M-Files skapar ett smartare arbetssätt.

Glöm informationskaos. Förbättra processer och träffsäkerhet. Minska affärsrisker.

M-Files plattform för automatiserade arbetsflöden gör att medarbetarna kan:

Slippa informationskaos.
Förbättra processer och öka träffsäkerheten.
Minska affärsriskerna.

KWA platform graph

M-Files: Innovativ metadatadriven arkitektur

m-files-website-product-page-1215x756-1

Hur metadata fungerar

  • Traditionellt sett lagras information i en mappstruktur – ett statiskt system som kräver tröttsam navigering.
  • M-⁠Files bifogar informationsmodellen (metadata) direkt i dokumentet och ersätter en traditionell sökväg med ett strömlinjeformat system som inte kräver mappnavigering.
  • Kunskapsarbetare kan hitta samma information med hjälp av en mängd olika metoder, beroende på deras specifika behov.

UPPTÄCK MER

Kontextens kraft

Med M-⁠Files förblir informationen alltid i sitt rätta sammanhang. Automatisk eller manuell metadatataggning tillåter användare att:

  • Snabbt hitta rätt information.
  • Enkelt upptäcka relaterad information.
  • Få tillgång till den mest relevanta informationen.
  • Organisera information enligt relevanta kriterier

UPPTÄCK MER

Omfattande integration

M-⁠Files kan integreras med de vanligaste affärsapplikationerna, såväl som olika informationssarkiv, inklusive nätverksmappar, SharePoint och äldre lösningar för informationshantering.

Upptäck mer om M-⁠Files integrationsmöjligheter.

UPPTÄCK MER

Kontakta oss idag

för att lära dig hur du kan utnyttja kraften i M-⁠Files metadatadrivna dokumenthanteringsplattform.

Kontakta oss idag

för att lära dig hur du kan utnyttja kraften i M-⁠Files metadatadrivna dokumenthanteringsplattform.