Gör dokument enkla att hitta, använda och dela

Intuitiv sökning bidrar till större produktivitet och mindre frustration.

Smiling young African American businesswoman working on a laptop at her desk in a bright modern office with colleagues in the background

Gör dokument enkla att hitta, använda och dela

Intuitiv sökning bidrar till större produktivitet och mindre frustration.

Optimera arbetet med metadatabaserad dokumenthantering

Fördelarna med holistisk dokumenthantering

"M-Files gav oss så många alternativ för automatisering, synergier och oberoende utökning jämfört med konkurrenterna så att det är den ekonomiskt bästa lösningen. Dessutom är M-Files mycket mindre komplicerat och enklare att underhålla än den andra produkten."

Rudi Gatzemeyer
Team Leader
Infrastructure and User Support at Plan International Deutschland

Se hur andra företag hanterar innehåll med M-Files

Fingrid

Det finska eldistributionsföretaget Fingrid letade dokumenthanteringssystem som kunde uppfylla deras höga krav på informationssäkerhet. M-Files blev deras lösning.

IKM Ocean Design

IKM Ocean Design är leverantörer åt energiindustrin och projekterar enerigitransportsystem. Dem använder M-Files för allmän dokumenthantering, arkivering och projektdokumentering.

Metadatabaserad dokumenthantering

Produktiviteten ökar och arbetets kvalitet förbättrar när dokumenten är enklare att hitta, använda och dela.

Intuitiva metadatataggar hjälper användare att hitta det de behöver oavsett var det är lagrat

Behörighetskontroller ger rätt personer åtkomst, inga andra

AI skannar befintliga dokument för att tagga metadata automatiskt

Masterpostdata infogas direkt i dokument

OCR kan digitalisera befintliga tryckta dokument för att förbättra kontrollen

Dolda data kan identifieras via AI-skanning av äldre data

Elektroniska signaturer slutför dokument snabbare och säkerställer granskningsbarheten

Anpassade vyer imiterar mappgränssnitt för att förenkla övergången

Se hur M-Files fungerar

Schemalägg en demo för att lära dig hur du ger ditt företag en konkurrensfördel genom att automatisera processer, genomdriva informationsstyrning och förbättra kundernas upplevelse.

Se hur M-Files fungerar

Schemalägg en demo för att lära dig hur du ger ditt företag en konkurrensfördel genom att automatisera processer, genomdriva informationsstyrning och förbättra kundernas upplevelse.