Utöka klientböckerna med effektivitet och regelefterlevnad

Öka de hanterade tillgångarna och din del av intäkterna med informationshantering i världsklass.

Gör information enkel att hitta och automatisera rutinuppgifter

 • Förbättra kvaliteten på arbetet eftersom masterdata för posterna används konsekvent i alla affärsdokument och kundleverabler.
 • Förbättra kundservicen med en responsiv personal som hittar rätt filer, konton och rapporter snabbt
 • Få ut mer av nuvarande system som Salesforce och Teams med integrering av den senaste kund-⁠ och investeringsinformationen
 • Hantera kundböcker via team när flera användare som arbetar på olika håll har åtkomst till gemensamma lämplighets-⁠ och investeringsdata
shutterstock scaled

Automatisering

Minska affärsrisker och säkerställ regelefterlevnad

 • Minska risker genom att minimera felbenägna manuella datainmatningar och lagringsbeslut samtidigt som du förbättrar säkerheten och granskningsbarheten
 • Förhindra dataläckor med kontroller som gör information synlig enbart för personer med rätt roll, nivå och kontotilldelning
 • Effektivisera granskningscykler genom att göra information enkelt åtkomlig och tillhandahålla bevis på korrekta tillsynsförfaranden
 • Automatisera kontroller för att säkerställa att företagets processer följer SEC-⁠ och GDPR-⁠bestämmelserna
financial

Regelefterlevnad

Förbättra kundservicen med samarbetsbaserade arbetsytor

 • Dela med tillförsikt mellan serviceteam oavsett var dokumenten är lagrade
 • Dra fördel av investeringsfönster genom att i realtid kommunicera och samarbeta mellan team och med kunder
 • Undvik transaktionsfel genom att säkerställa att dina team och kunder alltid utgår från rätt versioner av informationen
 • Utför affärsaktiviteter snabbare när dokument omedelbart görs tillgängliga för granskning och godkännande mellan företaget och kunden
financial

Samarbete

Få >200 % avkastning på företagets investering

 • Automatisera era unika processer för att hantera större och mer mångskiftande kundböcker utan mer personal
 • Dra nytta av nuvarande investeringar genom att göra kund-⁠ och investeringsdokument synliga och åtkomliga via CRM-⁠ och samarbetsverktyg
 • Minska riskerna med verktyg för regelefterlevnad som gör att ni lägger mindre tid på granskningar och undvik dyra påföljder för SEC och GDPR
financial
Automatisering
Regelefterlevnad
Samarbete
Avkastning på investeringen

Chefer inom finansiella tjänster rekommenderar M-Files

bb concept
quote

Effektivitetsvinsterna skapar fler möjligheter att spendera konsulttid med kunderna, vilket är ett mervärde för dem.

Boris Blaser
Ägare
B&B Concept AG
M-Files-Mockup-CIM-Page-Insert-v1

Få ut så mycket som möjligt av din kundinformation och hantera den effektivt.

 

I nästan två decennier har M-⁠Files levererat informationshanteringslösningar och samlat på sig en mängd expertis kring de bästa branschspecifika metoderna. Vår lösning för hantering av kundinformation täcker affärsprocesser och datastyrning relaterade till hantering av kunder, kundengagemang och kundkonfidentiell information. Vår lösning utgör grunden men de slutliga lösningarna kan alltid skräddarsys efter ditt företags unika behov.

Optimera dina processer och minska risken för bristande efterlevnad

Genomdriv regelefterlevnad

Öka produktiviteten

Organisera kundinformation för att snabbt kunna hitta den och återanvända den i olika sammanhang och roller.

Dokumenthantering

Förbättra kvaliteten och enhetligheten

Stöd leverans av kundengagemang med arbetsflöden, dokumentmallar och versionskontroll.

Integreringar

Upprätthåll kundens konfidentialitet

Förenkla förvaltningen av konfidentiell kunddata med automatiserade behörigheter och inbyggda processkontroller.

Förbättra kundnöjdheten

Ge en överlägsen kundupplevelse med sömlöst utbyte av data och en samarbetsmiljö

Så här använder framgångsrika finanstjänstföretag M-Files

SE - Fingrid

Fingrid

Det finska eldistributionsföretaget Fingrid letade dokumenthanteringssystem som kunde uppfylla deras höga krav på informationssäkerhet. M-Files blev deras lösning.

SE - IKM Ocean

IKM Ocean Design

KM Ocean Design är leverantörer åt energiindustrin och projekterar enerigitransportsystem. Dem använder M-Files för allmän dokumenthantering, arkivering och projektdokumentering.

Stearns Bank Logo
Horne Logo
syntal logo
SAMPO Group logo

M-Files-effekten

Få upp till 270 procents avkastning på investeringen med låg ingångskostnad och snabb återbetalningstid.

certification
Förbättra kundservicen

När teammedlemmarna snabbt hittar den information de behöver och har automatiserade rolluppgifter kan de skapa starkare kundinteraktioner.

partenering resources
Utöka kundbasen

Lägg mer tid på sådant som gör skillnad – skapa nya affärer, bygga kundrelationer, expertgranskningar – med rätt data lätt tillgängliga.

onboarding
Minska affärsriskerna

Lägg mindre tid på att följa upp och rapportera SEC and GDPR-efterlevnad och skydda känsliga data med rollbaserade behörighetskontroller.

partenering resources
Skapa förtroende och kundnöjdhet

Ge kunderna en bättre engagemangsupplevelse via säkra realtidsportaler som ökar transparensen och påskyndar handläggningstiderna

find reseller
Uppgradera kvaliteten på leveranserna

Arbetets kvalitet ökar när fel som uppstår vid användning av felaktiga data elimineras och granskningar automatiskt skickas till företagets experter.

partenering resources
Snabbare och enklare implementering

Eliminera avbrott i datamigreringen och bli mer produktiv snabbare – med klick i stället för kod.

Resurser

bootom titlt img

Se M-⁠Files i aktion

Man tror det man ser. Schemalägg en demo för att lära dig hur du ger ditt förmögenhetsförvaltningsföretag en konkurrensfördel genom att automatisera processer, genomdriva informationsstyrning och förbättra kundupplevelsen.