M-Files gör genombrottsaffär och tecknar rekordavtal i Norge

Stockholm, 23 februari – Det norska vägverket (Statens vegvesen) har valt M-Files som plattform för metadatadriven dokumenthantering och samarbete för teknisk dokumentation genom alla sina arbetsprocesser. Avtalet är det enskilt största som M-Files tecknat med en partner och har ingåtts tillsammans med norska NettPost som implementeringspartner. Efter att M-Files under förra året stärkte sin närvaro i Norge har intresset för företagets lösningar varit rekordstort.

– Det här är det största enskilda avtal som M-Files någonsin tecknat med en partner på global nivå. Det totala avtalsvärdet inklusive alla optioner och tillhörande delar uppskattas till mer än 120 miljoner norska kronor, säger Antti Nivala, grundare och vd för M-Files.
Det nya avtalet löper under tre år för drift- och underhållsdivisionen och uppgår till 62,3 miljoner norska kronor. Därutöver ingår en tilläggsoption med ett uppskattat värde av 59 miljoner norska kronor för utvecklingsdivisionen för vidare implementering och köp av lösningen. Kontraktet kan förlängas med ytterligare fem år till totalt åtta år beroende på det slutliga projektets omfattning. Den första fasen i implementeringen omfattar det norska vägverkets el- och tunnelområde.

– Vi har stora förhoppningar på resultatet och ser fram emot ett bra samarbete, säger Bjørn Laksforsmo, chef för avdelningen Drift och underhåll på Statens vegvesen.

I samband med implementeringen av M-Files har det norska vägverket definierat tre huvudområden som man vill förbättra. Syftet är att M-Files ska bidra till bättre informationshantering och bättre dokumenthantering i förvaltningsfasen, samt bättre överlämning mellan investeringsprojekt och förvaltning. Enligt avtalsutvärderingen beskriver det norska vägverket M-Files som innovativt, flexibelt och konfigurerbart. Man anser att M-Files har en framtidsorienterad lösning som kommer att utmana och förbättra hur det norska vägverket arbetar idag. Lösningen kommer också att hjälpa det norska vägverket att nå målet om en helt digital värdekedja för vägar.

 

Det norska vägverket framhåller att M‑Files förhållningssätt till informationshantering skiljer sig väsentligt från konkurrenterna med sitt metadatabaserade system som gör att användarna snabbt kan komma åt information. Med M‑Files organiseras, säkras och bearbetas information med hjälp av intuitiva metadatataggar som känner igen dokumenttyp, egenskaper, dataelement, versionsstatus och betydelse. Enligt norska vägverket har M-Files betydande fördelar eftersom plattformen inte använder traditionella mappstrukturer utan i stället gör information lätt att hitta och använda, baserat på aktiva sökningar. Det är kraftfullt anser norska vägverket.

– Att ta hand om det vi har är något av det bästa vi kan göra för samhället och klimatet. En förutsättning för att kunna göra detta är att ha en bra och lättillgänglig teknisk dokumentation på alla vägobjekt – under hela vägens livscykel, fortsätter Bjørn Laksforsmo.

– Arbetet med att implementera en lösning för förvaltning, drift och underhåll är initialt inriktat på tunnel- och elområdet. Men detta är också ytterligare en milstolpe för att systemstöd som gör att vi kan prioritera rätt åtgärder vid rätt tidpunkt – till nytta för våra kunder och samhället, och för att få mest valuta för pengarna, avslutar Laksforsmo.

– Det här kontraktet med en stor offentlig organisation är en ”game changer” på marknaden som ytterligare positionerar M-Files bland stora verksamheter, både inom den privata och offentliga sektorn. Vi är glada över att en organisation som det norska vägverket ser värdet i M-Files metadatadrivna plattform för dokumenthantering, säger Stig-Arne Ryeng, kundansvarig på M-Files Norge.

– Dokument- och informationshantering är ofta inte det första man tänker på när man pratar om IT-lösningar och teknik. Här ser vi att det finns en teknisk fördröjning i många verksamheter eftersom det skett en stark utveckling inom detta område de senaste åren. Tänk bara på hur mycket tid människor och företag lägger ner på att skapa, lagra och söka efter innehåll. Det är både smartare, enklare och mindre tidskrävande om man kan hitta och ta vara på dokumenten på ett smidigare sätt, fortsätter Stig-Arne Ryeng som menar att avkastningen på att investera i metadatadrivna informationssystem är väldigt hög.

– Enligt en beställd studie som genomförts av Forrester Consulting kan M-Files plattform leverera nästan 270 procents avkastning på investeringen (ROI) under tre år till medelstora företagskunder. Samtidigt tar lösningen bort tid som läggs på vardagliga, repetitiva uppgifter genom att automatisera arbetsprocesser och undvika frustrationen som följer av att söka efter och återskapa nya dokument.

Detta har stort värde och betydelse för medarbetare i hela organisationen.

M-Files är världsledande inom metadatadriven dokumenthantering och informationshantering. Som en del av satsningen i Norge utökas också samarbetet med lokala partner som NettPost.

– Vi ser att intresset för metadatadrivna system växer starkt i Norge eftersom de speglar verkligheten på ett mycket bättre sätt än mappbaserade system, säger Arve Lien Nielsen, general manager på NettPost.

– Verksamheterna är måna om att få en datadriven arkitektur för sina system och affärsområden. Det bidrar både till förenklingar, bättre processer och bättre styrning av allt som ingår i en verksamhet. Vi förväntar oss därför en betydande tillväxt inom en snar framtid och vi är mycket tacksamma för att vägverket har valt M-Files och NettPost som sina partner inom detta område, fortsätter Arve Lien Nielsen.

– M-Files har ett nära samarbete med lokala partner för att vidareutveckla sin position på den norska marknaden. Tillsammans med vår långsiktiga partner NettPost har vi nu satt ihop ett team som ska säkerställa framgång för det norska vägverket, säger Juha Nurmi, partnerchef för M-Files Norge.

– M-Files är idealiskt för att stödja stora organisationer som det norska vägverket i att hantera hela livscykeln för sin dokumentation – från den första ritningen till drift, underhåll och demontering av vägar, kommenterar M-Files CEO, Antti Nivala.

– Vår metadatadrivna plattform för dokumenthantering säkerställer att alla intressenter har säker tillgång till de dokument och den information de behöver. Samtidigt gör plattformen det möjligt för dem att hantera informationen i samma system. När informationen alltid är aktuell och det inte finns några informationssilor mellan olika intressenter minskar affärsriskerna med drift och underhåll av deras tillgångar avsevärt, avslutar Antti Nivala.

Om M-Files
M-Files är en global ledare inom informationshantering. Företagets metadatadrivna plattform för dokumenthantering gör det möjligt för kunskapsarbetare att omedelbart hitta rätt information i alla situationer, automatisera affärsprocesser och upprätthålla informationskontroll. Det ger kunderna en konkurrensfördel och en betydande ROI eftersom de kan leverera bättre kundupplevelser och kvalitativt arbete med lägre risk. Mer information finns på M-Files hemsida.

Om Statens vegvesen
Läs mer om Statens vegvesen här» (engelska)
Läs pressmeddelandet från Statens vegvesen här»

Om NettPost
NettPost har sedan 2012 varit en ledande M-Files-partner i Norge. Företaget hjälper privata och offentliga verksamheter med effektivisering av dokumenthantering, informationshantering och tvärfunktionellt samarbete, system och affärsområden. För mer information, besök NettPost hemsida.

Presskontakter:
Petra Öhlin, Growth Marketing Manager, M-Files, [email protected], +46 72 348 10 01
Jonas Paulsrud, Westmark Information, [email protected], ‭+46 70 813 34 72‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬