Lösningar för företag som ditt

Redovisning, skatt och revision

Förbättra den faktureringsbara användningen och ge ditt företag en konkurrensfördel via processautomation och informationsstyrning.

Utforska lösningar

Organisationskonsulttjänster

Utnyttja ditt företags intellektuella kapital bättre genom att automatisera processer och förbättra kundens upplevelse.

Utforska lösningar

Biovetenskap

Öka effektiviteten och strama åt kontrollerna genom att automatisera klinisk dokumentation och publiceringen av standardrutiner och korrigerande och förebyggande åtgärder.

Utforska lösningar

Finansiella tjänster

Optimera personalens effektivitet och öka kontrollen över personligt identifierbar information med intuitiv dokumenthantering som inte stör verksamheten eller fillagringen.

Utforska lösningar

Tillverkning

Minska ledtiderna och underlätta efterlevnaden via metadatabaserad dokumenthantering i hela försörjningskedjan.

Utforska lösningar

Energi

Öka effektiviteten och säkerheten och minska arbetet med regelefterlevnad under arbetets alla faser.

Utforska lösningar

Konstruktion och teknik

Leverera fler projekt i tid och enligt budget med fullständig insyn och automatiserad bearbetning av uppdaterade dokument.

Utforska lösningar

Fastighetsbranschen

Öka tillväxten genom att slippa lägga onödig tid på att behandla avtal, undersökningar, värderingar, lagfarter och hyresavtal.

Utforska lösningar

Vanliga lösningar: ett snabbt sätt att bli produktiv

 

Hitta lösningar från M-⁠Files partner, anpassade för vanliga organisatoriska utmaningar och möjligheter.

Implementera anpassade arbetsflöden så att din personal kan utföra mer fakturerbart arbete

 

Förbättra efterlevnaden och dina kunskapsarbetares effektivitet genom att automatisera affärsprocesserna.

Läs mer

Fler resurser

Besök M-Files Resource Hub – där vi delar med oss av årtionden av expertis. Ta en titt på våra resurser och få mängder av användbara tips och råd.

Se M-⁠Files i aktion

Man tror det man ser. Boka en demo för att ta reda på mer om förenklad sökning, automatiska arbetsflöden, intuitiva användargränssnitt och inbyggda integreringar med befintliga program och filsystem.