Hur AI förvandlar informationshantering radikalt

Under de senaste tio åren har i princip alla branscher förändrats och förbättrats i takt med utvecklingen av artificiell intelligens. Ett område som har förändrats radikalt, men som många kanske inte tänker på, är ekosystemet för dokumenthantering.

Informationsrika uppgifter har gynnats enormt av AI, särskilt när det gäller kunskapshantering, hantering av affärsprocesser, säkerhet och efterlevnad. Alla dessa tillämpningar gör det möjligt för anställda att jobba smartare, inte hårdare, vilket frigör deras värdefulla tid så att de kan fokusera på stora idéer och långsiktiga mål.

Hitta information snabbare

Varje dag skapar och bearbetar företag enorma mängder information, i den informationen finns den insikt de behöver för att förstå sin marknad bättre, förstå sina kunder bättre och för att kunna skapa effektivare produkter och tjänster. Genom att se till att rätt personal har tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt kan AI-assistans vara skillnaden mellan framgång och misslyckande.

En prisbelönt AI-driven plattform som M-Files är skapt för att ge organisationer av alla storlekar möjlighet att bli mer effektiva utan att tvinga anställda att förlita sig på avskilda manuella uppgifter. Den kan hjälpa människor att spendera mindre tid på att hitta den information de behöver så att de istället kan spendera mer tid på att använda informationen.

Främjar samarbete och ökar säkerheten

När data är avskilt och låst till en avdelning kan den inte nå ut till alla personer som behöver den. Datan är i princip fastlåst av den som skapat den och otillgänglig för andra som också skulle kunna dra nytta av den. Detta gäller särskilt för rapporter eller information om specifika kunder och liknande. Något som är värdefullt för marknadsföringsavdelningen kan även vara viktigt för försäljningsavdelningen, men de sistnämnda kanske inte ens vet om att det existerar.

“Om du inte vet vilken typ av information du har är det enda sättet att ta bort riskerna och se till att den hålls säker att låsa allting”, säger Jayson deVries, Senior Product Manager på M-Files.

“Naturligtvis gynnar det inte delning av kunskap inom en organisation”, tillägger han. “AI kan hjälpa dig att förstå vilken information som behöver specialbehandlas för dataskydd samt vilken som kan delas med tillämpliga grupper.”

Se en frågestund med Jayson deVries om AI här.

AI i centrum

Till skillnad från andra lösningar för informationshantering på marknaden är AI inbäddad i kärnan av M-Files och används över hela plattformen, även i de externa arkiven. M-Files inbyggda AI-funktioner möjliggör förbättrad synlighet, säkerhet och bearbetning av information. Med en självlärande mekanism som är inbyggd i alla AI-komponenter tar M-Files bort bördan från användaren eftersom inlärningen sker bakom kulisserna utan behov av omfattande manuell inlärning av datahantering för att komma igång.

Om du skulle vilja veta mer om hur M-Files AI-drivna plattform kan förbättra dina arbetsflöden, kan du boka in en demo idag.