Kontrollere og overvåke dokumenttunge prosesser

Rollebaserte tillatelser og automatiserte arbeidsflyter begrenser dokumenttilgangen kun til autoriserte roller.

Young businessman sitting by workplace and speaking on the phone

Kontrollere og overvåke dokumenttunge prosesser

Rollebaserte tillatelser og automatiserte arbeidsflyter begrenser dokumenttilgangen kun til autoriserte roller.

Reduser forretningsrisiko og sikre overholdelse

Organisasjoner som reduserer risiko og sikrer overholdelse av regler

"Hos oss har vi en prosessbasert arbeidsmåte. Dette betyr at vi har beskrevet rollen som prosesseier og har også dedikerte e-læringsløsninger tilgjengelig for å definere disse rollene. Dette sikrer at alle arbeider på en effektiv og sikker måte i samsvar med gjeldende lover og forskrifter."

Amy Wegdam
Operations Manager
Bond3D

"Kunden vår er et fullservicebyrå innen immaterielle rettigheter (IP) som tilbyr tjenester som kommersialisering av innovasjoner og løsning av konflikter knyttet til IP-rettigheter. De genererer tusenvis av dokumenter, fra patentsøknader til vedlegg og tegninger, og før M-Files ble de fleste dokumentene arkivert som papir kopier. Med metadata kan vi enkelt knytte dokumenter til den tilsvarende kunden og saken, og bare utvalgte personer har tilgang til og kan redigere filene."

Manuel Alvarado
Director of IT
Berggren

"I tillegg til brukervennlighet og tilgjengelighet, var overholdelse av regelverk også svært viktig. M-Files-programvaren er i samsvar med JCIA- og HIPAA-standardene. For å oppfylle samsvarsstandarder er det viktig at visse forhold er på plass."

Yasser Quraishy
Administrerende direktør for digital helse og innovasjon
Manzil helsetjenester

Compliance og risikostyring

M-Files hjelper organisasjoner med å redusere forretningsrisiko og sikre overholdelse av regelverk.

Adgangskontroll sikrer informasjonssikkerhet med kontroll over hvem som kan få tilgang til dokumenter på ulike prosessstadier

Versjonssporing sikrer at dokumentasjonen er nøyaktig og alltid oppdatert til enhver tid

Rollebaserte tillatelser gir umiddelbar tilgang til de rette personene − som gir deg trygghet samtidig som du beskytter viktig data

AI muliggjør bedre synlighet og kontroll over eksisterende dokumenter gjennom automatisk merking av metadata

Merking av masterdokumenter sikrer at dokumenter holdes i samsvar og kan revideres etter kunde, oppdrag eller prosjekt

Skanning av ustrukturerte data bringer risikoer under kontroll ved å oppdage og merke data på tvers av alle lagringssystemer og databaser

Visninger av revisjonshistorikk i dokumenter bidrar til å fremskynde prosessen med å demonstrere overholdelse av regelverk

Retningslinjer for oppbevaring og sletting av data kan implementeres automatisk på tvers av lagringsplattformer, brukere og team.

Se hvordan andre bruker M-Files for å sikre overholdelse av regelverk

Vahterus

En spesialist på 3D-utskrifter bruker M-Files for intelligent informasjonhåndtering for kontroll og kvalitetssikrin.

Manzil

Manzil, en leverandør av helsetjenester , økte effektiviteten og reduserte avhengigheten av papirbaserte prosesser med dokumenthåndtering fra M-Files.

Se M-⁠Files i aksjon

Man må se det for å tro det. Book en demonstrasjon for å lære hvordan du kan redusere forretningsrisiko og sikre overholdelse av regelverk for organisasjonen din.

Se M-⁠Files i aksjon

Man må se det for å tro det. Book en demonstrasjon for å lære hvordan du kan redusere forretningsrisiko og sikre overholdelse av regelverk for organisasjonen din.