M-Filesin tietosuojailmoitukset ja -selosteet

Yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamista koskeva ilmoitus

M-Files noudattaa Yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja toivottaa ympäri maailmaa jatkuvasti laajentuvan tietosuojasääntelyn tervetulleeksi. M-Filesin menestys rakentuu luottamukselle, joka asiakkaillamme on kykyymme toimittaa laadukkaita palveluja ja varmistaa asiakkaiden haltuumme uskomien henkilötietojen tietoturva ja yksityisyys. Olemme sitoutuneet noudattamaan korkeita tietosuojan, tietoturvan ja läpinäkyvyyden standardeja sekä hallinnoimaan tietoja Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

M-Files noudattaa Yleistä tietosuoja-asetusta sekä tietojen käsittelijänä että rekisterinpitäjänä. Tietojen käsittelijänä M-Files noudattaa soveltuvia Yleisen tietosuoja-asetuksen määräyksiä kaikissa asiakkaille toimittamissaan palveluissa. Lisäksi M-Files tekee yhteistyötä asiakkaiden kanssa auttaakseen heitä täyttämään rekisterinpitäjiä koskevat velvoitteensa yleisen tietosuoja-asetuksen alla.

M-Files on sitoutunut suojaamaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Näissä tietosuojailmoituksissa ja selosteissa kuvataan, mitä henkilötietoja M-Files kerää sinusta kun olet vuorovaikutuksessa kanssamme ja miten käytämme näitä tietoja kussakin yhteydessä:

common-man-woman-server-cloud-deployment-teal-wave-no-fade-1080x608px

Tietosuojailmoitukset ja -selosteet:

Sopimus henkilötietojen käsittelystä M-Filesin palveluissa (M-Filesin ja asiakkaan välillä):