Knowledge Work Automation-lösningar för jurister

Visuell dokumentautomation helt utan kodning, med centraliserad mallhantering och ett innovativt klausulbibliotek för ofta återkommande formuleringar – allt utvecklat av jurister, för jurister.

Ment-Industry-Solutions-Header-1920x1278-1

Knowledge Work Automation-lösningar för jurister

Visuell dokumentautomation helt utan kodning, med centraliserad mallhantering och ett innovativt klausulbibliotek för ofta återkommande formuleringar – allt utvecklat av jurister, för jurister.

Juridiska avdelningar

M-Files är en ledande Knowledge Work Automation-plattform för interna juristavdelningar. Jurister och andra medarbetare kan hitta information snabbare, arbeta smartare och lyckas bättre.

Underlätta för juristavdelningen genom att automatisera dokumentskapande och mallhantering, och utnyttja självbetjäningsfunktioner som ger juristerna mer tid åt viktigt kundorienterat arbete

 • Automatisera och underhåll egna mallar med minimal övning, utan att vara beroende av interna eller externa it-resurser.
 • Utforma nya utkast på ett par minuter utifrån teamets praxis.
 • Skapa utkast direkt från kollegornas inmatningar, samtidigt som du bibehåller full kontroll över huvuddokumentet.
 • Förbättra det interna samarbetet: Att gå från individuella utkast till gemensamt samarbete är enkelt och slutgiltiga tillgångar kan spridas automatiskt.
#image_title

Automatiska versioner, processflöden och åtkomsträttigheter som utformas efter företagets praxis – hitta det du behöver, när du behöver det

 • Automatisera versionsregler och klassificering av nya dokument.
 • Hitta det du behöver snabbt och enkelt: Slipp söka efter information på måfå bland osammanhängande system och mappstrukturer.
 • M-Files automatiska AI-lösning klassificerar handlingar, föreslår metadata och kan sammanfatta alla slags dokument oavsett språk.
 • Jämför dokument på ett smidigt vis under förhandlingar.
 • Påskynda hanteringen av dokumentgranskningar och förfrågningar kring personuppgifter som registrerats med stöd av dataskyddsförordningen GDPR.
#image_title

Integrerade samarbetsmiljöer för interna och externa behov

 • Stärk ert varumärke med digitala arbetsytor som är unikt anpassade för varje kund och lyfter fram era specialiteter.
 • Dela information till kunder eller andra intressenter genom en säker och lättanvänd portal.
 • Minska handläggningstiden: Dokument blir omedelbart tillgängliga för granskning, kommentarer och godkännande.
 • Undvik frustrerande, kostsamma fel till följd av rörig versionshantering eller missförstånd. Den gemensamma portalen säkerställer att era jurister och kunder alltid arbetar utifrån rätt version.
#image_title

Sluta uppfinna hjulet på nytt

 • Utforma, spara och ordna företagets praxis i ett intuitivt klausulbibliotek.
 • Integrera riktlinjer och viktiga instruktioner i samlingen med återanvändbara klausuler.
 • Centralisera innehållshanteringen genom att använda samma klausuler i flera mallar. Klausuler som ändras uppdateras automatiskt i alla berörda mallar – allt på ett klick.
 • Använd klausulbiblioteket till att utforma nytt innehåll samtidigt som du lämnar kommentarer på motpartens utkast.
#image_title

Ett klausulbibliotek som går att lita på

Se hur klausulbiblioteket kan få dig att bli nyförälskad i det dagliga arbetet. Plocka fram dina bästa idéer på begäran och påskynda inlärningskurvan för nya medarbetare.

Juristfirmor

Slipp informationskaos, öka effektiviteten och minska affärsriskerna

Gör livet lättare för er juristfirma genom att automatisera dokumentskapande och använda mallhantering med självbetjäningsfunktioner.

 • Ge juristerna mer tid åt viktigt, kundorienterat arbete och hjälp dem slippa tråkigt rutinarbete med hjälp av automatiserade flöden för utformning av dokument, samarbete och godkännande av handlingar.
 • Skapa utkast direkt från kollegornas inmatningar, samtidigt som du bibehåller full kontroll över huvuddokumentet.
 • Släpp automatiserat innehåll var som helst och skapa handlingar direkt med information från externa parter med hjälp av unika självbetjäningsverktyg.
 • Begränsa antalet återkommande uppgifter, optimera arbetsprocesserna och lägg den tid ni sparar på verksamhetsutveckling eller faktureringsbart juridiskt arbete.
#image_title

Förbättra regelefterlevnaden och minska riskerna

 • Se till att bara rätt medarbetare har tillgång till känslig information.
 • Minska risken för dataläckor med enkelt hanterade behörighetskontroller baserade på roll, nivå och kontotilldelningar.
 • Minska antalet manuella processer som krävs för regelefterlevnad, informationssäkerhet och redovisningsspårning.
 • Skydda juristfirmans rykte från negativ publicitet i samband med dataintrång genom att upprätthålla en strikt kontroll över data.
#image_title

Behåll och utveckla kundbasen med integrerade arbetsytor för samarbete

 • Påskynda juridiska processer med dokument som direkt blir tillgängliga för granskning och godkännande av firman, kunden och andra intressenter.
 • Dela data smidigt med kunder med hjälp av en lättanvänd och säker portal.
 • Undvik kostsamma fel och missförstånd genom att firman och kunderna alltid arbetar med samma version av det aktuella dokumentet.
 • Stärk ert varumärke med digitala arbetsytor som är unikt anpassade för varje kund och lyfter fram era specialiteter.
#image_title

Skapa nya intäktskällor och bygg långvariga kundrelationer

 • Öka intäkterna genom att erbjuda kunderna mallar som en tjänst.
 • Samarbeta sömlöst med kunder och automatisera deras interna dokument.
 • Skapa starkare affärsrelationer med automatiserade arbetsflöden som ger en bättre helhetsbild av kundens behov av juridiska tjänster.
 • Förenkla insamlingen av kunduppgifter som krävs för att upprätta avtal.
#image_title

Ledande aktörer inom juridikbranschen lyfter fram fördelarna med M-Files

”Den digitala omställningen är en viktig fråga för oss och för våra medlemmar. Med digitala handlingar lyckades vi inte bara förbättra våra förfaranden markant, vi blev också en ledstjärna för våra medlemmar som visar hur moderna IT-lösningar leder till effektivisering och förhöjd arbetsmoral."

Thorsten Bröcker
Senior Managing Director
vem.die arbeitgeber e.V.

”Automatiserade avtalsmoduler kommer att bidra kraftigt till bättre efterlevnad av avtal och frigör tid för våra jurister att ägna sig åt de de mest kritiska fallen.”

Niina Koponen
Juridisk rådgivare
Tietoevry

“Vårt team älskar M-Files. Det innebär tidsbesparingar för juristerna på 40 till 50 procent när det gäller skapande av prejudikat. Gensvaret har varit så positivt att företaget nu eftersträvar att lägga till fler handlingar för att underlätta automatisering, det kommer att ta företagets arbetsflöden till en högre nivå.”

Sam Sofianos
CIO
Colin Biggers & Paisley

#image_title

Använd kunduppgifter på bästa sätt och hantera dem effektivt

M-Files är en ledande Knowledge Work Automation-plattform med vilken kunskapsarbetare kan hitta information snabbare, arbeta smartare och lyckas bättre. M-Files har en innovativ metadatabaserad arkitektur, ett integrerat arbetsflödessystem och tillgång till avancerad artificiell intelligens. På så vis kan våra kunder slippa informationskaos, effektivisera arbetsprocesserna och automatisera säkerhets- och efterlevnadskontroller.

Se M-Files i bruk på framgångsrika advokatbyråer och juridikavdelningar

Se M-Files i bruk på framgångsrika advokatbyråer och juridikavdelningar

#image_title

Tietoevry

Tietoevry är en av världens största leverantörer av IT-tjänster, med årlig omsättning över 3 miljarder Euro. M-Files Ment hjälpte bolaget att ge sina affärspartners möjlighet att med hjälp av en generator för standardiserade avtalsklausuler snabbt göra utkast till handlingar i enlighet med gällande datalagstiftning. M-Files möjliggjorde snabbare utformning av handlingar med bättre regelefterlevnad.

#image_title

Banijay

Banijay är en global mediakoncern med fler än 120 produktionsbolag i 22 skilda lagrum. De finska dotterbolagen till Banijay använder M-Files för intern effektivisering. Deras jurister har hittills automatiserat över 30 mallhandlingar och har möjlighet att uppdatera dem utan teknisk support.

Crowe
Horne
Toukko
Count Plus One

M-Files effekt

Upp till 294 % ROI med låg ingångskostnad och kort tid till avkastning

Upplev M-Files

Boka en demosession för att få veta mer om förenklad sökning, automatiserade arbetsflöden, intuitiva användargränssnitt och inbyggd integrering med befintliga program och filsystem.

Upplev M-Files

Boka en demosession för att få veta mer om förenklad sökning, automatiserade arbetsflöden, intuitiva användargränssnitt och inbyggd integrering med befintliga program och filsystem.