AI-driven automation

M-Files hjälper till att automatisera hela dokumentationsprocessen – från att skapa och hantera dokumenten till att automatisera hela arbetsflöden. Det blir också enklare att samarbeta externt, göra företagsövergripande sökningar, hålla en hög nivå på säkerhet och regelefterlevnad samt verifieringskedja.

Plattformen bygger på M-Files generativa AI-teknik, M-Files Aino, och organiserar all information, förstår vilket sammanhang de ingår i och kommunicerar med medarbetarna på ett naturligt språk.

Organisera ditt innehåll

M-Files kan användas för att hantera dokumentflöden och innehåll på alla typer av företag. Genom att klassificera dokument och tolka innehållet ökar produktiviteten hos de anställda genom att automatisera rutiner och se till att information enkelt kan hittas och användas i rätt sammanhang.

M-Files Aino tar medarbetarnas produktivitet till en ny nivå genom att göra den samlade kunskapen i din organisation tillgänglig för alla.

Medarbetare som arbetar med dokument och data ska fokusera på att analysera, skapa och samarbeta. Allt som hindrar det flödet, som att hitta rätt dokument eller manuellt utföra rutinåtgärder, stjäl tid från arbete med högre värde.

M-Files plattform automatiserar uppgifter, processer och åtgärder som tidigare krävde manuellt arbete. M-Files Aino ökar produktiviteten genom att medarbetarna exempelvis kan ställa frågor om sin egen data, sammanfatta dokument eller översätta innehåll till andra språk. Med M-Files Aino får medarbetarna alla fördelar med avancerade generativa AI-funktioner samtidigt som de håller sin data säkra.

New M-Files Aino Screenshot- with Aino logo

Se hur M-Files fungerar

Boka en demo för att ta reda på mer om förenklad sökning, automatiska arbetsflöden, intuitiva användargränssnitt och inbyggda integreringar med befintliga program och filsystem.

Se hur M-Files fungerar

Boka en demo för att ta reda på mer om förenklad sökning, automatiska arbetsflöden, intuitiva användargränssnitt och inbyggda integreringar med befintliga program och filsystem.