AI och socialt umgänge sätter fart på framtidens tech-team

Med AI-drivna och assisterade verktyg förväntas vår produktivitet öka väsentligt. Det gäller i alla branscher – inte minst inom tekniktungt lagarbete som ofta präglas av stora informationsmängder och komplexa projekt. Det är också därför som framtidens informationshantering kommer att styras av sammanhang snarare än plats. Du som arbetar i ett tech-team kommer inte längre att behöva ägna hundratals timmar åt att söka efter information. Den kommer i stället att visas för dig.

 

Mika Turunen, SVP Product & Engineering på M-Files, är van vid att blicka framåt och förutspår några trender som kommer att prägla utvecklingen för framtidens tech-team.

– Användningen av AI kommer att förändra lagarbete i grunden. Vi ser redan hur stora språkmodeller (LLM) tar över väldigt mycket av det lågproduktiva arbetet där man exempelvis behöver ta fram information och några sidor med text. Nu kan vi enkelt skapa dem på det lokala språket, säger Mika Turunen.

Men betyder inte det att den enskilda medarbetaren förlorar jobbet? Enligt Mika kommer medarbetarna i stället få bättre möjligheter att fokusera på arbete med ett högre värde. Det gör att vi kan bli extremt produktiva och driva saker framåt i en takt som tidigare inte varit möjlig.

Med stora språkmodeller kommer det ”tomma dokumentsyndromet” att försvinna. Alla kan enkelt komma i gång och arbeta i ett sammanhang som informationshanteringssystemet förstår och dessutom få förslag, utdrag och hjälpinformation som leder till ökad effektivitet. Vi behöver inte längre uppsöka informationen utan får den serverad.

– AI kan vara din superkraft som hjälper dig att springa snabbare än andra. Överfört till teamsamarbete ger den en ännu starkare effekt. Ett exempel kan vara när ett team arbetar på ett utkast till kontrakt med komplexa juridiska klausuler. Här kan AI-verktyg hjälpa till genom att referera till tidigare fall, klausuler och hänvisa till individer som kan ha den information som teamet saknar. Det blir lite som att ha en osynlig sekreterare i teamet som känner till allt och alla, en kollega som vet vem man ska koppla till vem och ger dig informationen du behöver innan du vet att du behöver den, säger Mika.

Enligt honom behöver vi också se arbetsgruppens umgänge som ett sätt att öka farten i lagarbetet, inte tvärtom.

– Framgångsrika företag har insett att snabbhet bygger på att människor får stunder och ögonblick där man är tillsammans. Om du inte bygger in kultur i din organisation kommer det att påverka affärerna och det är viktigt att avsätta tillräckligt med tid för socialt umgänge. Att verkligen inse det är en av de viktigaste förändringarna som måste ske i många teknikföretag, menar Mika.

Fjärr- och hybridarbetet är här för att stanna vilket också påverkar det framtida teknikteamet. Att ha tydliga regler för att arbeta var som helst är nyckeln till framgång. Och det underlättar när människor förstår reglerna och har arbetsverktyg som ger de bästa resultaten.

Mika Turunen ger tre råd till framtidens tech-team och svenska CxO:er:

• Mjuka färdigheter är här för att stanna och går att lära sig som allt annat. Bygg en fantastisk kultur så kommer medarbetarna att trivas.
• AI kommer att förändra allt. Den kanske inte ersätter dig, men en person som vet hur man använder AI kan göra det.
• Att prioritera inlärning och livslångt lärande i organisationen är avgörande. Låt medarbetarna använda sin arbetstid till att studera, lära sig något nytt och bli bättre på vad de gör – då förbereder du ditt företag för den tekniska utvecklingen.