enkel fr√•ga.

Howard Loewen
President
Micropilot
quote

F√∂r oss har M-⁠Files blivit en viktig del av v√•r verksamhet. Intelligent informationshantering och kvalitetshantering √§r nu f√∂rankrade i ett system.

Johan Vloedbeld
Quality Assurance Manager
Bond3D
quote

Genom att automatisera hela processen för standardiserade produkter sparar vi omkring 500 timmars arbetstid per år, vilket har haft stor effekt. Samtidigt säkerställer vi leveranser med hög kvalitet till våra kunder.

Juha Lehtola
IT Manager
Vahterus

Upptäck varför de mest produktiva tillverkarna använder M-Files

SE - Fingrid

Fingrid

Det finska eldistributionsföretaget Fingrid letade dokumenthanteringssystem som kunde uppfylla deras höga krav på informationssäkerhet. M-Files blev deras lösning.

SE - IKM Ocean

IKM Ocean Design

KM Ocean Design är leverantörer åt energiindustrin och projekterar enerigitransportsystem. Dem använder M-Files för allmän dokumenthantering, arkivering och projektdokumentering.

M-Files-effekten

Upp till 270 procents avkastning på investeringen med en låg ingångskostnad och snabb återbetalningstid.

Skala smart

M-Files växer och anpassas med ditt företag. Det kan utökas från ett enda användningsområde till att utgöra grunden i företagets verksamhet.

Förbättra resultatet

G√∂r mer med mindre genom att minska den icke fakturerbara tid som l√§ggs p√• att s√∂ka efter dokument ‚Äď och genom att automatisera det dagliga arbetsfl√∂det.

Minska risker

Lägg mindre tid på att kontrollera regelefterlevnad och bestämmelser och skydda känsliga data med rollbaserade behörighetskontroller.

Effektivisera processerna på ett säkert sätt

Med hjälp av platshållare och metadata är mallarna redan delvis ifyllda med jobbets referensnummer så att du undviker manuella fel.

Minska utbildningstiden

Låt nya medarbetare komma igång snabbare och se till att de alltid har aktuell information så att de kan bli produktiva snabbare.

Registrera realtidsinsikter

Med M-Files kan personalen flagga och registrera problem digitalt. Med M-Files QMS implementerar och distribuerar chefer kvalitetsprocedurer, och spårar och registrerar samtidigt allt de har fått lära sig.

Resurser

Se M-⁠Files i aktion

Man tror det man ser. Schemalägg en demo för att lära dig hur du ger ditt företag en konkurrensfördel genom att automatisera processer, genomdriva informationsstyrning och förbättra kundernas upplevelse.