Utöka klientböckerna med effektivitet och regelefterlevnad

Öka de hanterade tillgångarna och din del av intäkterna med informationshantering i världsklass.

Automatisering

Gör information enkel att hitta och automatisera rutinuppgifter

 • Förbättra kvaliteten på arbetet eftersom masterdata för posterna används konsekvent i alla affärsdokument och kundleverabler.
 • Förbättra kundservicen med en responsiv personal som hittar rätt filer, konton och rapporter snabbt
 • Få ut mer av nuvarande system som Salesforce och Teams med integrering av den senaste kund‑ och investeringsinformationen
 • Hantera kundböcker via team när flera användare som arbetar på olika håll har åtkomst till gemensamma lämplighets‑ och investeringsdata

Regelefterlevnad

Minska affärsrisker och säkerställ regelefterlevnad

 • Minska risker genom att minimera felbenägna manuella datainmatningar och lagringsbeslut samtidigt som du förbättrar säkerheten och granskningsbarheten
 • Förhindra dataläckor med kontroller som gör information synlig enbart för personer med rätt roll, nivå och kontotilldelning
 • Effektivisera granskningscykler genom att göra information enkelt åtkomlig och tillhandahålla bevis på korrekta tillsynsförfaranden
 • Automatisera kontroller för att säkerställa att företagets processer följer SEC‑ och GDPR‑bestämmelserna

Samarbete

Förbättra kundservicen med samarbetsbaserade arbetsytor

 • Dela med tillförsikt mellan serviceteam oavsett var dokumenten är lagrade
 • Dra fördel av investeringsfönster genom att i realtid kommunicera och samarbeta mellan team och med kunder
 • Undvik transaktionsfel genom att säkerställa att dina team och kunder alltid utgår från rätt versioner av informationen
 • Utför affärsaktiviteter snabbare när dokument omedelbart görs tillgängliga för granskning och godkännande mellan företaget och kunden

Avkastning på investeringen

Få >200 % avkastning på företagets investering

 • Automatisera era unika processer för att hantera större och mer mångskiftande kundböcker utan mer personal
 • Dra nytta av nuvarande investeringar genom att göra kund‑ och investeringsdokument synliga och åtkomliga via CRM‑ och samarbetsverktyg
 • Minska riskerna med verktyg för regelefterlevnad som gör att ni lägger mindre tid på granskningar och undvik dyra påföljder för SEC och GDPR
Automatisering
Regelefterlevnad
Samarbete
Avkastning på investeringen

Chefer inom finansiella tjänster rekommenderar M-Files

quote

Effektivitetsvinsterna skapar fler möjligheter att spendera konsulttid med kunderna, vilket är ett mervärde för dem.

Boris Blaser
Ägare
B&B Concept AG

Så här använder framgångsrika finanstjänstföretag M-Files

Fingrid

Det finska eldistributionsföretaget Fingrid letade dokumenthanteringssystem som kunde uppfylla deras höga krav på informationssäkerhet. M-Files blev deras lösning.

IKM Ocean Design

KM Ocean Design är leverantörer åt energiindustrin och projekterar enerigitransportsystem. Dem använder M-Files för allmän dokumenthantering, arkivering och projektdokumentering.

M-Files-effekten

Få upp till 270 procents avkastning på investeringen med låg ingångskostnad och snabb återbetalningstid.

Förbättra kundservicen

När teammedlemmarna snabbt hittar den information de behöver och har automatiserade rolluppgifter kan de skapa starkare kundinteraktioner.

Utöka kundbasen

Lägg mer tid på sådant som gör skillnad – skapa nya affärer, bygga kundrelationer, expertgranskningar – med rätt data lätt tillgängliga.

Minska affärsriskerna

Lägg mindre tid på att följa upp och rapportera SEC and GDPR-efterlevnad och skydda känsliga data med rollbaserade behörighetskontroller.

Skapa förtroende och kundnöjdhet

Ge kunderna en bättre engagemangsupplevelse via säkra realtidsportaler som ökar transparensen och påskyndar handläggningstiderna

Uppgradera kvaliteten på leveranserna

Arbetets kvalitet ökar när fel som uppstår vid användning av felaktiga data elimineras och granskningar automatiskt skickas till företagets experter.

Snabbare och enklare implementering

Eliminera avbrott i datamigreringen och bli mer produktiv snabbare – med klick i stället för kod.

Resurser

Se M‑Files i aktion

Man tror det man ser. Schemalägg en demo för att lära dig hur du ger ditt förmögenhetsförvaltningsföretag en konkurrensfördel genom att automatisera processer, genomdriva informationsstyrning och förbättra kundupplevelsen.