Gör Salesforce till din enda källa till sanning

Integrera viktiga dokument med kunder, leads och affärsmöjligheter.

M-⁠Files for Salesforce gör att du kan hantera dina dokument i samma vy som dina kunddata och andra affärsdata, vilket ger en enda vy med all relevant information.

M-Files for Salesforce förbättrar användarupplevelsen så att alla uppgifter fungerar sömlöst

Förbättra noggrannheten och minska tidsslöseriet för säljavdelningen genom att placera alla deras dagliga uppgifter på samma plats, inklusive möjligheten att skapa, lagra, hitta och hantera dokument.

shutterstock

Avtalshantering

Hantera avtal genom att skapa ett avtal från en mall och flera dokument, via kommenteringsrundor, till godkännande och lagring.

shutterstock  scaled

Hantering för affärsmöjligheter

Använd automatiserade arbetsflöden för att generera förslagsdokument med förifyllda data och ta affärsmöjligheterna snabbare genom Salesforce.

shutterstock  scaled

Dokumenthantering

Förse dina anställda med välbekanta verktyg. Hantera dina dokument i alla anslutna arkiv direkt från Salesforces användargränssnitt.

Hur fungerar M-Files for Salesforce?

Med M-Files kan sälj- och serviceteam organisera och hantera kundrelaterade dokument som förslag, avtal och försäljningsmaterial – och sedan tagga dem till relaterade poster som Konton, Affärsmöjligheter, Kontakter eller Leads i Salesforce.

Integreringar

Skydda

Skydda konfidentiell information och kontrollera informationens synlighet.

Integreringar

Använd AI

Använd artificiell intelligens för att upptäcka affärskritiska data i virrvarret.

Integreringar

Lägg till arbetsflöden

Lägg till sofistikerade arbetsflöden för att automatisera kontorsarbetet och förbättra regelefterlevnaden.

Integreringar

Använd mallar

Dra fördel av färdiga mallar för flera användningsfall och branscher.