M-⁠Files skapar ett smartare sätt att arbeta

Spara tid. Automatisera arbetsflöden. Säkerställ efterlevnad och förbättra samarbete.

Delivering a digital client experience

M-⁠Files metadatadriven dokumenthanteringsplattform ger kunskapsarbetare möjlighet att:

 • Öka produktiviteten och förbättrararbetskvaliteten genom att göra information lätt att hitta och använda.
 • Möjliggöra ett metodiskt arbetssätt och minska fel genom att automatisera arbetsflöden.
 • Minska risker i verksamheten genom att säkerställa efterlevnad.
 • Minska affärsrisker genom att säkerställa efterlevnad och stärka robust säkerhet.
 • Möjliggöra en högkvalitativ kundupplevelse tack vare en gemensam arbetsyta.
Metadata

M-⁠Files är den ENDA metadatadrivna dokumenthanteringsplattformen

Hur metadata fungerar

 • Traditionellt sett lagras information i en mappstruktur – ett statiskt system som kräver tröttsam navigering.
 • M-⁠Files bifogar informationsmodellen (metadata) direkt i dokumentet och ersätter en traditionell sökväg med ett strömlinjeformat system som inte kräver mappnavigering.
 • Kunskapsarbetare kan hitta samma information med hjälp av en mängd olika metoder, beroende på deras specifika behov.
How M-Files uses metadata

Metadata

Kontextens kraft

 

Med M-⁠Files förblir informationen alltid i sitt rätta sammanhang. Automatisk eller manuell metadatataggning tillåter användare att:

 • Snabbt hitta rätt information.
 • Enkelt upptäcka relaterad information.
 • Få tillgång till den mest relevanta informationen.
 • Organisera information enligt relevanta kriterier
How M-Files provides context

Kontextens

Omfattande integration

 

M-⁠Files kan integreras med de vanligaste affärsapplikationerna, såväl som olika informationssarkiv, inklusive nätverksmappar, SharePoint och äldre lösningar för informationshantering.

 

Upptäck mer om M-⁠Files integrationsmöjligheter.

M-Files integrations
Metadata
Kontextens
Integration

Kontakta oss idag

för att lära dig hur du kan utnyttja kraften i M-⁠Files metadatadrivna dokumenthanteringsplattform.