Frigör vinster och öka tillväxten i ert företag

Informationshantering förbättrar intäkterna och resultatet för konsultföretag.

Gör information enkel att hitta och använda

 • Få fler kundprojekt genom enkelt återanvända kunskap från tidigare engagemang som visar ert stora kunnande
 • Förbättra kundens resultat genom att bygga på er kunskap från tidigare projekt
 • Minska den icke fakturerbara tid som personalen lägger på att söka efter rätt mappar, filer och dokumentversioner
 • Introducera ny personal snabbare genom att enkelt hitta utbildningsmaterial, register och företagspolicyer
shutterstock scaled

Sök

Bygg upp företagets intellektuella kapital

 • Stärk ert unika värde genom att automatisera egna processer för datainsamling, analys, rapportering och rådgivning
 • Effektivisera och förkorta projektcyklerna genom att se till att viktig information är tillgänglig så fort personal har tilldelats
 • Optimera återanvändningen av immateriella rättigheter genom att göra data, analyser, dokumentation, rapporter och processer från tidigare projekt enkelt tillgängliga
 • Öka konsekvensen och minska antalet fel med system som automatiskt ser till att företagets procedurer följs
 • Öka tillväxtmöjligheten med automatisering som gör att fler projekt kan hanteras utan mer personal
community

Skala

Automatisera regelefterlevanden och säkerställ sekretess

 • Håll innehållet säkert oavsett var det lagras – se till att dokumenten bara är tillgängliga för rätt personer
 • Förbättra kvarhållningen av poster genom att se till att bestämmelsers och kunders policyer genomförs tillförlitligt i alla lagringssystem
 • Skydda ditt varumärke mot negativ publicitet associerad med dataläckor genom att upprätthålla en strikt informationskontroll
 • Skapa förtroende genom att bekräfta att enbart rätt personer har åtkomst till den känsliga information som ditt team använder och producerar
marketing

Säkerhet

Gör kunderna nöjda med samarbetsbaserade arbetsytor

 • Dela information smidigt med kunderna via en intuitiv och säker delningsportal
 • Stärk er image med kundspecifika varumärkta arbetsytor som visar ert unika erbjudande
 • Skapa relationer genom att göra det enklare att få kontakt med konsulter för samarbete och projektuppdateringar och för att besvara deras frågor
 • Påskynda godkännanden eftersom dokument omedelbart görs tillgängliga för granskningar mellan företag och kund
 • Undvik projektförseningar med möjligheten att kommunicera och samarbeta om information i realtid
management
Sök
Skala
Säkerhet
Samarbeta

Konsultchefer rekommenderar M-Files

berggen
quote

Vi kan enkelt länka dokument till kund och ärende. Bara utvalda personer kan komma åt och redigera dem.

Mikko Pippuri
Service Manager
Berggren
rea
quote

Med bara ett par sökord kan teamet hitta alla dokument i vår databas, enkelt titta igenom dem och snabbt hitta allt de behöver veta.

Alexia Reedy
Legal Projects Administrator
REA
Crowe Logo xpx
quote

Bristen på samarbete mellan kontor och funktioner tillhör det förgångna. M-⁠Files har varit ett viktigt verktyg för att lösa det problemet.

Ian Norman
Technology Director
Crowe UK
M-Files-Mockup-CIM-Page-Insert-v1

Få ut så mycket som möjligt av din kundinformation och hantera den effektivt.

 

I nästan två decennier har M-⁠Files levererat informationshanteringslösningar och samlat på sig en mängd expertis kring de bästa branschspecifika metoderna. Vår lösning för hantering av kundinformation täcker affärsprocesser och datastyrning relaterade till hantering av kunder, kundengagemang och kundkonfidentiell information. Vår lösning utgör grunden men de slutliga lösningarna kan alltid skräddarsys efter ditt företags unika behov.

Optimera dina processer och minska risken för bristande efterlevnad

Genomdriv regelefterlevnad

Öka produktiviteten

Organisera kundinformation för att snabbt kunna hitta den och återanvända den i olika sammanhang och roller.

Dokumenthantering

Förbättra kvaliteten och enhetligheten

Stöd leverans av kundengagemang med arbetsflöden, dokumentmallar och versionskontroll.

Integreringar

Upprätthåll kundens konfidentialitet

Förenkla förvaltningen av konfidentiell kunddata med automatiserade behörigheter och inbyggda processkontroller.

Förbättra kundnöjdheten

Ge en överlägsen kundupplevelse med sömlöst utbyte av data och en samarbetsmiljö

De mest produktiva konsultföretagen använder M-Files

SE - Fingrid

Fingrid

Det finska eldistributionsföretaget Fingrid letade dokumenthanteringssystem som kunde uppfylla deras höga krav på informationssäkerhet. M-Files blev deras lösning.

SE - IKM Ocean

IKM Ocean Design

KM Ocean Design är leverantörer åt energiindustrin och projekterar enerigitransportsystem. Dem använder M-Files för allmän dokumenthantering, arkivering och projektdokumentering.

berggren logo rgb
REA TM logo rgb
logo
Crowe Logo xpx

M-Files-effekten

Upp till 270 procents avkastning på investeringen med låg ingångskostnad och snabb återbetalningstid.

shutterstock
Vinn fler affärer

Öka antalet vunna affärer genom att mer effektivt använda ert kunnande inom försäljning och att skapa kundrelationer.

shutterstock scaled e
Skapa tillväxtkapacitet

Gör det möjligt att expandera genom att ge era kompetenta konsulter och partner möjlighet att hantera fler projekt via automatiserade arbetsflöden.

shutterstock
Minska affärsriskerna

Lägg mindre tid på att följa upp och rapportera säkerhetsefterlevnad och skydda känsliga data med rollbaserade behörighetskontroller

shutterstock
Gör kunderna nöjda

Ge kunderna en bättre engagemangsupplevelse via säkra realtidsportaler som ökar transparensen och påskyndar handläggningstiderna.

document and content management
Uppgradera kvaliteten på leveranserna

Förbättra arbetets kvalitet genom att eliminera fel som uppstår vid användning av felaktiga data och skicka dokument automatiskt till företagets experter för granskning.

shutterstock
Omvandla snabbt

Eliminera avbrott i datamigreringen och förbättra produktiviteten snabbare – med klick i stället för kod.

Resurser

bootom titlt img

Se M-⁠Files i aktion

Man tror det man ser. Schemalägg en demo för att lära dig hur du ger ditt konsultföretag en konkurrensfördel genom att automatisera processer, genomdriva informationsstyrning och förbättra kundupplevelsen.