Ökat intresse att slippa informationskaos med automation och AI

M-Files fortsätter att växa starkt med sin plattform för ”knowledge work automation”. Genom att automatisera kunskapsarbete slipper allt fler företag informationskaos och ökar produktiviteten. Under 2023 ökade M-Files årligen återkommande intäkter med över 20 procent. Utvecklingen drivs av en stark nykundsförsäljning som ökade med 64 procent. I Norden ökade försäljningen med 26 procent.

M-Files plattform kan med sin generativa AI göra att medarbetarna kan automatisera hela arbetsprocessen – från att skapa och hantera dokument till att automatisera arbetsflöden, externt samarbete, företagsövergripande sökning, säkerhet, regelefterlevnad och verifieringskedja. Med en heltäckande automationslösning för dokumenthantering blir arbetsprocesserna bättre samtidigt som affärsrisken minskar.

– Automation är avgörande för medarbetarnas produktivitet. Ju mer vi kan automatisera, desto mer tid kan medarbetarna lägga på värdeskapande uppgifter. När informationen sorteras automatiskt och man avlastas från rutinuppgifter ökar både produktiviteten och tillfredsställelsen. Och våra kunder slipper att överbelastas av information, säger Antti Nivala, grundare och vd för M-Files.

Med M-Files generativa AI-teknik, M-Files Aino kan användarna koppla dokument till affärsprocesser och direkt få tillgång till relaterad information. Plattformen hanterar AI-drivna dokumentsammanfattningar, språkoberoende frågor och förenklad informationssökning – det vill säga mycket av det arbete som tidigare krävt tidsödande manuell hantering.

No-code-lösning och integrationer framgångsfaktorer
Genom förvärvet av no-code-verktyget Ment är nu också nästa generations dokumentautomatisering integrerad i M-Files plattform. Med M-Files Ment förenklas arbetet med att ta fram, strukturera, lagra och hämta komplexa datadrivna dokument.

Den förbättrade integrationen med Microsoft Teams och Microsoft Outlook 2023 gör det möjligt att samarbeta sömlöst kring all företagsdata oavsett var den finns. Det ger också konkurrensfördelar för Microsoft 365-användare i form av bättre kundupplevelser och högre kvalitet på arbetet.

En oberoende studie genomförd av Forrester Consulting visar kostnadsbesparingarna och affärsfördelarna med M-Files plattform för automatiserad dokumenthantering. Enligt rapporten har kunderna under en treårsperiod fått 294 procents avkastning på sitt kapital samtidigt som de eliminerat informationskaos.

The Smarter Way to Work

M-Files är den ledande plattformen för ”knowledge work automation”. Med M-Files-plattformen kan medarbetare hitta information snabbare, arbeta smartare och få mer utfört. M-Files har en innovativ metadatadriven arkitektur, en inbäddad motor för arbetsflöden och avancerad artificiell intelligens. Det gör det möjligt för kunder att eliminera informationskaos, förbättra processeffektiviteten och automatisera säkerhet och regelefterlevnad. För mer information, besök https://m-files.com.