Tiedonhallinnan käyttäminen aineettoman pääoman kartuttamiseen ja hyödyntämiseen