Elektroniska signaturer

Snabba upp signeringsprocessen för avtal, order, fakturor och andra dokument på distans med hjälp av elektroniska signaturer, och genomdriv samtidigt din organisations regler för dokument.

Förbättra processen för dokumentgodkännande och signering

Elektroniska signaturer kan bidra till att optimera interna verifieringsprocesser och snabba upp insamlingen av signaturer från externa parter.

Fördelarna med elektroniska signaturer

Eftersom alla undertecknare kan e-signera var de än är ”fastnar” inte dokument för att du väntar på signaturer

E-signaturer minimerar risken för att ett fysiskt dokument försvinner eller lämnas kvar i en skrivare

Automatiserade arbetsflöden maximerar effektiviteten och gör signeringsprocessen enklare för hela teamet

Data kan spåras och autentiseras utifrån dokumentets undertecknare, tidpunkten för signaturen och innehållet

M-Files integreringar med elektronisk signatur

M-Files integreras med många olika lösningar för elektronisk signering, anpassade efter dina specifika behov.

shutterstock_1469687855

Adobe Acrobat Sign

Automatisering av dokumenthantering från början till slut med integrerad elektronisk signatur som motsvarar de högsta standarderna globalt. M-Files erbjuder också ett paket för elektroniska signaturer som möjliggör Adobe Certified Integration utan ett separat e-signaturserviceavtal och distribution från Adobe.

shutterstock_1416844700 (1)

DocuSign

M-Files arbetsflödesteknik kan integreras sömlöst med DocuSign och har stöd för förifyllda dokumentmallar och automatisk tilldelning av dokument för den som signerar.

shutterstock_681211267

Visma Sign

Samla in signaturer snabbare och minimera riskerna med avtal med Visma Signs signaturtjänst. M-Files erbjuder också en mångsidig lösning för hantering av dokumentmallar och godkännande av utkastversioner före signeringsfasen.

Diverse friendly male partners colleagues talking walking in modern office hallway, young african american and caucasian business men discussing common project work meeting in company work space

Tillägg för regelefterlevnad

Ta kontroll över dokumentprocesserna och upprätthåll regelefterlevnaden genom att använda tillägget M-Files eSigning och Compliance i kombination med ditt CRM- eller ERP-system för att skapa en central lagringsplats för viktiga dokument och viktig information.

Se M-⁠Files i aktion

Man tror det man ser. Schemalägg en demo för att lära dig hur du ger ditt företag en konkurrensfördel genom att automatisera processer, genomdriva informationsstyrning och förbättra kundernas upplevelse.

Se M-⁠Files i aktion

Man tror det man ser. Schemalägg en demo för att lära dig hur du ger ditt företag en konkurrensfördel genom att automatisera processer, genomdriva informationsstyrning och förbättra kundernas upplevelse.