Håndter store mengder kliniske studiedata med bedre kontroll samtidig som du forbedrer opplevelsen for feltpersonell, prosjektledere og sponsorer.

Håndter store mengder kliniske forsøks data med mer kontroll samtidig som du forbedrer opplevelsen for feltpersonell, prosjektledere og sponsorer.

shutterstock_1688484580-scaled-1-1-2

Håndter store mengder kliniske studiedata med bedre kontroll samtidig som du forbedrer opplevelsen for feltpersonell, prosjektledere og sponsorer.

Håndter store mengder kliniske forsøks data med mer kontroll samtidig som du forbedrer opplevelsen for feltpersonell, prosjektledere og sponsorer.

Øk fortjeneste og vekst samtidig som du reduserer risiko

Forbedre produktivitet, kvalitet og lønnsomhet for organisasjoner som driver kontraktsforskning gjennom bedre dokumenthåndtering.

Forenkle sporing av informasjon gjennom kliniske prosesser.

 • Forbedre feltopplevelsen ved å strømlinjeforme kjedelige dokumentasjonsoppgaver slik at CRA-er og prosjektledere kan fokusere på studiens vitenskapelige aspekter
 • Sikre dokumentkvalitet gjennom konsekvent bruk av masterdata og varsler som advarer om manglende informasjon
 • Få mer ut av CTMS ved å gjøre dokumentasjon lett tilgjengelig gjennom ansattes primære operative grensesnitt
 • Øk vinningsraten på prosjekter ved å dra nytte av kunnskap fra tidligere studier for å forbedre svar på henvendelser (RFI) og anmodninger om tilbud (RFP)
#image_title

Automatiser dokumentasjon av SOP-er (standard driftsprosedyrer) og CAPA-er (korrigerende og forebyggende tiltak)

 • Automatiser SOP-er og løs effektivt CAPA-er effektivt gjennom programmerte arbeidsflyter og varsler som gir synlighet for avvik fra standardene
 • Overhold tidsplanens milepæler i samsvar med standard driftsprosedyrer (SOP-er) gjennomgangsprosesser, tidsplaner, påminnelser og varsler om forsinkelser
 • Kontroller kvaliteten med arbeidsflyter, sikkerhetskontroller, arkivbehandling og automatiske godkjenninger som implementerer retningslinjene dine
 • Øk vekstkapasiteten ved å automatisere rutineoppgaver slik at bedriften din kan åndtere flere studier uten å måtte ansette mer personell
 • Forbedre rekruttering og sørg for å beholde klinisk forskningspersonell (CRA) ved å utstyre dem med verktøy som reduserer deres administrative oppgaver og skaper mer tid til vitenskapelig arbeid
 • Gjør opplæringen av ansatte raskere gjennom maler og arbeidsflyter som gjør det dem raskt i stand til å utføre SOP-er og håndtere CAPA-er
#image_title

Reduser forretningsrisiko ved å sikre regeletterlevelse

 • Sikre innholdet uansett hvor det er lagret − sørg for at ethvert dokument bare er tilgjengelig for de riktige personene
 • Forbedre blindingen ved å sikre at brukere ikke har innsyn til data med mindre de er identifisert som godkjent for tilgang
 • Gi bevis på driftsmessig tilsyn som vekker tillit hos sponsorer og oppfyller regulatoriske krav
 • Oppretthold Trial Master Files i samsvar med regulatoriske krav gjennom automatisert SOP-utførelse
 • Strømlinjeform revisjoner ved å vise SOP-er og CAPA-kontroller, samt sporing på detaljnivå om hvordan og når data ble generert, godkjent og gjort tilgjengelig
#image_title

Styrk sponsorrelasjoner gjennom arbeidsområder for samhandling

 • Sikre overholdelse av regelverket ved å spore når leger på undersøkelsessteder mottar, åpner og handler på kritisk kommunikasjon
 • Unngå prosjektforsinkelser gjennom arbeidsflytene til livsvitenskapelige organisasjoner/sponsorer, varslinger om oppgaver som står åpne og mulighetene til å samarbeide om informasjon i sanntid
 • Unngå tap av kliniske data som kan bli oversett ved å sikre at versjonsstatus ikke er kodet eller kommunisert feil
 • Spor hvordan informasjon utveksles mellom undersøkelsessteder og sponsorer, inkludert bekreftelse på mottak
#image_title

Effekten av M-Files

Opptil 294 % avkastning på investeringene med lave start skostnader og kort tid til kunden får full utnyttelse av produktet.

Se M-⁠Files i aksjon

Man må se det for å tro det. Book en demo for å lære hvordan du kan gi CRO-⁠en din et konkurransefortrinn ved å automatisere prosesser, håndheve informasjonskontroll og forbedre sponsorenes opplevelser.

Se M-⁠Files i aksjon

Man må se det for å tro det. Book en demo for å lære hvordan du kan gi CRO-⁠en din et konkurransefortrinn ved å automatisere prosesser, håndheve informasjonskontroll og forbedre sponsorenes opplevelser.