Gör den digitala omvandlingen till verklighet på din advokatbyrå eller juristavdelning

Ge din advokatbyrå, juristavdelning eller juristfirma en varaktig konkurrensfördel genom att automatisera skapandet av dokument, säkerställa god kunskapsförvaltning och förbättra samarbetet med klienter.

Ment-Industry-Solutions-Header-1920x1278-1

Gör den digitala omvandlingen till verklighet på din advokatbyrå eller juristavdelning

Ge din advokatbyrå, juristavdelning eller juristfirma en varaktig konkurrensfördel genom att automatisera skapandet av dokument, säkerställa god kunskapsförvaltning och förbättra samarbetet med klienter.

Effektivisera juristavdelningens arbete med hjälp av M-Files

Informationshantering i världsklass och automatiserad dokumenthantering utan kodning sparar tid och förenklar juristernas arbete

Maximal intern effektivitet med en kodningsfri automationslösning för dokument

 • Interna jurister får möjlighet att enkelt automatisera och uppdatera egna avtal.
 • Med ett gränssnitt helt utan kodning går det snabbt att skapa mallar utan att behöva teknisk support.
 • Andra användare inom verksamheten kan enkelt skapa dokument med självbetjäning och utkast till vanligt förekommande avtal, till exempel sekretessavtal.
 • Bättre resultat med samma resurser genom minskat antal återkommande uppgifter och optimerade arbetsprocesser. Lägg den tid och de pengar du sparar på mer komplicerade uppgifter.
#image_title

Öka produktiviteten med metadatabaserad informationshantering

 • Hitta information betydligt snabbare med hjälp av en effektiv, sökfunktion som bygger på metadata.
 • Den metadatabaserade strukturen gör att sökning efter dokument i olika mappar inte behövs.
 • Minimera mängden dokument genom versionskontroll.
 • Jämför dokument under pågående förhandlingar med hjälp av en inbyggd jämförelsefunktionen.
 • Påskynda hanteringen av dokumentgranskning och förfrågningar kring personuppgifter som registrerats med stöd av dataskyddsförordningen GDPR.
#image_title

Behåll och utveckla kundbasen med integrerade digitala arbetsytor för samarbete

 • Påskynda juridiska processer med dokument som direkt blir tillgängliga för granskning och godkännande av företag, egna jurister, kunder eller andra parter.
 • Dela data smidigt med kunder med hjälp av en lättanvänd och säker delningsportal.
 • Undvik kostsamma fel och missförstånd genom att företaget och kunderna alltid arbetar med den senaste versionen av det aktuella dokumentet.
 • Stärk ert varumärke med digitala arbetsytor som är unikt anpassade för varje kund och lyfter fram era specialiteter.
#image_title

Dra fördel av er juridiska kunskap för snabbare affärer

 • Lagra de klausuler som används regelbundet i stället för att leta efter dem varje gång.
 • Utform juridiska handlingar snabbt och smidigt med lagrade klausuler som enkelt placeras i dokumenten.
 • Maximera efterlevnaden genom att se till att lagrade klausuler innehåller den senaste godkända formuleringen.
 • Automatisera förhandlingsrutinerna och påskynda avslut genom att ta fram utkast till handlingar snabbare.
#image_title

Är du trött på att uppfinna hjulet på nytt?

Läs mer om M-⁠Files Ment och hur vi kan förändra din upplevelse av dokumentautomatisering med större smidighet, högre noggrannhet och dynamiska ändringar i realtid…allt med ett lättanvänt gränssnitt som inte kräver någon kod.

Med M-Files kan er juristfirma skapa varaktiga konkurrensfördelar

Utforma utkast snabbare, förbättra informationshanteringen och samarbeta mera med kunderna

Maximal avkastning på investeringen med en kodfri lösning för dokumentautomation

 • Automatisera dokument smidigt utan att använda förinstallerade beslutsträd, dokumenttaggar, SQL och andra komplicerade processer.
 • Använd självbetjäningsverktyg för att släppa automatiserat innehåll var som helst och skapa handlingar direkt med information från tredje part.
 • Skapa snabbt mervärde för företaget med minimal arbetsinsat för advokater och utan krånglig implementering.
 • Få mer gjort med samma resurser genom att minska antalet återkommande manuella uppgifter och optimera arbetsprocesserna. Lägg den tid och de pengar ni sparar på mer komplicerade uppgifter.
#image_title

Förstärkt regelefterlevnad och datasäkerhet

 • Se till att bara rätt medarbetare har tillgång till känslig information.
 • Minska risken för dataläckor med en lättskött hantering av behörighet baserad på roll, nivå och tilldelat kundansvar.
 • Minska antalet manuella förfaranden som krävs för regelefterlevnad, datasäkerhet och redovisning.
 • Skydda juristfirmans rykte från negativ publicitet i samband med dataintrång genom att upprätthålla en strikt kontroll över data.
#image_title

Behåll och utveckla kundbasen med integrerade digitala arbetsytor för samarbete

 • Påskynda juridiska processer med dokument som direkt blir tillgängliga för granskning och godkännande av företag, egna jurister, kunder eller andra parter.
 • Dela data smidigt med kunder med hjälp av en lättanvänd och säker delningsportal.
 • Undvik kostsamma fel och missförstånd genom att säkerställa att företaget och kunderna alltid arbetar med den senaste versionen av det aktuella dokumentet.
 • Stärk ert varumärke med digitala arbetsytor som är unikt anpassade för varje kund och lyfter fram era specialiteter.
#image_title

Skapa nya intäktskällor och långvariga kundrelationer

 • Öka intäkterna genom att erbjuda kunderna mallar som en tjänst.
 • Samarbeta problemfritt med kunder och automatisera deras interna dokument.
 • Bygg starka affärsrelationer genom att få en helhetsbild av kundens behov av juridiska tjänster.
 • Förenkla insamlingen av kunduppgifter som krävs för att upprätta avtal.
#image_title

Ledare i juridikbranschen rekommenderar M-Files

”Den digitala omställningen är en viktig fråga för oss och för våra medlemmar. Med digitala handlingar lyckades vi inte bara förbättra våra förfaranden markant, vi blev också en ledstjärna för våra medlemmar som visar hur moderna IT-lösningar leder till effektivisering och förhöjd arbetsmoral."

Thorsten Bröcker
Senior Managing Director
vem.die arbeitgeber e.V.

”Automatiserade avtalsmoduler kommer att bidra kraftigt till bättre efterlevnad av avtal och frigör tid för våra jurister att ägna sig åt de de mest kritiska fallen.”

Niina Koponen
Juridisk rådgivare
Tietoevry

“Vårt team älskar M-Files. Det innebär tidsbesparingar för juristerna på 40 till 50 procent när det gäller skapande av prejudikat. Gensvaret har varit så positivt att företaget nu eftersträvar att lägga till fler handlingar för att underlätta automatisering, det kommer att ta företagets arbetsflöden till en högre nivå.”

Sam Sofianos
CIO
Colin Biggers & Paisley

#image_title

Erbjud en tjänst för att utforma handlingar som ni och kunderna kommer älska

M-⁠Files gör livet lättare för jurister. Användarvänlighet är A och O, automatisering av mallhandlingar går att lära sig på så lite som 15 minuter. Jurister ges möjlighet att skapa och uppdatera egna automatiska avtal och handlingar utan teknisk support, och får verktygen för att utforma dem snabbare och enklare. Vår lösning utgör också ett smidigt system för att inhämta avtalsinformation från kunder, och ger advokatbyråer möjlighet att skapa intäkter genom att erbjuda kunder automatiska malltjänster.

Optimera processerna och minska risken för regelbrott

Se M-Files i bruk på framgångsrika advokatbyråer och juridikavdelningar

#image_title

Tietoevry

Tietoevry är en av världens största leverantörer av IT-tjänster, med årlig omsättning över 3 miljarder Euro. M-Files Ment hjälpte bolaget att ge sina affärspartners möjlighet att med hjälp av en generator för standardiserade avtalsklausuler snabbt göra utkast till handlingar i enlighet med gällande datalagstiftning. M-Files möjliggjorde snabbare utformning av handlingar med bättre regelefterlevnad.

#image_title

Banijay

Banijay är en global mediakoncern med fler än 120 produktionsbolag i 22 skilda lagrum. De finska dotterbolagen till Banijay använder M-Files för intern effektivisering. Deras jurister har hittills automatiserat över 30 mallhandlingar och har möjlighet att uppdatera dem utan teknisk support.

Crowe
Horne
Toukko
Count Plus One

M-Files effekt

Ökad ROI med låg ingångskostnad och kort tid till avkastning.

Se hur M-Files Ment fungerar

Boka en demo för att få veta hur lättillgängliga klausuler kan göra processerna för upprättande av juridiska handlingar smidigare och förbättra kundupplevelsen.

Se hur M-Files Ment fungerar

Boka en demo för att få veta hur lättillgängliga klausuler kan göra processerna för upprättande av juridiska handlingar smidigare och förbättra kundupplevelsen.