Öka mervärdet för medarbetarna med M-Files Connector för Copilot

Anslut din generativa artificiella intelligens (GenAI) till alla dina datakällor idag, få bättre resultat och ge din verksamhet ett lyft.

Så får medarbetarna bättre beslutsprocesser

Microsoft Copilot för Microsoft 365 är din AI-kompanjon på jobbet. Den hjälper medarbetare att få tillgång till relevanta data på ett smidigt sätt, sammanfatta information från e-postmeddelanden, transkribera möten, skapa nya dokument, genomföra marknadsundersökningar och analysera efterlevnaden av lagar och regler. M-Files integreras med Copilot för Microsoft 365 utan att kopiera dokument och med bibehållen integritet, säkerhet och efterlevnad.

Genom att kombinera den noggrant sammanställda informationen i M-Files med de insikter som finns spridda i Microsoft 365-applikationer kan företag få en heltäckande förståelse för sin affärsverksamhet. Integrationen gör det möjligt för medarbetare att sömlöst få tillgång till all företagsinformation i olika system med hjälp av naturligt språk.

#image_title

Forma din framtida kunskap

Anslutning

AI behöver tillgång till rätt informationsresurser för att ge verkligt affärsvärde.

Sekretess

AI måste följa informationssäkerhetspolicyn och får inte lämna ut information som användarna inte har rätt till.

Urval

AI ska endast ha tillgång till relevant och aktuell information för att säkerställa att svaren är korrekta.

Sömlös användarupplevelse oavsett var data lagras

M-Files skapar en helhetssyn på all relevant företagsinformation, vilket gör att användarna kan arbeta med Microsoft-applikationer och komma åt data via M-Files, oavsett var den lagras.

Relaterade e-böcker

Se hur M-Files kan förvandla ditt företag

shutterstock_1688484580-scaled-1-1-2

Lägg till kapacitet för Microsoft 365-användare

Microsoft Copilot för Microsoft 365 är en GenAI-lösning som ger åtkomst till organisationsdata via Microsoft Graph. Det är ett konversationsgränssnitt där medarbetare kan ställa frågor med naturligt språk, extrahera och generera värdefull information. M-Files Connector för Copilot gör det möjligt för företag att selektivt publicera information i M-Files till Microsoft Graph, så att Copilot-användare kan upptäcka och utnyttja den informationen.

En Vy För Allt Innehåll

Behåll ditt innehåll i nätverksmappar eller migrera gradvis till M-Files – det är ditt val. Njut av mätbara fördelar från dag ett och synlighet över allt ditt innehåll på ett ställe.

Sömlös användarupplevelse

M-Files skapar en helhetssyn på all relevant företagsinformation i olika system och datalager, så att användarna kan arbeta i Microsofts applikationer, inklusive Copilot, och få tillgång till företagsinformationen via M-Files.

Informationshantering

M-Files hanterar information och kopplar ihop delar för att automatisera affärsprocesser. M-Files vägleder användare när de skapar nytt innehåll genom att automatisera detaljer som filnamn, behörigheter eller nästa granskare. Automatiserad informationsstyrning säkerställer att Microsoft Copilot bara kommer åt information som är relevant och uppdaterad.

Genomförd efterlevnad

Med automatiserade behörigheter och efterlevnadskontroller säkerställer M-Files säker användning av generativ AI, inklusive Microsoft Copilot. Användare av Copilot får inte tillgång till mer data än de har behörighet att se.

En Vy För Allt Innehåll

Behåll ditt innehåll i nätverksmappar eller migrera gradvis till M-Files – det är ditt val. Njut av mätbara fördelar från dag ett och synlighet över allt ditt innehåll på ett ställe.

Sömlös användarupplevelse
Informationshantering
Genomförd efterlevnad

M-Files Connector för Copilot

M-Files Connector för Copilot publicerar utvald information från M-Files till Microsoft 365. Det gör att Copilot kan hänvisa till den i sitt arbete, med bibehållna rättigheter som definierats i M-Files. Företag kan välja vilken information som ska publiceras för att förhindra att kunddata eller data med personlig information exponeras. Den sömlösa integrationen gör att Microsoft Copilot-användare kan kombinera information i M-Files med övrig information i sitt Microsoft-ekosystem.