M-Files Aino automatiserar dokumenthantering med generativ AI

Stockholm den 27 september 2023 – M-Files tar nu nästa steg med sin plattform för automatiserad dokumenthantering genom att lägga till M-Files Aino som bygger på generativ AI (GenAI). M-Files hjälper till att automatisera hela processen från skapande och hantering av dokument till automatisering av arbetsflöden, externt samarbete, företagsövergripande sökning, säkerhet, regelefterlevnad och revisionsspår. Med M-Files Aino kan användarna organisera information, förstå sammanhanget i dokument och bättre använda den befintliga kunskapen inom organisationen med hjälp av naturligt språk.

– Medarbetarnas produktivitet är avgörande för företagens tillväxt och lönsamhet. Vi går in i en ny tid med ökad automatisering där vår plattform kan spela en avgörande roll för företag som vill effektivisera och öka sin konkurrenskraft. Kunderna kan nu automatisera sina dokument bättre så att de lätt kan hittas och användas i rätt sammanhang. De interna processerna blir också mer effektiva och precisa genom automatiserade arbetsflöden och minskar samtidigt affärsrisken med ökad dokumentsäkerhet och regelefterlevnad. Med M-Files får företag tillgång till en heltäckande automationslösning, säger Antti Nivala, grundare och vd för M-Files.

M-Files vill att kunderna ska kunna få ut mer av den kunskap som finns i organisationen – och plattformen för ”knowledge work automation” automatiserar arbetsuppgifter, processer och åtgärder som tidigare krävde manuell hantering av medarbetare. M-Files Aino ökar produktiviteten ytterligare genom att man kan ställa frågor utifrån sin egen data, sammanfatta dokument eller översätta innehåll till andra språk. Medarbetarna får alla fördelar med avancerade generativa AI-funktioner samtidigt som deras data är säker.

– Vårt företag, Charles River, befann sig vid ett tekniskt vägskäl och behövde en uppgraderad lösning för dokumenthantering för att kunna fortsätta växa. Det krävdes en lösning som gav struktur och effektivitet i hela organisationen och som kunde integreras sömlöst med nuvarande system. Det viktigaste var stödet för snabbare leverans av kundrapporter med minimal operativ påverkan. M-Files låg långt framför konkurrenterna inom CRL-beräkningar av tidsbesparingar för prioriterade uppgifter och totala kostnadsbesparingar, säger Jenith Charpentier, senior director, data- och rapportleveranstjänster på Charles River Laboratories.

– Värdet av partnerskapet mellan Valeo och M-Files är enormt. Det hjälper oss med integration och sammanhållning i hela företaget, särskilt när det sker en överlämning från en rådgivare till en annan. Att ha en samlingsplats för allt skapar bättre förutsättningar för samarbete i hela företaget, säger Mikela Higgins, finansiell rådgivare på Valeo Financial Advisors.

För att läsa mer om hur M-Files förändrar kunskapsarbete, besök: https://www.m-files.com/sv/losningar/artificial-intelligence/

Om M-Files:

M-Files är den ledande plattformen för ”knowledge work automation”. Med M-Files-plattformen kan medarbetare hitta information snabbare, arbeta smartare och få mer utfört. M-Files har en innovativ metadatadriven arkitektur, en inbäddad motor för arbetsflöden och avancerad artificiell intelligens. Det gör det möjligt för kunder att eliminera informationskaos, förbättra processeffektiviteten och automatisera säkerhet och regelefterlevnad. För mer information, besök https://m-files.com.

 

Presskontakter:

Kasimir Bergman, Growth Marketing Manager, M-Files, [email protected], +46 700 926 716

Jonas Paulsrud, Westmark Information, [email protected], +46 70 813 34 72