M-Files leverer 294% i avkastning for kunder som investerer i M-Files, viser en ny undersøkelse fra Forrester

Uavhengig research viser at en gruppe kunder som har tatt i bruk M-Files i kombinasjon med Microsoft, har oppnådd 7,5 millioner dollar i avkastning, samtidig som de eliminerer informasjonskaos

 

OSLO/AUSTIN, 10. oktober 2023

M-Files, en ledende aktør innen automatisering av kunnskapsarbeid, kunngjorde i dag funn fra en ny undersøkelse som dokumenterer kostnadsbesparelser og forretningsmessige fordeler som M-Files har gjort mulig. Undersøkelsen fra Forrester fastslår at M-Files’ plattform for automatisering av kunnskapsarbeid har gitt kunder som investerer i M-Files en avkastning på sine investeringer (ROI) på 294% over tre år.

 

Undersøkelsen The Total Economic ImpactTM of M-Files, utført av Forrester Consulting i august 2023, er gjennomført på oppdrag av M-Files.

Med M-Files kan kunnskapsarbeidere automatisere hele prosessen, fra oppretting og administrasjon av dokumenter til automatisering av arbeidsprosesser, eksternt samarbeid, bedriftssøk, sikkerhet, etterlevelse av regler og revisjonsspor. Dette bidrar til å forbedre effektiviteten i arbeidsprosesser og til å redusere forretningsrisiko. Ved å tilby en virkelig helhetlig automatiseringsløsning skaper M-Files et helt nytt paradigme for automatisering av kunnskapsarbeid.

Studien fra Forrester konkluderer med at selskaper som bruker M-Files opplever målbare fordeler, som bedre søk, raskere arkivering, mer effektive arbeidsprosesser og samarbeid, forbedret sikkerhet og etterlevelse av regler, økt omsetning og økt produktivitet. Studien fremhever også M-Files' evne til å fungere godt sammen med Microsoft og andre integrasjoner for å administrere dokumenter og informasjon på tvers av en global virksomhet effektivt og sikkert.

— Microsoft gir enkeltpersoner og organisasjoner muligheten til å oppnå mer med sin ledende teknologiplattform, støttet av et sterkt økosystem av partnere, sier Rene van Haaster, ISV-leder for Vest-Europa, Microsoft.  — Som dokumentert i denne Forrester-studien, tilfører M-Files betydelig verdi for Microsoft-kunder ved å presentere riktig innhold øyeblikkelig og sikkert. Med M-Files og Microsoft sammen kan kunnskapsarbeidere få raskere tilgang til informasjon, jobbe mer effektivt og oppnå bedre resultater, sier Rene van Haaster, ISV-leder for Vest-Europa, Microsoft.

The Forrester Total Economic ImpactTM (TEI)-studien viser målbare fordeler for bedrifter som bruker M-Files i kombinasjon med Microsoft og andre applikasjoner. Eksempler på disse fordelene inkluderer:

  • 50% raskere søk etter dokumenter og informasjon. Med avanserte kontekstuelle søkefunksjoner og en solid plattform for metadata gjør M-Files det mulig for kunnskapsarbeidere å eliminere informasjonskaos og finne dokumenter innenfor relevant forretningskontekst raskt. Sømløs integrasjon med Microsoft og andre applikasjoner gjør det også mulig med søk på tvers av systemer, noe som skaper en mer effektiv drift.
  • 65% raskere dokumentlagring. M-Files akselererer og forbedrer lagring av dokumenter gjennom automatisert tagging av metadata og filnavn, samtidig som M-Files er sømløst integrert med Microsoft-applikasjoner som SharePoint, Word og Outlook.
  • 70% økt effektivitet i arbeidsprosesser. M-Files forbedrer effektiviteten og nøyaktigheten i arbeidet gjennom automatiserte arbeidsflyter for dokumenter, i hele dokumentprosessen, fra opprettelse via samarbeid og til godkjenning av dokumenter. Den store styrken til M-Files ligger i automatisering av dokument-sentrerte prosesser, mens versjonskontroll i Microsoft Word og andre applikasjoner optimaliserer både individuelt arbeid og samhandling.
  • 20% i redusert tidsforbruk for revisorer. Denne reduksjonen skyldes forbedret overholdelse av regler og sikkerhet samt automatisering i behandlingen av nye dokumenter. M-Files reduserer forretningsrisiko i form av automatisert dokumentbeskyttelse og samsvarskontroll. Dette forhindrer brudd, administrerer tilganger til og regler for oppbevaring av dokumenter, og automatiserer etterlevelse av regler. Dette sparer både tid og innsats i revisjonsarbeidet.

I forbindelse med analysen satte Forrester sammen et panel av selskaper basert på data samlet inn fra kundesamtaler. Dette ble gjort for å kunne gjenspeile den totale økonomiske effekten av en investering i M-Files teknologi. Alle kundene som ble intervjuet, brukte allerede hele eller deler av Microsoft Suiten før de investerte i M-Files. Funnene viste at kundene i TEI-studien opplevde betydelige produktivitetsøkninger i behandlingen av dokumenter og informasjon blant de ansatte, ved å bruke både Microsoft og M-Files:

  • — Vi har M-Files integrert med [Microsoft] Teams, Outlook og alle Office-applikasjonene. Vi har også tilkoblinger til SharePoint. Vi har mange interne applikasjoner som er integrert med M-Files. Integrasjoner med andre systemer er svært nyttige. Dataene om dokumentene lagres i M-Files, og integrasjoner gir ekstra verdi for oss. Application Specialist, Public Sector.
  • — Det er veldig viktig at alle systemene våre snakker med hverandre. Kombinasjonen av M-Files økosystemet til Microsoft, hvor alt fungerer sammen, gir oss virkelig høy verdi. Hvis det ikke allerede var integrert, måtte vi ha bygget dette selv. CIO, Consulting
  • — De største fordelene for oss er at M-Files muliggjør styring av informasjonslivssyklusen samt overholdelse av regler. M-Files, sammen med økosystemet til Microsoft - hvor alt handler om samhandling og teamwork - gir oss et fleksibelt utvalg av verktøy. Det er definitivt noe som gir verdi. Head of Records Management, Public Sector
  • — Integrasjonen med Microsoft Outlook, Word og Excel lar oss legge dokumenter direkte inn i M-Files, noe som sparer tid og krefter. Medarbeideren gir informasjon til M-Files om hva dokumentet handler om, og M-Files navngir dokumentet for dem. Slik oppnår vi standardisering av filnavn. Business Analyst, Professional Services.

— Med fremveksten av generativ AI-teknologi er Knowledge Work på vei mot en ny fase av digital transformasjon, og vi er stolte over å være i forkant,  sier Antti Nivala, grunnlegger og administrerende direktør i M-Files. — Våre omfattende integrasjoner med Microsoft gir kunnskapsmedarbeidere muligheten til å håndtere en verden i hurtig endring. Dette skjer ved å utnytte automatisering til å eliminere informasjonskaos, forbedre effektiviteten i arbeidsprosesser og redusere forretningsrisiko. Denne studien understreker ytterligere vår evne til å levere reell verdi gjennom vår plattform for automatisering av kunnskapsarbeid og dermed bidra til å revolusjonere hvordan kunnskapsarbeidere opererer.

M-Files-kunder som bruker skytjenestene i Microsoft Azure kan bestille M-Files abonnementspakker direkte via Microsoft Azure Marketplace og knytte deres M-Files-abonnement til deres avtaler med Microsoft (MACC = Microsoft Azure Consumption Commitment). Microsoft Azure Marketplace er en nettbutikk som tilbyr applikasjoner og tjenester som kan tas i bruk på Azure. Nettbutikken bidrar til å koble selskaper som søker innovative skybaserte løsninger med globale partnere som har utviklet løsninger som er klare for bruk.

For å lære mer om kostnadsbesparelser og forretningsmessige fordeler som M-Files gjør mulig, kan du laste ned hele Forrester-rapporten Forrester Total Economic ImpactTM (TEI) of M-Files study.

 

Om M-Files
M-Files er den ledende plattformen for automatisering av Knowledge Work. Med M-Files sin plattform kan kunnskapsmedarbeidere finne informasjon raskere, arbeide smartere og oppnå mer. M-Files har en innovativ metadata-drevet arkitektur, innebygd motor for arbeidsflyt og avansert kunstig intelligens. Dette gjør det mulig for kunder å fjerne informasjonskaos, forbedre effektiviteten i arbeidsprosessene samt automatisere sikkerheten og etterlevelse av regler. For mer informasjon, besøk www.m-files.com.

 

Contacts:
Debra Dekelbaum, M-Files
[email protected]
+1 (972) 516-4210, ext. 272

Magnus Brøyn, Coxit
[email protected]