Nu får AI och maskinöversättning en nästan mänsklig förmåga på jobbet

Det är lätt att misströsta när informationsmängderna bara växer på jobbet och vi fortsätter att lägga alldeles för mycket tid på att leta efter den rätta versionen av ett visst dokument. Men nu händer det saker och 2023 kan bli det år när automation och AI tar ett ordentligt kliv in i vår arbetsvardag. Enligt Antti Nivala, vd för M-Files, kommer maskinöversättning att få en nästintill mänsklig förmåga och transkribering av tal till text kommer att bli så gott som felfri. Dessutom gör nya AI-lösningar för naturlig språkbehandling att vi kan hitta information snabbare – även innan vi börjar söka.

Antti Nivala är grundare och vd för M-Files som är experter på informationshantering med över 500 anställda i 11 länder. Under Anttis ledning har M-Files valt att investera stort i nya innovationer inom produktutveckling, AI och molntjänster.

Från sin position kan han blicka framåt och förutspå vilka trender som kommer att prägla utvecklingen under 2023. Här är ett axplock.

Maskinöversättning kommer att ha nästan mänskliga förmåga

Tack vare de framsteg som gjordes under 2022 kommer maskinöversättning under 2023 att ha nästan mänsklig kapacitet. Med dessa förbättrade möjligheter kommer multinationella och flerspråkiga företag att kunna ge sina anställda mycket bredare tillgång till allt innehåll, oavsett originalspråk. Automatisk översättning av stora innehållsarkiv kommer att öka kunskapsdelningen genom att göra tidigare dolt innehåll sökbart och upptäckbart.

Allt mindre information skickas via bilagor eller e-post

Information som i snabb takt flyttas till molnet delar vi genom att ge åtkomsträttigheter. Nu när vi inte längre behöver kopiera eller skicka informationen kan vi förvänta oss att det blir allt mindre vanligt med information som skickas via bilagor eller e-post. Man delar helt enkelt ut en länk med behörigheter eller skapar en portal för att dela och arbeta med information.

Tal-till-text kommer att göra automatisk transkription nästan felfri

Med ökningen av antalet möten som spelas in på grund av personalbrist och hektiska scheman, har framsteg inom automatiska transkriptioner gjort det enklare än någonsin att dela och komma åt innehåll. Genom att använda kraften i maskininlärning kan vi under 2023 förvänta oss att framstegen fortsätter. Det gör det i sin tur möjligt för organisationer att öka kunskapsutbytet genom att göra mer innehåll sökbart och tillgängligt.

Naturlig språkbehandling (Natural Language Processing – NLP) kommer att förbättra möjligheterna för anställda att hitta relevant information

Under det kommande året kommer AI-baserade lösningar att bättre förstå branschspecifikt språk och kontextspecifikt användarbeteende. Framsteg inom naturlig språkbehandling och förmågan att förstå vad användaren vill göra i ett visst sammanhang driver utvecklingen. Det förbättrar i sin tur möjligheterna för anställda att effektivt söka efter information. Då kan informationshanteringssystemen bli bättre på att leverera relevant information till slutanvändare – även innan de börjar leta.

Snabbmeddelanden och videokonferenser kommer att ersätta e-post

År 2023 kommer videokonferenser och snabbmeddelanden att börja ersätta e-post som verktyg för samarbete. Eftersom dessa verktyg främjar direkta samtal och innehållssamarbete i en flexibel arbetsmiljö, kan vi förvänta oss att anställda fortsätter att använda dem i stället för traditionella kommunikationsmetoder för att simulera interaktion ansikte mot ansikte. Ny teknik som metaverse och avatarer kommer också att bli populär, särskilt i branscher som samarbetar kring fysiska produkter.

Kognitiva sökmöjligheter kommer att göra organisationer mer effektiva

Medarbetare slösar ofta bort värdefull tid på att leta efter den information de behöver för att utföra sina uppgifter effektivt. Med de framsteg som görs inom kognitiva sökfunktioner kommer vi under nästa år att se organisationer ägna mindre tid åt att söka efter den information de behöver och mer tid på att fokusera på det som driver resultatet. Företag kommer att kunna gå längre än att bara göra nyckelordssökningar och få tillgång till innehåll baserat på kontext tack vare avancerade indexeringsmöjligheter. Genom att kombinera information med en domänspecifik eller organisationsspecifik kunskapsgraf kan anställda enkelt hitta innehåll som drivs av kontext, utan tidsödande sökarbete.

Tekniken som sammanfattar information kommer att minska tiden för innehållskonsumtion drastiskt – och öka de anställdas produktivitet

Dagens medarbetare drunknar ofta i information. Teknik som bygger på att sammanfatta innehåll kommer därför att spela en nyckelroll för att hjälpa till att minska informationskonsumtionen. De flesta traditionella sammanfattningstekniker extraherar de mest relevanta meningarna från ett dokument. Framsteg inom stora språkmodeller (Large Language Models, LLM) kommer i stället göra att sammanfattningarna genereras automatiskt, vilket ger ett mer mänskligt och effektivt resultat.

Organisationer kommer att behöva anpassa sina affärsprocesser för att förbli lönsamma under osäkra marknadsförhållanden

Med osäkra marknadsförhållanden och uppsägningar från företag som Amazon, Meta och Twitter, kommer organisationer att behöva hitta alternativa sätt att fortsätta vara lönsamma. År 2023 kan vi förvänta oss att fler företag kommer att ta till sig fristående teknik för att göra det möjligt att förbli konkurrenskraftiga och göra mer med mindre. Särskilt när det ofta råder brist på arbetskraft och företagen har anställningsstopp.