Tehosta yrityksesi menestystä

Oivallusten tekeminen generatiivisen tekoälyn avulla, parempien tulosten saavuttaminen automaattisen tiedonhallinnan kautta sekä tekoälyn hyödyntäminen tietojen järjestämisessä.

Hallinnoi tietoturvaa

Varmista, että yrityksen tiedot ovat turvassa luoden samalla merkittävää kilpailuetua. M-Files yhdistää automaation ja tekoälyn parhaat puolet ja parantaa näin työn tuottavuutta. Integroitu tekoälymme on varustettu huippuluokan teknologialla, joka hallitsee yrityksen tietoja varmistaen tietoturvan ja vaatimustenmukaisuuden.

M-Files-Aino-Screensot-Webpage-1500x1000px

Yhdistettävyys

Tekoäly tarvitsee pääsyn oikean tiedon äärelle voidakseen tuottaa aidosti liiketoiminnallista hyötyä.

Luotettavuus

Tekoälyn on noudatettava tietoturvakäytänteitä eikä se saa paljastaa tietoja, joihin käyttäjillä ei ole oikeutta.

Kuratointi

Oikeellisuuden varmistamiseksi tekoälyn on päästävä käsiksi ainoastaan asiankuuluviin ja ajantasaisiin yritystietoihin.

Ota hyödyt irti tekoälystä

Hyödynnä tekoälyä liiketoiminnan arvon lisäämiseksi. M-Files Aino, eli M-Filesin generatiivinen tekoälyavustaja, auttaa tietotyöntekijöitä käsittelemään suuria tietomääriä nopeasti, saamaan vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin ja hyödyntämään tietoa päätösten tekemiseen nopeasti ja sujuvasti. Ainon monikieliset ominaisuudet tukevat globaaleja yrityksiä laatimalla yhteenvetoja asiakirjoista ja vastaamalla kysymyksiin millä tahansa kielellä.

Tehosta tiedon hyödyntämistä yrityksessä

Tarvitseeko sinun käsitellä monimutkaisia kysymyksiä ja etsiä vastauksia yrityksen tietojärjestelmien syövereistä? M-Filesin tekoälyominaisuuksien avulla tietotyöntekijät voivat löytää tarvitsemansa vastaukset nopeasti ja helposti.

Lisää tietotyön tarkkuutta

M-Files Aino on poikkeuksellinen tekoälyyn pohjautuva työkalu, joka antaa mahdollisuuden määritellä kyselyn laajuus tarkasti. Se tarjoaa selkeän ja kattavan yleiskatsauksen siitä, mistä vastaukset on hankittu ja lisää näin ollen tiedon luotettavuutta.

Käydyt keskustelut tietolähteenä

Aloita vuorovaikutus luonnollisella kielellä M-Filesin avulla. M-Files Ainon tekoälyominaisuus auttaa tarkentamaan tuloksia ja käsittelemään aiheita perusteellisesti osana jatkuvaa keskustelua.

Aiheeseen liittyvät e-kirjat

Katso, miten M-Files voi muuttaa liiketoimintaasi

New M-Files Aino Screenshot- with Aino logo

Maksimoi tietojesi arvo tekoälyn avulla

Hyödynnä yrityksen liiketoimintakriittiset tiedot ja saavuta M-Filesin avulla tuloksia. M-Files ymmärtää liiketoimintakontekstin ja hyödyntää ainoastaan asiaankuuluvaa ja valtuutettua tietoa. M-Filesin metatietoperusta ohjaa tietojen yhdistämistä, luottamuksellisuutta ja kuratointia. Korkeimpien tietoturvaan ja sääntelyn noudattamiseen liittyvien standardien avulla M-Files Aino varmistaa, että kaikki vuorovaikutus on suojattua ja organisaation käytänteiden mukaista.

Business man having virtual team meeting on video conference call using computer. Social distance employee working from home office talking to diverse colleagues in remote videoconference online chat.

Yhdistettävyys

Yhdistä dokumentit automaattisesti mihin tahansa liiketoimintakontekstiin. Liitä dokumentit oikeisiin liiketoimintaprosesseihin ja hyödynnä niitä tarvittavissa käyttöyhteyksissä.

two-smiling-businesspeople-working-together-in-an-2021-08-26-17-26-59-utc-BW

Vaatimustenmukaisuus

Automatisoi dokumenttien luokittelu ja ota käyttöön automaattiset työnkulut. Samalla varmistat tietoturvan toteutumisen ja noudatat alan määräyksiä.

financial-2

Hallinto

Löydä yrityksen kriittiset tiedot automaattisesti. Tutki tietovarastoja ja löydä liiketoiminnan kannalta kriittiset tiedot tai arkaluonteinen sisältö asiakirjojen joukosta. Hyödynnä asianmukaista automaatiota, jotta tiedot pysyvät hallinnassa.

Paranna tekoälyominaisuuksia M-Filesin avulla

Paranna yrityksen tuottavuutta tarjoamalla tietotyöntekijöille mahdollisuus esittää yritystietoihin perustuvia kysymyksiä, laatia yhteenvetoja asiakirjoista tai kääntää sisältöjä muille kielille. M-Files Aino tarjoaa kehittyneen generatiivisen tekoälyn, joka varmistaa tietoturvan säilymisen. M-Filesin tietotyön automaatioalusta automatisoi tehtäviä, prosesseja ja toimia, jotka aiemmin vaativat ihmisten välistä vuorovaikutusta. Tilaa demo jo tänään!