Omvandla finansiella tjänster med en metadatabaserad dokumentplattform

Ge ert företag en konkurrensfördel genom att genomdriva regelefterlevnad, samtidigt som du förbättrar kundsupportens effektivitet och skalbarhet.

Diverse employees chatting during coffee break, walking in modern office, Asian businesswoman wearing glasses sharing ideas, discussing project with colleague, having pleasant conversation

Omvandla finansiella tjänster med en metadatabaserad dokumentplattform

Ge ert företag en konkurrensfördel genom att genomdriva regelefterlevnad, samtidigt som du förbättrar kundsupportens effektivitet och skalbarhet.

Utöka klientböckerna med effektivitet och regelefterlevnad

Öka de hanterade tillgångarna och din del av intäkterna med informationshantering i världsklass.

Young man sitting in office and working on desktop pc. Businessman looking at computer monitor while working in office.

Gör information enkel att hitta och automatisera rutinuppgifter

 • Förbättra kvaliteten på arbetet eftersom masterdata för posterna används konsekvent i alla affärsdokument och kundleverabler.
 • Förbättra kundservicen med en responsiv personal som hittar rätt filer, konton och rapporter snabbt
 • Få ut mer av nuvarande system som Salesforce och Teams med integrering av den senaste kund- och investeringsinformationen
 • Hantera kundböcker via team när flera användare som arbetar på olika håll har åtkomst till gemensamma lämplighets- och investeringsdata

shutterstock_1416844700

Minska affärsrisker och säkerställ regelefterlevnad

 • Minska risker genom att minimera felbenägna manuella datainmatningar och lagringsbeslut samtidigt som du förbättrar säkerheten och granskningsbarheten
 • Förhindra dataläckor med kontroller som gör information synlig enbart för personer med rätt roll, nivå och kontotilldelning
 • Effektivisera granskningscykler genom att göra information enkelt åtkomlig och tillhandahålla bevis på korrekta tillsynsförfaranden
 • Automatisera kontroller för att säkerställa att företagets processer följer SEC- och GDPR-bestämmelserna

shutterstock_2022462209

Förbättra kundservicen med samarbetsbaserade arbetsytor

 • Dela med tillförsikt mellan serviceteam oavsett var dokumenten är lagrade
 • Dra fördel av investeringsfönster genom att i realtid kommunicera och samarbeta mellan team och med kunder
 • Undvik transaktionsfel genom att säkerställa att dina team och kunder alltid utgår från rätt versioner av informationen
 • Utför affärsaktiviteter snabbare när dokument omedelbart görs tillgängliga för granskning och godkännande mellan företaget och kunden

#image_title

Få >200 % avkastning på företagets investering

 • Automatisera era unika processer för att hantera större och mer mångskiftande kundböcker utan mer personal
 • Dra nytta av nuvarande investeringar genom att göra kund- och investeringsdokument synliga och åtkomliga via CRM- och samarbetsverktyg
 • Minska riskerna med verktyg för regelefterlevnad som gör att ni lägger mindre tid på granskningar och undvik dyra påföljder för SEC och GDPR

Chefer inom finansiella tjänster rekommenderar M-Files

"Effektivitetsvinsterna skapar fler möjligheter att spendera konsulttid med kunderna, vilket är ett mervärde för dem."

Boris Blaser
Ägare
B&B Concept AG

Få ut så mycket som möjligt av din kundinformation och hantera den effektivt.

I nästan två decennier har M-⁠Files levererat informationshanteringslösningar och samlat på sig en mängd expertis kring de bästa branschspecifika metoderna. Vår lösning för hantering av kundinformation täcker affärsprocesser och datastyrning relaterade till hantering av kunder, kundengagemang och kundkonfidentiell information. Vår lösning utgör grunden men de slutliga lösningarna kan alltid skräddarsys efter ditt företags unika behov.

M-Files-Mockup-CIM-Page-Insert-v1

Optimera dina processer och minska risken för bristande efterlevnad

Så här använder framgångsrika finanstjänstföretag M-Files

SE-Fingrid

Fingrid

Det finska eldistributionsföretaget Fingrid letade dokumenthanteringssystem som kunde uppfylla deras höga krav på informationssäkerhet. M-Files blev deras lösning.

SE-IKM-Ocean-1

IKM Ocean Design

IKM Ocean Design är leverantörer åt energiindustrin och projekterar enerigitransportsystem. Dem använder M-Files för allmän dokumenthantering, arkivering och projektdokumentering.

Stearns-Bank-Logo
#image_title
syntal-logo
sampo-group

M-Files-effekten

Få upp till 294 procents avkastning på investeringen med låg ingångskostnad och snabb återbetalningstid.

Se hur M-Files fungerar

Schemalägg en demo för att lära dig hur du ger ditt förmögenhetsförvaltningsföretag en konkurrensfördel genom att automatisera processer, genomdriva informationsstyrning och förbättra kundupplevelsen.

Se hur M-Files fungerar

Schemalägg en demo för att lära dig hur du ger ditt förmögenhetsförvaltningsföretag en konkurrensfördel genom att automatisera processer, genomdriva informationsstyrning och förbättra kundupplevelsen.