M-Files för tillverkandeindustrin

Informationshantering som förbättrar resultatet för tillverkare.

Åtkomst

Gör information enkel att hitta och använda

 • Minska den onödiga tid som personalen lägger på att söka efter rätt mappar, filer och versioner
 • Organisera uppskattningar, materiallistor och arbetsorder på en plats
 • Integrera intelligent informationshantering i ert dagliga arbete

Automatisering

Förbättra arbetsprocesserna med automatiserade afffärsarbetsflöden

 • Automatisera alla dokument‑ och uppgiftsprocesser för att öka avkastningen på investeringen
 • Optimera leveransinformation och logistikplaner via automatiserade arbetsflöden
 • Förenkla tillverkningsprocesser som designbegäranden, inköpsorder och utbildning

Regelefterlevnad

Skapa sinnesro med smidig hantering av regelefterlevnad

 • Spåra och automatisera enkelt ISO 9001 och andra standarder för regelefterlevnad
 • Skapa specificerade arbetsflöden så att granskningar flödar korrekt med automatiserade uppföljningsåtgärder och spårning
 • Identifiera risker och problem snabbt och skapa automatiserade förebyggande uppföljningsåtgärder

Säkerhet

Identifiera risker och automatisera förebyggande åtgärder

 • Distribuera en plattform för kvalitetshantering som håller all viktig information på samma plats
 • Spåra kvalitetsprocedurer och utbildningsuppgifter från kontoret till verkstadsgolvet
 • Rapportera säkerhetsproblem digitalt för kontinuitet och uppföljning
Åtkomst
Automatisering
Regelefterlevnad
Säkerhet

Tillverkningschefer rekommenderar M-Files

quote

Om man sköter ISO 9001 manuellt är pappersarbetet en mardröm, men med M‑Files är det enkelt […] vi har olika dokument som vi måste spåra när vi kalibrerar och testar en autopilot. Tidigare hade vi ett manuellt registersystem och nu, med M‑Files, bifogar vi bara serienumret som ett attribut när vi sparar. På så sätt kopplar vi ihop checklistor, fakturor och alla dokument som gäller en viss autopilot och kan hämta historiken med en enkel fråga.

Howard Loewen
President
Micropilot
quote

För oss har M‑Files blivit en viktig del av vår verksamhet. Intelligent informationshantering och kvalitetshantering är nu förankrade i ett system.

Johan Vloedbeld
Quality Assurance Manager
Bond3D
quote

Genom att automatisera hela processen för standardiserade produkter sparar vi omkring 500 timmars arbetstid per år, vilket har haft stor effekt. Samtidigt säkerställer vi leveranser med hög kvalitet till våra kunder.

Juha Lehtola
IT Manager
Vahterus

Upptäck varför de mest produktiva tillverkarna använder M-Files

Fingrid

Det finska eldistributionsföretaget Fingrid letade dokumenthanteringssystem som kunde uppfylla deras höga krav på informationssäkerhet. M-Files blev deras lösning.

IKM Ocean Design

KM Ocean Design är leverantörer åt energiindustrin och projekterar enerigitransportsystem. Dem använder M-Files för allmän dokumenthantering, arkivering och projektdokumentering.

M-Files-effekten

Upp till 270 procents avkastning på investeringen med en låg ingångskostnad och snabb återbetalningstid.

Skala smart

M-Files växer och anpassas med ditt företag. Det kan utökas från ett enda användningsområde till att utgöra grunden i företagets verksamhet.

Förbättra resultatet

Gör mer med mindre genom att minska den icke fakturerbara tid som läggs på att söka efter dokument – och genom att automatisera det dagliga arbetsflödet.

Minska risker

Lägg mindre tid på att kontrollera regelefterlevnad och bestämmelser och skydda känsliga data med rollbaserade behörighetskontroller.

Effektivisera processerna på ett säkert sätt

Med hjälp av platshållare och metadata är mallarna redan delvis ifyllda med jobbets referensnummer så att du undviker manuella fel.

Minska utbildningstiden

Låt nya medarbetare komma igång snabbare och se till att de alltid har aktuell information så att de kan bli produktiva snabbare.

Registrera realtidsinsikter

Med M-Files kan personalen flagga och registrera problem digitalt. Med M-Files QMS implementerar och distribuerar chefer kvalitetsprocedurer, och spårar och registrerar samtidigt allt de har fått lära sig.

Resurser

Se M‑Files i aktion

Man tror det man ser. Schemalägg en demo för att lära dig hur du ger ditt företag en konkurrensfördel genom att automatisera processer, genomdriva informationsstyrning och förbättra kundernas upplevelse.