Lägg mer tid på att ge kunderna mervärde

När du står inför ett nytt projekt behöver du ta reda på vilka i personalen som har kunskap om specifika ämnen och hitta användbara filer från tidigare projekt.

Two happy mature business men shaking hands in office. Successful african american businessman in formal clothing closing deal with handshake. Multiethnic businessmen shaking hands during a meeting.

Lägg mer tid på att ge kunderna mervärde

När du står inför ett nytt projekt behöver du ta reda på vilka i personalen som har kunskap om specifika ämnen och hitta användbara filer från tidigare projekt.

Frigör vinster och öka tillväxten i ert företag

Informationshantering förbättrar intäkterna och resultatet för konsultföretag.

shutterstock_1688484580-scaled-1-1-2

Gör information enkel att hitta och använda

 • Increase project win rates by easily tapping into knowledge from past engagements that demonstrates your superior expertise
 • Improve client outcomes by building on your firm’s knowledge from past project challenges and opportunities
 • Reduce non-⁠billable time wasted by staff searching for the right folders, files, and versions of documentation
 • Accelerate onboarding of new staff by effortlessly locating training materials, records, and company policies

community

Bygg upp företagets intellektuella kapital

 • Stärk ert unika värde genom att automatisera egna processer för datainsamling, analys, rapportering och rådgivning
 • Effektivisera och förkorta projektcyklerna genom att se till att viktig information är tillgänglig så fort personal har tilldelats
 • Optimera återanvändningen av immateriella rättigheter genom att göra data, analyser, dokumentation, rapporter och processer från tidigare projekt enkelt tillgängliga
 • Öka konsekvensen och minska antalet fel med system som automatiskt ser till att företagets procedurer följs
 • Öka tillväxtmöjligheten med automatisering som gör att fler projekt kan hanteras utan mer personal

marketing

Automatisera regelefterlevanden och säkerställ sekretess

 • Håll innehållet säkert oavsett var det lagras – se till att dokumenten bara är tillgängliga för rätt personer
 • Förbättra kvarhållningen av poster genom att se till att bestämmelsers och kunders policyer genomförs tillförlitligt i alla lagringssystem
 • Skydda ditt varumärke mot negativ publicitet associerad med dataläckor genom att upprätthålla en strikt informationskontroll
 • Skapa förtroende genom att bekräfta att enbart rätt personer har åtkomst till den känsliga information som ditt team använder och producerar

financial-3

Gör kunderna nöjda med samarbetsbaserade arbetsytor

 • Dela information smidigt med kunderna via en intuitiv och säker delningsportal
 • Stärk er image med kundspecifika varumärkta arbetsytor som visar ert unika erbjudande
 • Skapa relationer genom att göra det enklare att få kontakt med konsulter för samarbete och projektuppdateringar och för att besvara deras frågor
 • Påskynda godkännanden eftersom dokument omedelbart görs tillgängliga för granskningar mellan företag och kund
 • Undvik projektförseningar med möjligheten att kommunicera och samarbeta om information i realtid

Konsultchefer rekommenderar M-Files

"Med bara ett par sökord kan teamet hitta alla dokument i vår databas, enkelt titta igenom dem och snabbt hitta allt de behöver veta."

Alexia Reedy
Legal Projects Administrator
REA

"Bristen på samarbete mellan kontor och funktioner tillhör det förgångna. M-Files har varit ett viktigt verktyg för att lösa det problemet."

Ian Norman
Technology Director
Crowe UK

"Vi kan enkelt länka dokument till kund och ärende. Bara utvalda personer kan komma åt och redigera dem."

Mikko Pippuri
Service Manager
Berggren

 

Få ut så mycket som möjligt av din kundinformation och hantera den effektivt.

I nästan två decennier har M-⁠Files levererat informationshanteringslösningar och samlat på sig en mängd expertis kring de bästa branschspecifika metoderna. Vår lösning för hantering av kundinformation täcker affärsprocesser och datastyrning relaterade till hantering av kunder, kundengagemang och kundkonfidentiell information. Vår lösning utgör grunden men de slutliga lösningarna kan alltid skräddarsys efter ditt företags unika behov.

M-Files-Mockup-CIM-Page-Insert-v1

Optimera dina processer och minska risken för bristande efterlevnad

De mest produktiva konsultföretagen använder M-Files

SE-Fingrid

Fingrid

Det finska eldistributionsföretaget Fingrid letade dokumenthanteringssystem som kunde uppfylla deras höga krav på informationssäkerhet. M-Files blev deras lösning.

SE-IKM-Ocean-1

IKM Ocean Design

IKM Ocean Design är leverantörer åt energiindustrin och projekterar enerigitransportsystem. Dem använder M-Files för allmän dokumenthantering, arkivering och projektdokumentering.

4
5
6
7

M-Files-effekten

Upp till 294 procents avkastning på investeringen med låg ingångskostnad och snabb återbetalningstid.

Se hur M-Files fungerar

Schemalägg en demo för att lära dig hur du ger ditt konsultföretag en konkurrensfördel genom att automatisera processer, genomdriva informationsstyrning och förbättra kundupplevelsen.

Se hur M-Files fungerar

Schemalägg en demo för att lära dig hur du ger ditt konsultföretag en konkurrensfördel genom att automatisera processer, genomdriva informationsstyrning och förbättra kundupplevelsen.