Omvandla redovisnings-, skatte- och revisionsåtgärder via metadatabaserad dokumenthantering

Ge ditt företag en konkurrensfördel genom att automatisera processer, genomdriva informationsstyrning och förbättra kundupplevelsen.

bus-1

Låt medarbetarna arbeta på ett smartare sätt.

Ett helt nytt sätt för medarbetare att arbeta smidigare med automatiserade processer. Det omfattar allt från att skapa dokumenten och hantera dem till att automatisera hela arbetsflöden, externa samarbeten, företagssökningar, hantera säkerhet, regelefterlevnad och revisionsspår.

Frigör ditt företag för vinst och tillväxt

Informationshantering som förbättrar resultatet för redovisnings-, skattekonsult- och revisionsföretag.

accounting-1

Gör information enkel att hitta och använda

 • Minska den icke fakturerbara tid som personalen lägger på att söka efter rätt mapp, fil och versionsnummer
 • Gör det enkelt att introducera nya medarbetare genom att göra det möjligt för dem att snabbt hitta rätt versioner av den information de behöver
 • Få ut mer av dina nuvarande system när den senaste kundinformationen visas automatiskt i alla affärsprogram
 • Förbättra kvaliteten på arbetet eftersom aktuella masterdata för posterna används konsekvent i hela företaget

accounting-2

Optimera arbetet med automatiserade arbetsflöden

 • Förbättra personalens produktivitet med processautomation som frigör tid som tidigare lades på att hitta och skapa dokument
 • Öka konsekvensen och minska antalet fel med system som automatiskt ser till att företagets procedurer följs
 • Säkerställ att leveranserna slutförs i tid genom att omedelbart skicka arbete till rätt granskare och godkännare
 • Effektivisera och förkorta granskningscyklerna genom att göra kritisk information tillgänglig på en gång

product-support-policy

Säkerställ regelefterlevnad och sekretess

 • Minska risken för dataläckor med enkelt hanterade behörighetskontroller baserade på roll, nivå och kontotilldelningar
 • Skydda ditt varumärke mot negativ publicitet associerad med dataläckor genom att upprätthålla en strikt informationskontroll
 • Skapa förtroende att bara rätt personer har åtkomst till den känsliga information som ditt team arbetar med
 • Minska antalet manuella processer som behövs för regelefterlevnad, informationssäkerhet och granskningsbarhet

shutterstock_1673172670

Gör kunderna nöjda med en integrerad samarbetsbaserad arbetsyta

 • Hantera information smidigt mellan ditt företag och kunderna med en intuitiv informationsdelningsupplevelse
 • Behåll fler kunder med omedelbar kommunikation, åtkomst till rätt information och möjlighet att samarbeta i farten
 • Påskynda godkännanden eftersom dokument omedelbart görs tillgängliga för granskningar mellan företag och kund
 • Undvik missuppfattningar genom att se till att ditt team och kunden alltid utgår från rätt version av informationen

Redovisningschefer rekommenderar M-Files

"Dokumentsäkerheten är mycket enklare, mer flexibel och mer transparent."

National Technology Director
Crowe UK

"Med integrerade processarbetsflöden har medarbetarna alltid åtkomst till rätt information. De har också fullständig insikt i projekt och scheman, och kan vara säkra på fullständig efterlevnad av aktuella lagar och bestämmelser."

Partner
Facet Accountants

"M-Files har gjort många rutinuppgifter både enklare och mindre omständliga. Det ökar arbetsglädjen, vilket syns i medarbetarnas prestationer. Det har bidragit till att stärka engagemanget bland våra anställda."

Continuous Improvement Manager
Mitani

 

Få ut så mycket som möjligt av din kundinformation och hantera den effektivt.

I nästan två decennier har M-⁠Files levererat informationshanteringslösningar och samlat på sig en mängd expertis kring de bästa branschspecifika metoderna. Vår lösning för hantering av kundinformation täcker affärsprocesser och datastyrning relaterade till hantering av kunder, kundengagemang och kundkonfidentiell information. Vår lösning utgör grunden men de slutliga lösningarna kan alltid skräddarsys efter ditt företags unika behov.

M-Files-Mockup-CIM-Page-Insert-v1

Optimera dina processer och minska risken för bristande efterlevnad

De mest produktiva redovisningsföretagen använder M-Files

SE-Fingrid (1)

Fingrid

Det finska eldistributionsföretaget Fingrid letade dokumenthanteringssystem som kunde uppfylla deras höga krav på informationssäkerhet. M-Files blev deras lösning.

SE-IKM-Ocean-1 (1)

IKM Ocean Design

IKM Ocean Design är leverantörer åt energiindustrin och projekterar enerigitransportsystem. Dem använder M-Files för allmän dokumenthantering, arkivering och projektdokumentering.

Crowe
Horne
Toukko
Count Plus One

M-Files-effekten

Upp till 294 procents avkastning på investeringen med låg ingångskostnad och snabb återbetalningstid.

Resurser

Se hur M-Files fungerar

Boka en demo för att ta reda på mer om förenklad sökning, automatiska arbetsflöden, intuitiva användargränssnitt och inbyggda integreringar med befintliga program och filsystem.

Se hur M-Files fungerar

Boka en demo för att ta reda på mer om förenklad sökning, automatiska arbetsflöden, intuitiva användargränssnitt och inbyggda integreringar med befintliga program och filsystem.