Winning Together

Om du söker en bra plats att arbeta, studera och växa på hittar du den på M-⁠Files.
Kom med oss och låt oss bygga framtidens informationshantering tillsammans.

Visa lediga jobb

Lediga jobb

 

Genom att arbeta på M-⁠Files får du chansen att växa och lyckas samtidigt som du utvecklar ditt eget expertkunnande. Vi har ett kul team, en fantastisk kultur och bryter ny mark med våra lösningar! Anslut dig till en bevisad marknadsledare inom informationshantering och låt oss segra tillsammans!

Vilka vi är

Vårt uppdrag är att förbättra hur våra kunder gör affärer i en digital värld där man kan jobba var som helst.
Upptäck hur vi ändrar framtiden inom informationshantering.

Vi ar ‘Humbitious’= Humble+ Ambitious

Vi vill förbli tillräckligt ödmjuka för att be om hjälp och ta emot feedback på ett smart sätt. Vi vill lära oss snabbt och det krävs ödmjukhet för att lära sig.

Att sträva framåt innebär att vi starkt tror på våra förmågor och siktar högt. Vi tror att vi kan göra saker minst lika bra som våra konkurrenter och att vi är på god väg att bli ledande inom vår bransch.

 

Transparens och tillit

M-⁠Files ledning har för avsikt att vara transparent. Vi gör vårt bästa för att regelbundet kommunicera helhetsbilden för att vi ska röra oss åt samma håll inom funktioner, i länder och i team. Transparens kräver tillit. Det är en viktig faktor i vår kultur där vi väljer att visa tillit och att tro det bästa om andra.

Vår kultur

Hjälper dig att göra avtryck.

På samma sätt som vi ger våra kunder en innovativ lösning är M-⁠Files också engagerade i att hjälpa teammedlemmarna att få saker att hända!

 

Vi uppmuntrar våra teammedlemmar att ständigt utvecklas och växa under karriärens gång. Cheferna lägger vikt i att hitta de anställdas styrkor, deras ansvarsnivåer och ägarskap samt stödja allas karriärutveckling.

 

Program för tillväxt och utveckling

M-⁠Files har utvecklat en omfattande uppsättning principer, verktyg, program, processer och personer för att hjälpa de anställda att lyckas, t.ex. ett djupgående Onboarding Program, en speciell Leadership Academy, Certified Change Leader Certification och vårt Internal Mentoring Program.

Att göra avtryck

Mångfald, jämställdhet, inkludering och engagemang i communityn

 

Vi strävar efter att alla teammedlemmar ska känna sig inkluderade och uppmuntras att vara sig själva när de bidrar med sina förmågor.
Varje M-⁠File-⁠teammedlem värderas oberoende av kön, etnicitet, ålder, religion, familjehistoria, utseende, funktionshinder och sexuell läggning.

 

Alla ska ha samma möjligheter att lyckas på M-⁠Files. Vi tillämpar jämställda anställningsvillkor för att ha ett team som återspeglar mångfald med en inkluderande kultur.

 

M-⁠Files vill också stödja social utveckling genom att investera i människor och lokala communities över hela världen, t.ex. UNICEF, Team Rynkeby och Special Olympics för att nämna några.

Vår kultur
Att göra avtryck
Vår community

Våra vägledande principer

Våra vägledande principer är det som driver hur vi förväntas arbeta och interagera med andra.
De är ”DNA:et” för M-Files. De ger oss en solid, gemensam grund som stöder och uppmuntrar mångfald med olika kulturella bakgrunder och unika personligheter. Genom att tillämpa dessa principer varje dag skapar vi tillit och samarbete.

Make It Happen

Vi vill vara bäst i världen på det vi gör.

Vi är fokuserade. Vi lär oss av våra misstag och vi tar ansvar för att lösa alla problem vi upptäcker.

 

Utmana dig själv

Fokusera

Att våga är att vinna

Om du kan se det så kan du nå det

Help Others

Vi är vänner och kolleger. Vi tror gott om varandra. Vi ger varandra ansvar. Vi arbetar och lär oss tillsammans.

 

Tro gott om varandra

Ge varandra ansvar

Var vänlig

Fira varandras framgångar

Love Customers

Vi behandlar våra kunder och partners med respekt och vi vill ge dem valuta för pengarna så snabbt som möjligt.

 

Fokusera på kundupplevelsen

Påskynda kundens valuta för pengarna

Ärlighet och respekt

Partners är kunder

Personer från M-Files berättar

quote

Vi har lyckats bygga upp en global kultur och miljö som är helt fantastisk – det finns olika talanger, människor och möjligheter på företaget världen över. Vi vill vara nordiskt ödmjuka men ändå våga ha ambitiösa mål inför framtiden.

Mika Turunen
SVP Product & Engineering
quote

Våra chefer behandlar teammedlemmarna väl genom att lyssna på dem och ge dem en chans att växa och utvecklas. De är också medvetna om att vi inte är mer än människor som också har ett liv utanför arbetet. Jag gillar också att arbeta på M-⁠Files eftersom företaget har hög moral och kommunicerar transparent när de fattar beslut.

Arlene Harris
Talent Partner
quote

Jag har verkligen fått många chanser att utveckla nya förmågor och ta min karriär framåt på M-⁠Files. Jag har använt mig av de många möjligheterna till utbildning som vi får, till exempel ledarskapsprogram med coachning och chansen att inta nya och spännande roller för att hjälpa marknadsföringsteamet att växa.

Suzie Collier
Senior Director Global Field marketing

Vad är det som gör M-Files till en bra arbetsplats?

ind

Bonusplaner för personal och team

 

På M-⁠Files delar vi framgångarna genom att det finns bonusplaner för personal och team, liksom bonusar på företagsnivå som kallas för
Winning Together.

ind

Optionsprogram för personalen

 

Ta del av framgången! Teammedlemmar på M-⁠Files kan täckna andelar i M-⁠Files genom att få optioner enligt överenskomna villkor.

Startsida

Flexibelt arbete och WFA

 

Du kan välja vilken arbetsplats som fungerar för dig, enligt diskussion med din närmaste chef. WFA (Work From Anywhere) innebär att du kan arbeta i vilket land som helst med ett M-⁠Files-⁠kontor under maximalt 60 dagar eller någon annanstans under maximalt 30 dagar.

ind

Hjälpprogram för anställda

 

Vi erbjuder externa tjänster för att hjälpa våra teammedlemmar att må bra både fysiskt
och psykiskt.

Startsida

Planer för semester och pension

 

Det är viktigt att du mår bra! Vi godtar många olika varianter för våra anställdas semestrar och har olika slags frivilliga pensionsprogram beroende på lokala regler och bestämmelser.

thunderbolt white

Hälsoplaner i toppklass

 

Vi erbjuder omfattande sjukförsäkringar för våra anställda i enlighet med det land där
de är bosatta.

construction tools white

Uppskattning och belöningar

 

Vårt Kiitos-⁠program (”tack” på finska) gör att kollegor kan belöna andra teammedlemmar för extra väl utfört arbete med företagsgåvor, presentkort och annat!

real estate white

Lojalitetsbelöningar

 

Teammedlemmar belönas med extra betald ledighet när de har arbetat hos oss i arbetsmilstolparna 5, 10, 15, 20 och 25 år.

 

M-Files runtom i världen

Våra aktuella möjligheter

Ta reda på vilka lediga jobb som finns eller gå med i vår talangpool genom att skicka ditt CV och kompetensbeskrivning till m-⁠files@jobs.workablemail.com.

Visa lediga jobb

Läs mer om kulturen på
M-Files i vår kulturbroschyr

Våra kontor