Fördubbla kraften i Microsoft 365

Optimera din investering i Microsoft 365 med förbättrad support för affärsprocesser och informationsstyrning.

Koppla ihop affärsdata och affärsdokument

M-Files gör Microsoft 365 till en samlingsplats för alla företagsdata. Du kan hitta, få åtkomst till och hantera alla anslutna data, oavsett lagringsplats, via användargränssnittet i Office 365.

Uppnå mer med Microsoft 365-integreringen