Arbeta smartare i Microsoft Teams

M-Files för Microsoft Teams gör det möjligt för medarbetare att samarbeta internt och externt om alla företagsdata på alla enheter.

Microsoft Teams-integration eliminerar informationskaos

Med fullständig Microsoft-integration ger M-Files medarbetarna enhetlig åtkomst till alla företagsdata via en lättillgänglig flik.

common-microsoft-teams-m-files-laptop-teal-wave-icons-1080x608px

Minska affärsriskerna

M-Files automatiserar åtkomsträttigheter och verifieringskedjor vid samarbete via Microsoft Teams – också för gäster.

accounting-1

Omdefiniera samarbete i Microsoft Teams

Medarbetare kan samarbeta om dokument med kollegor i realtid, vilket förbättrar produktiviteten och effektiviserar arbetsflödena.

shutterstock_1416844700
common-microsoft-teams-screenshot-documents-1080x608px

Gör processerna mer effektiva

Medarbetarna arbetar direkt i Microsoft Teams användargränssnitt utan att behöva växla mellan olika applikationer.

Utöka Microsofts tillgänglighet

M-Files för Microsoft Teams är tillgängligt via Microsoft AppSource, vilket gör det kompatibelt med strikta IT-policyer.

Happy young woman taking notes while talking on mobile phone. African woman working at her desk answering a phone call.

Förändra kunskapsarbete i Microsoft Teams-kanaler

M-Files ger full utdelning på din IT-investering i Microsoft Teams och Microsoft 365

Sök och hantera

Spara på ett ställe och ge en samlad bild av alla data på Teams webbplatser och kanaler, Microsoft SharePoint och andra applikationer.

Förbättra regelefterlevnad

Automatisera behörigheter, skicka dokument med arbetsflöden och upprätthåll versionshistorik.

Få sammanhang

Hitta det du behöver, när du behöver det och alltid i förhållande till ditt behov.

Automatisera

Automatisera taggning och sökning av data och lägg till arbetsflöden för att hantera dokument automatiskt.

Få ut mesta möjliga av Microsoft 365

När du arbsetar med Teams, är du säker på var du ska spara dokument så att rätt personer – och endast dessa personer – kan komma åt dokumenten?