M-Files julkaisee generatiiviseen M-Files Aino -tekoälyyn (GenAI) pohjautuvan tietotyön automaatioalustan

Alusta vähentää informaatiokaaosta, parantaa prosessitehokkuutta ja pienentää liiketoimintariskejä.

Tietotyön automaation markkinajohtaja M-Files on tänään julkistanut tietotyötä mullistavia parannuksia automaatioalustaansa. Generatiivisen tekoälyteknologian nopean yleistymisen myötä tietotyö on suuren muutoksen keskellä. M-Filesin alusta auttaa asiakkaita automatisoimaan tietotyön prosesseja dokumenttien luonnista ja hallinnasta työnkulkujen ja yhteistyön automatisointiin sekä yrityshakuun, tietoturvaan, vaatimustenmukaisuuteen ja jäljitettävyyteen. M-Filesin oman generatiivisen tekoälyn, M-Files Ainon, avulla alusta auttaa järjestämään tietoa, ymmärtämään dokumenttien konteksteja sekä hyödyntämään organisaation kaikkea tietämystä luonnollisen kielen avulla.

"Yritysten kasvun ja kannattavuuden kannalta tietotyöntekijöiden tuottavuus on ratkaiseva tekijä”, M-Filesin perustaja ja toimitusjohtaja Antti Nivala sanoo.

"Elämme tietotyön automatisoinnin aikakautta, mihin M-Filesin automaatioalusta tarjoaa tehokkaan ratkaisun. Asiakkaamme voivat hyödyntää automaatiota järjestääkseen asiakirjansa niin, että ne löytyvät helposti ja ovat käytettävissä oikeassa liiketoimintakontekstissa. Prosessien tehokkuutta ja tarkkuutta voidaan lisätä automatisoimalla dokumenttikeskeisiä työnkulkuja. Liiketoimintariskejä voidaan vastaavasti pienentää automatisoimalla dokumenttien tietoturvaa ja vaatimustenmukaisuutta. M-Filesin alustan myötä tietotyöntekijöillä on käytössään aidosti kokonaisvaltainen automaatioratkaisu”, Nivala jatkaa.

M-Filesin alusta auttaa asiakkaita hyödyntämään oman organisaationsa tietoa mahdollisimman tehokkaasti. Alusta automatisoi tehtäviä, prosesseja ja toimintoja, jotka aiemmin vaativat tietotyöläisten aikaa. Työn tuottavuutta lisää myös se, että M-Files Aino osaa tehdä tiivistelmiä ja käännöksiä asiakirjoista. Lisäksi työntekijät voivat kysyä järjestelmältä kysymyksiä tietoihinsa liittyen. M-Files Ainon avulla yritykset saavat kehittyneiden GenAI-ominaisuuksien hyödyt turvallisesti käyttöönsä.

"Charles River oli teknologiaan liittyvän valintatilanteen edessä, ja tarvitsimme päivitetyn dokumenttienhallintaratkaisun tukemaan yrityksen kasvustrategiaa. Etsimme organisaationlaajuista, yhdenmukaista ja tehokasta ratkaisua, joka integroituisi saumattomasti nykyjärjestelmiin. Koimme tärkeimmäksi sen, että ratkaisu mahdollistaa asiakasraporttien nopeamman toimituksen mahdollisimman pienillä vaikutuksilla operatiiviseen toimintaan. M-Files onnistui kilpailijoitaan paremmin sekä luomaan aikasäästöjä prioriteettitehtävissä että tuomaan eniten säästöjä kokonaiskustannuksiin," toteaa Jenith Charpentier, Charles River Laboratories.

"Valeon ja M-Filesin kumppanuuden arvo on merkittävä. Palvelu todella auttaa meitä integroitumaan ja yhtenäistämään toimintatapojamme koko yrityksen tasolla. Hyöty näkyy erityisesti neuvonantajan vaihtuessa toiseen. Kun meillä on yksi yhteinen paikka, jossa kaikki tiedot sijaitsevat, yhteistyö yrityksen sisällä on merkittävästi parempaa", kertoo Mikela Higgins Valeo Financial Advisors.

Lisätietoja siitä, miten M-Files muuttaa tietotyötä, saat täältä: https://www.m-files.com/fi/ratkaisut/artificial-intelligence/


Tietoja M-Filesista:

M-Files on johtava alusta tietotyön automaatioon. M-Filesin alustan avulla tietotyöläiset löytävät tiedon nopeasti, työskentelevät tehokkaasti ja saavuttavat parempia tuloksia. M-Files sisältää innovatiivisen metatietopohjaisen arkkitehtuurin, automaattisen työnkulkujen hallinnan sekä edistyneen tekoälyn. Kaiken tämän ansiosta asiakkaat pääsevät eroon informaatiokaaoksesta, parantavat prosessien tehokkuutta sekä automatisoivat tietoturvan ja vaatimustenmukaisuuden noudattamisen. Lisätietoja: www.m-files.fi

Yhteystiedot:

Debra Dekelbaum, M-Files
[email protected]

+1 (972) 516-4210, puh. 272.

Maryellen Sartori, fama PR
[email protected]