Studie visar att M-Files ger kunderna 294 procents avkastning på kapital

Stockholm den 10 oktober 2023 – En ny oberoende studie genomförd av Forrester Consulting visar kostnadsbesparingarna och affärsfördelarna med M-Files plattform för automatiserad dokumenthantering. Enligt rapporten har kunderna under en treårsperiod fått 294 procents avkastning på sitt kapital (Return on Investment) samtidigt som de eliminerat informationskaos. Med M-Files plattform kan medarbetarna automatisera hela processen från…

Läs mer

M-Files Aino automatiserar dokumenthantering med generativ AI

Stockholm den 27 september 2023 – M-Files tar nu nästa steg med sin plattform för automatiserad dokumenthantering genom att lägga till M-Files Aino som bygger på generativ AI (GenAI). M-Files hjälper till att automatisera hela processen från skapande och hantering av dokument till automatisering av arbetsflöden, externt samarbete, företagsövergripande sökning, säkerhet, regelefterlevnad och revisionsspår. Med…

Läs mer

M-Files visar rekordtillväxt under 2022

Stockholm, 21 mars – M-Files fortsätter att växa starkt inom informationshantering. Under 2022 ökade prenumerations-intäkterna med 33 procent jämfört med föregående år. Samtidigt ökade försäljningen till nya kunder med 40 procent och den genomsnittliga storleken på nya affärer med 60 procent. I Västeuropa ökade försäljningen med 59 procent och order för kunder inom professionella tjänster…

Läs mer