Fem skäl att automatisera avtalsskrivandet 

Den senaste tekniken gör att man kan ta fram nya avtal på ett enklare och mer effektivt sätt än tidigare. Med hjälp av en automatiserad lösning för dokumenthantering kan många företag spara både tid och pengar. Advokater och affärsjurister kommer fortfarande att behövas – en del avtal är så komplexa och omfattande att de inte…

Läs mer

Färre juridiska tvister med automatiserad dokumenthantering

Affärsrelationer som kärvar kan bli en dyr historia för alla inblandade. Så länge samarbetet flyter på tänker parterna sällan på ingångna avtal. Problemen brukar däremot infinna sig när man har olika sätt att se på hur samarbetet fungerar och avtal ska tolkas. Det gäller särskilt när de tagits fram och tecknats av medarbetare utan juridisk…

Läs mer

Hitta genvägen till medarbetarnas produktivitet

Effekterna av hybrid- och distansarbete är fortfarande en källa till oro för många av oss som är företagsledare. Kan du lita på att dina anställda verkligen arbetar på distans? Kommer de att kunna samarbeta och kommunicera effektivt? Bör du kräva att de återvänder till kontoret? Mitt i den pågående produktivitetshetsen är det bara några av…

Läs mer

Blir 2024 året vi automatiserar kunskapsarbete och slipper informationskaos?

Blir 2024 året vi automatiserar kunskapsarbete och slipper informationskaos?   Allt arbete är i någon mån kunskapsarbete, men det som till största delen utförs med tankearbete och kreativitet brukar rymmas inom begreppet ”knowledge work”. De flesta kunskapsarbetare är relativt högavlönade och deras tid bör därför användas klokt. Genom automatiserat kunskapsarbete kan man hantera uppgifter som…

Läs mer

Så kan tekniken ta bort onödiga hinder på jobbet

I dag måste företagen lägga allt större kraft på att anpassa sig när marknaden svänger och fortsätta vara långsiktigt konkurrenskraftiga. Mycket handlar om att utveckla innovativa digitala affärsmodeller och nya tekniska verktyg lanseras i snabb takt. Men hur kan vi se igenom bruset och vara säkra på att tekniken hjälper oss – och inte tvärtom?…

Läs mer

Tio skäl att automatisera hanteringen av dokument och regelefterlevnad

Hybridarbete, hårdare regelverk och snabbt växande datamängder har blivit en del av företagens vardag. Samtidigt är den mänskliga faktorn och den enskilda medarbetaren ofta anledningen till att säkerheten försvagas. För att inte brista i regelefterlevnad och fastna i manuellt tidskrävande arbete behöver fler verksamheter automatisera sina processer – och det gäller inte minst dokumenthanteringen. Med en…

Läs mer