Microsoft-Teams-Logo-256px

Microsoft Teams

Lägg till informationsstyrning i Microsoft Teams

När du arbetar med Teams, är du säker på var du ska spara dokument så att rätt personer – och endast dessa personer – kan komma åt dokumenten?

M-Files hjälper dig att hantera information i Teams

När informationshantering i världsklass möter samarbete i världsklass.

common-microsoft-teams-m-files-laptop-teal-wave-icons-1080x608px
Säkerställ tillgänglighet

Ge användarna bättre åtkomst till all relevant information oavsett var den lagras – alltid i rätt sammanhang för användaren.

common-integrations-microsoft-365-apps-teal-wave-icons-1080x608px (1)
Minimera riskerna

M-Files möjliggör en robust och anpassningsbar struktur för behörigheter och säkerställer att användarna bara har åtkomst till de dokument som det är meningen att de ska ha åtkomst till.

common-two-men-office-desk-high-angle-teal-wave-1080x608px
Arbeta med dokument i Teams

Tillhandahåll en vy för all information som är ansluten till M-Files, direkt från Teams användargränssnitt.

common-microsoft-teams-screenshot-documents-1080x608px
Förenkla informationsstyrningen och minimera riskerna

Öka värdet av din investering i Microsoft Teams. Bortkopplad information är en risk – en risk du kan undvika med M-Files for Microsoft Teams.

common-group-office-discussion-teal-stroked-wave-fade-icons-1080x608px (1)

Enklare dagligt arbete med synlighet över Teams-kanaler

Öka användningen av Teams och Microsoft 365 genom att ge enkel åtkomst till alla data.

Hitta och hantera

Spara på en plats och tillhandahåll en vy för alla data på Teams-platser och -kanaler, SharePoint och andra program.

Förbättra efterlevnad

Automatisera behörigheter, dirigera dokument med arbetsflöden och upprätthåll versionshistorik.

Tillhandahåll sammanhang

Hitta det du behöver, alltid i relation till ditt användningsfall.

Automatisera

Tagga och upptäck data automatiskt och lägg till arbetsflöden för att hantera dokument automatiskt.