Blir 2024 året vi automatiserar kunskapsarbete och slipper informationskaos?

Blir 2024 året vi automatiserar kunskapsarbete och slipper informationskaos?   Allt arbete är i någon mån kunskapsarbete, men det som till största delen utförs med tankearbete och kreativitet brukar rymmas inom begreppet ”knowledge work”. De flesta kunskapsarbetare är relativt högavlönade och deras tid bör därför användas klokt. Genom automatiserat kunskapsarbete kan man hantera uppgifter som…

Läs mer

M-Files gör genombrottsaffär och tecknar rekordavtal i Norge

Stockholm, 23 februari – Det norska vägverket (Statens vegvesen) har valt M-Files som plattform för metadatadriven dokumenthantering och samarbete för teknisk dokumentation genom alla sina arbetsprocesser. Avtalet är det enskilt största som M-Files tecknat med en partner och har ingåtts tillsammans med norska NettPost som implementeringspartner. Efter att M-Files under förra året stärkte sin närvaro i…

Läs mer

M-Files plattform för informationshantering blir del av omfattande trafikprojekt i Helsingfors

18 maj 2022 – Spårvägen Kronbroarna är ett stort och unikt trafikprojekt i hjärtat av Helsingfors. För att bidra till ett effektivt samarbete mellan projektets olika intressenter har man valt att införa M-Files metadatadrivna plattform för informationshantering. Projektet omfattar nya spårvagnslinjer, broar, cykelvägar och andra byggprojekt som är kopplade till stadsplaneringen. Omfattande informationshantering spelar en…

Läs mer