Balansera samarbete med regelefterlevnad

Hantera dokument på ett effektivt sätt, följ regler och föreskrifter automatiskt och spara innehåll från Google Workspace direkt i M-⁠Files.

Spara dokument enligt föreskrifter

Google Workspace-program är utmärkta verktyg för effektivt samarbete och innehållsskapande. Många länder och kunder tillåter dock inte att du använder Gmail eller Google Drive som dokumentationssystem.

Se M-⁠Files i aktion

Man tror det man ser. Boka en demo för att ta reda på mer om förenklad sökning, automatiska arbetsflöden, intuitiva användargränssnitt och inbyggda integreringar med befintliga program och filsystem.

Se M-⁠Files i aktion

Man tror det man ser. Boka en demo för att ta reda på mer om förenklad sökning, automatiska arbetsflöden, intuitiva användargränssnitt och inbyggda integreringar med befintliga program och filsystem.