M-Files gör genombrottsaffär och tecknar rekordavtal i Norge

Stockholm, 23 februari – Det norska vägverket (Statens vegvesen) har valt M-Files som plattform för metadatadriven dokumenthantering och samarbete för teknisk dokumentation genom alla sina arbetsprocesser. Avtalet är det enskilt största som M-Files tecknat med en partner och har ingåtts tillsammans med norska NettPost som implementeringspartner. Efter att M-Files under förra året stärkte sin närvaro i…

Läs mer

M-Files plattform för informationshantering blir del av omfattande trafikprojekt i Helsingfors

18 maj 2022 – Spårvägen Kronbroarna är ett stort och unikt trafikprojekt i hjärtat av Helsingfors. För att bidra till ett effektivt samarbete mellan projektets olika intressenter har man valt att införa M-Files metadatadrivna plattform för informationshantering. Projektet omfattar nya spårvagnslinjer, broar, cykelvägar och andra byggprojekt som är kopplade till stadsplaneringen. Omfattande informationshantering spelar en…

Läs mer