Användning av kunskapshantering för att fånga upp och dra fördel av intellektuellt kapital